Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : C.H. Beck, 2003
xviii,368 s.

objednat
ISBN 80-7179-788-X (brož.)
Beckova skripta
Obsahuje rejstříky
Obsahuje bibliografické odkazy
Ekonomie neoklasická - makroekonomie - učebnice vysokošk.
000112529
XIII // Obsah // Předmluva... IX // Kapitola 1 // Jednoduchý model volby mezi prací a volným časem... 1 // 1.1 Možnosti a preference domácnosti ve spotřebě ... 2 // 1.2 Volba množství práce ... 9 // 1.3 Důchodový a substituční efekt... 11 // 1.4 Spotřeba a volný čas v dlouhém období... 17 // Shrnutí... 19 // Důležité pojmy a koncepce ... 20 // Literatura... 21 // Kapitola 2 // Model mezičasové volby ... 22 // 2.1 Trh statků a trh úvěrů ... 22 // 2.2 Rozpočtové omezení domácnosti, možnosti a preference // ve spotřebě ... 24 // 2.2.1 Rozpočtové omezení domácnosti pro jedno období ... 24 // 2.2.2 Rozpočtové omezení pro dvě období... 26 // 2.2.3 Možnosti a preference domácnosti ve spotřebě ... 28 // 2.3 Spotřeba a důchodový a substituční efekt ... 32 // 2.3.1 Důchodový efekt a spotřeba... 32 // 2.3.2 Substituční efekt a spotřeba... 34 // 2.4 Práce a důchodový a substituční efekt... 39 // 2.4.1 Důchodový efekt a práce... 39 // 2.4.2 Substituční efekt a volba množství práce... 39 // 2.5 Plánovací horizont - rozhodování domácnosti v dlouhém období ... 40 // Shrnutí... 42 // Důležité pojmy a koncepce ... 43 // Literatura... 44 // Kapitola 3 // Poptávka po penězích... 45 // 3.1 Základní přístupy a jednoduchý model poptávky po penězích... 46 // 3.1.1 Optimalizace držby reálných peněžních zůstatků... 47 // 3.1.2 Agregátní poptávka po penězích ... 52 // 3.2 Rychlost obratu peněz...
53 // XIV // Uvod do makroekonomií // 3.3 Peníze a rozpočtové omezení domácností ... 55 // 3.3.1 Změna peněžních zůstatků mezi obdobími... 55 // 3.3.2 Efekt reálného zůstatku... 5( // Shrnutí... 57 // Důležité pojmy a koncepce ... 5fr // Literatura... 5S // Kapitola 4 // Jednoduchý model čištění trhu... 60 // 4.1 Podmínky agregátní konzistence ... 61 // 4.2 Čištění trhu statků... 63 // 4.3 Čištění trhu peněz... 67 // 4.4 Všeobecné čištění trhů... 69 // 4.5 Aplikace modelu čištění trhů... 69 // 4.5.1 Dočasný posun produkční funkce ... 70 // 4.5.2 Trvalý posun produkční funkce ... 77 // 4.5.3 Změny zásoby peněz... 80 // Shrnutí... 85 // Důležité pojmy a koncepce ... 86 // Literatura... 87 // Kapitola 5 // Trh práce ... // 5.1 Určení poptávky po práci ze strany firmy ... // 5.1.1 Vlastnosti poptávky po práci ... // 5.1.2 Zisky z vyrovnávání mezního produktu práce mezi firmami . // 5.2 Nabídka práce... // 5.3 Čištění trhu práce ... // 5.3.1 Vliv úrokové míry... // 5.3.2 Zlepšení produkční funkce... // 5.4 Reálná a nominální mzdová sazba... // 5.4.1 Nominální mzdová sazba... // 5.5 Odvození funkce individuální nabídky a poptávky po práci... // 5.5.1 Užití indiferenční analýzy ? odvození funkce individuální // nabídky práce ... // 5.5.2 Funkce poptávky po práci ... // 5.6 Dlouhodobé tendence vývoje práce a spotřeby ... // Shrnutí... // Důležité pojmy a koncepce
... // Literatura... // 88 // 89 // 90 // 91 // 94 // 95 // 96 9(í // 1O0 // 10 // 103 // 103 // lO // 110 // 114 1 14 // 115 // Obsah // XV // Kapitola 6 // Úvod do inflaci...116 // 6.1 Základní pojmy a souvislosti mezi veličinami ...116 // 6.1.1 Očekávaná a neočekávaná inflace ...118 // 6.1.2 Reálná a nominální úroková míra...119 // 6.1.3 Skutečné a očekávané reálné úrokové míry ...120 // 6.2 Peněžní úrokové míry ...120 // 6.3 Inflace a rozpočtová omezení domácností ...121 // 6.4 Model čištění trhů...123 // 6.4.1 Začlenění inflace a růstu peněžní zásoby...123 // 6.4.2 Úrokové míry a poptávka po penězích...125 // 6.4.3 Podmínky čištění trhu ...125 // 6.4.4 Změna míry peněžního růstu...128 // 6.5 Dynamika inflace ...132 // 6.5.1 Postupné přizpůsobování poptávky po penězích...133 // 6.5.2 Anticipované změny peněžního růstu...134 // 6.5.3 Přechod od jedné míry inflace ? jiné ...135 // 6.6 Reálné efekty inflace...135 // 6.6.1 Některé dopady neanticipované inflace ...135 // 6.6.2 Efekty anticipované inflace na výši reálných peněžních // zůstatků a transakčních nákladů...136 // 6.6.3 Příjem z tvorby peněz ...136 // Shrnutí...137 // Důležité pojmy a koncepce ...138 // Literatura... 139 // Kapitola 7, // Investice a reálné hospodářské cykly ...140 // 7.1 Zavedení základních pojmů...140 // 7.1.1 Kapitál v produkční funkci ...141 // 7.1.2 Investiční statky a spotřební
statky...142 // 7.1.3 Opotřebení...143 // 7.2 Poptávka po investicích...144 // 7.3 Investice a rozpočtová omezení domácností...148 // 7.4 Čištění trhu statků...149 // 7.4.1 Investice a model čištění trhu statků...150 // 7.5 Reálné ekonomické cykly ...153 // 7.5.1 Dočasný posun produkční funkce ...154 // 7.5.2 Trvalý posun produkční funkce ...156 // 7.5.3 Změny produktivity kapitálu ...157 // XVI // f // Úvod do makroekonmie // Shrnutí...59 // Důležité pojmy a koncepce ...60 // Literatura...61 // Kapitola 8 // Nezaměstnanost...162 // 8.1 Makroekonomické souvislosti trhu práce...162 // 8.2 Charakteristika základních pojmů ...166 // 8.3 Hledání práce a poptávka po práci...168 // 8.3.1 Hledání práce ...168 // 8.3.2 Poptávka po práci a hledání pracovníků firmou ...169 // 8.3.3 Ztráta práce...170 // 8.4 Přirozená míra nezaměstnanosti...171 // 8.4.1 Pohyby v pracovní síle ...174 // 8.4.2 Determinanty přirozené míry nezaměstnanosti...175 // 8.5 Phillipsova křivka ...176 // 8.5.1 Teorie versus empirie...182 // Shrnutí...182 // Důležité pojmy a koncepce ...183 // Literatura...184 // Kapitola 9 // Ekonomický růst ...186 // 9.1 Jednoduchý neoklasický model růstu...186 // 9.1.1 Akumulace a změna zásoby kapitálu...187 // 9.1.2 Změna vstupu práce a ekonomický růst...192 // 9.1.3 Technický pokrok a ekonomický růst...197 // 9.2 Konvergence...205 // 9.3 Empirická zkoumání...208 // 9.3.1 Hlavní rysy technického
rozvoje podle Roberta M. Solowa . . .208 // 9.3.2 Empirická zjištění ve druhé polovině 20. století...209 // 9.4 Historický aspekt teorie růstu ...211 // 9.4.1 Vývoj endogenního pojetí technického rozvoje ...213 // 9.4.2 Modely s populačním růstem...216 // 9.4.3 Modely s konstantními výnosy z rozsahu kapitálu...217 // 9.4.4 Schumpeterovský přístup ? teorii endogenního růstu...218 // 9.5 Růst v tranzitivních ekonomikách ...221 // Shrnutí...222 // Důležité pojmy a koncepce ...223 // Literatura...224 // Obsah // XVII // Kapitola 10 // Ekonomická aktivita vlády...226 // 10.1 Vládní spotřeba a verejné služby...226 // 10.1.1 Rozpočtové omezení vlády ...227 // 10.1.2 Efekty změny vládní spotřeby ...229 // 10.2 Daně a transfery ...234 // 10.2.1 Daně ...235 // 10.2.2 Transferové platby...243 // 10.3 Státní dluh...244 // 10.3.1 Státní deficit ...245 // 10.3.2 Význam státního dluhu ...251 // 10.4 Některé možnosti a meze stabilizační politiky...257 // 10.5 Základní přístup ? monetární politice ...259 // 10.5.1 Další monetární proměnné...259 // 10.5.2 Úloha centrální banky ...262 // 10.5.3 Vztah nominálních a reálných proměnných...267 // 10.5.4 Cyklický vývoj peněz a cenové úrovně ...268 // 10.5.5 Klasický výklad monetární politiky...271 // 10.5.6 Friedmanova koncepce monetární politiky...274 // Shrnutí...279 // Důležité pojmy a koncepce ...282 // Literatura...285 // Kapitola 11 // Základní pojmy
a přístupy ? otevřené ekonomice...286 // 11.1 Mezinárodní trhy statků a služeb - základní pojmy...286 // 11.2 Úloha mezinárodního trhu úvěrů...290 // 11.2.1 Efekty negativního šoku ...290 // 11.2.2 Efekty změny agregátní poptávky ...292 // 11.2.3 Sekundární efekty změn čistých zahraničních aktiv...293 // 11.3 Fiskální politika v otevřené ekonomice ...294 // 11.3.1 Vládní spotřeba v otevřené ekonomice...294 // 11.3.2 Daňové sazby ...295 // 11.3.3 Rozpočtový deficit...296 // 11.4 Směnné relace...296 // 11.4.1 Efekty změny směnných relací na běžný účet a spotřebu...297 // 11.4.2 Efekty směnných relací na investiční poptávku ...298 // 11.4.3 Směnné relace a neobchodovatelné statky ...299 // 11.5 Historický aspekt vývoje modelů mezinárodní směny ...299 // 11.6 Měnové kurzy...302 // 11.6.1 Parita kupní síly...303 // XVIII // Úvod do makroekommie // 11.6.2 Parita úrokových měr...304 // 11.6.3 Fixní měnové kurzy...306 // 11.6.4 Pružné měnové kurzy ...312 // 11.6.5 Pružné kurzy - teoretický aspekt...313 // 11.6.6 Reálný měnový kurz a jeho vývoj ve druhé polovině // 20. století...314 // 11.6.7 Měnové kurzy a bilance běžného účtu...316 // Shrnutí...317 // Důležité pojmy a koncepce ...319 // Literatura...320 // Kapitola 12 // Fluktuace v ekonomice... // 12.1 Analýza cyklu v modelu čištění trhů ... // 12.1.1 Teorie reálného cyklu ... // 12.1.2 Peníze a reálný output... // 12.2
Peníze a fluktuace v modelu čištění trhů ... // 12.2.1 Teorie mylného vnímání a ne-neutralita peněz... // 12.3 Racionální očekávání a úloha monetární politiky... // 12.4 Sofistikovanější rozbor ... // 12.4.1 Struktura modelu lokálních trhů... // 12.4.2 Čištění lokálního trhu ... // 12.4.3 Poruchy lokálních trhů... // 12.4.4 Změny peněžní zásoby ... // 12.5 Nedokonalá informovanost ... // 12.5.1 Čištění lokálního trhu statků při neúplné informovanosti // 12.5.2 Změny výše peněz při neúplné informovanosti ... // 12.5.3 Stagflace... // 12.6 Reálné efekty výkyvů peněz ... // 12.7 Důsledky modelu pro cyklické fluktuace... // 12.7.1 Diskrétní politika... // Shrnutí... // Důležité pojmy a koncepce Literatura... // 322 // 322 // 323 330 // 332 // 333 // 338 // 339 // 340 342 // 344 // 345 // 345 // 346 // 347 // 351 // 352 // 353 // 354 357 // 359 // 360 // Jmenný rejstřík...363 // Věcný rejstřík...365

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC