Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.5) Půjčeno:29x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1997
243 s.

objednat
ISBN 80-7184-549-3 (brož.)
Bibliografie: s. 240-243.
Výzkumy - metody - pojednání
Výzkumy kvalitativní - základy - kinantropologie - pojednání
000112692
OBSAH // Předmluva ... // Úvod ... // Kvalitativní a kvantitativní výzkum ... // Historické momenty vzniku kvalitativního výzkumu ... // Kritika kvantitativního přístupu ... // Hermeneutika ... // Fenomenologie ... // Chicagská škola ... // Frankfurtská škola ... // Obrat ke kognitivní a humanistické psychologii ... // Zásady kvalitativního výzkumu ... // Účel výzkumu a vědecká otázka ... // Plány kvalitativního výzkumu ... // Případová studie ... // Analýza dokumentů ... // Biografický výzkum ... // Etnografický terénní výzkum ... // Akční a kritický výzkum ... // Kombinování kvalitativních metod, triangulace ... // Strategie pro volbu struktury výběru ... // Návrh výzkumného projektu ... // Kvalitativní metody sběru dat ... // Kvalitativní dotazování ... // Projektivní a asociativní techniky ... // Zjišťování subjektivních konstruktů ... // Kvalitativní rozhovor - základní taktiky ... // Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami ... // Rozhovor pomocí návodu ... // Polostandardizovaný rozhovor ... // Neformální rozhovor ... // Etnografický rozhovor ... // Narativní rozhovor ... // Skupinová diskuse a skupinový interview ... // Příklady dotazování v kvalitativním výzkumu ... // Mladiství, drogy a sportovní aktivita (strukturované otevřené dotazování) Zátěžové situace a identita u mladých učitelů tělesné výchovy // (rozhovor s návodem) ... // Příběhy zraněných sportovkyň (narativní rozhovor) ... // Kvalitativní pozorování ... // Neparticipantní pozorování ...114 // Participantní pozorování ... 117 // Příklady pozorování v kvalitativním výzkumu ...121 // Participantní pozorování hokejistů (metodologické zkušenosti) ... 121 // Chování studentů ve sportovním kurzu (participantní pozorování) ... 125 // Příprava, kódování a zobrazování dat ...130 // Techniky transkripce ... 130
Návrh kategoriálních systémů ... 133 // Volba zobrazovacích prostředků ...135 // Metody vyhodnocování a interpretace ...141 // Analýza dat - základní taktiky ...143 // Globální vyhodnocení ... 150 // Kvalitativní obsahová analýza podle Mayringa ...151 // Analytická indukce ... 156 // Empiricky zdůvodněná teorie ... 159 // Příklady analýzy v kvalitativním výzkumu ...180 // Model koučování v gymnastice - aplikace zdůvodněné teorie ... 185 // Mladiství, drogy a sportovní aktivita - analýza ...194 // Zátěžové situace a identita u mladých učitelů // tělesné výchovy - analýza ... 198 // Počítačová podpora zpracování dat ...202 // Programové systémy ... 203 // Programový systém ATLAS/ti ...204 // Komunikace se systémem ...204 // Hermeneutické jednotky ...206 // Rozlišování textové a konceptuálni úrovně ...207 // Funkce pro zpracování primárních textů ...207 // Funkce na konceptuálni úrovni ...208 // Typický průběh práce se systémem ATLAS/ti ...209 // Písemná zpráva o kvalitativním výzkumu ...212 // Hodnocení kvality výzkumu ...223 // Spolehlivost ...224 // Validita ...224 // Nová kritéria kvality zkoumání ...225 // Kritéria pro hodnocení kvantitativních a kvalitativních výzkumných prací // (Příloha A) ...230 // Hodnocení etnografické studie - základní požadavky // (Příloha B) ...235 // Směry v kvalitativním výzkumu podle oboru // (Příloha C) ...237 // Použitá literatura ...240 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC