Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
68 s.

objednat
ISBN 80-7042-845-7 (brož.)
Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska
Bibliografie na s. 68
Systémy operační - texty studijní
000112693
OBSAH // 1 ČÍSELNÉ SOUSTAVY, PREVODY ČÍSEL, ALGEBRAICKÉ VÝPOČTY...5 // 1.1 Problematika číselných systémů...5 // 1.2 Desítková soustava...7 // 1.3 ČÍSELNÝ SYSTÉM, ČÍSLO, ZÁPIS ČÍSLA...8 // 1.4 Další číselné soustavy...8 // 1.5 Algebraická pravidla...14 // 1.5.1 Sčítání dvojkových a hexadecimálních čísel...14 // 1.5.2 Odčítání čísel...15 // 1.5.3 Doplnkové sčítání...16 // 1.6 KÓD BCD...18 // 2 ÚVOD DO ARCHITEKTURY WINDOWS...21 // 2.1 Operační systém...22 // 2.2 ČÁSTI OPERAČNÍHO SYSTÉMU...23 // 2.3 Aplikace...24 // 2.4 Aplikační programové rozhraní API...24 // 2.5 Jádro...25 // 2.6 Ovladače zařízení...25 // 2.7 Součásti Windows 98...26 // 2.8 Moduly jádra...26 // 2.8.1 Kernel 16 a Kernel32...26 // 2.8.2 GDI - Rozhraní grafických zařízení...27 // 2.8.3 User 16 a User 32...27 // 2.9 Správce virtuálních zařízení (VMM32) a ovladače VxD...27 // 2.9.1 Správce virtuáln ich zařízen í...27 // 2.9.2 Správa virtuální paměti...28 // 2.9.3 Virtuální ovladače zařízení (VxD)...29 // 2.9.4 Otázky a úkoly...30 // 2.10 Registr... 30 // 2.11 Instalované souborové systémy - IFS...31 // 2.11.1 Správce konfigurace...31 // 2.11.2 Plug and Play...31 // 2.12 Registr...33 // 2.12.1 Co je to Registr ?...33 // 2.12.2 Uložení registru (USER.DATa SYSTEM.DAT)...33 // 2.12.3 ? čemu je Registr?...33 // 2.12.4 Co o bsah uje Registr?...34 // 2.12.5 Jak to bylo dříve ?...34 // 2.12.6 Otázky a úkoly...35
// 2.13 Popis registrační databáze...35 // 2.13.1 Funkce podvětví Registru...36 // 2.14 Úpravy v lokálním Registru...36 // 2.14.1 Zálohování Registru...37 // 2.14.2 Obnovení Registru...37 // Úvod do operačních systémů I // 2.15 Slovníček pojmů...38 // 3 KOMPRIMACE DAT...41 // 3.1 Komprimační programy...42 // 3.2 Parametry komprimačních programů a jejich testy...43 // 3.3 ZÁKLADNÍ DRUHY A PŘÍSTUPY V KÓDOVÁNÍ...45 // 3.4 Bezztrátová komprimace...48 // 3.4.1 RLE (Run - length Encoding)...48 // 3.4.2 Lempel-Ziv- Welch algoritmus...50 // 3.4.3 Huffmanovo kódování a jemu podobné algoritmy...53 // 3.4.4 Shannon-Fanovo kódování...55 // 3.4.5 Aritmetické kódování...56 // 3.5 Ztrátová komprimace...59 // 3.5.1 Metody ztrátové komprese obrazu...59 // 3.5.2 Druhy obrázků JPEG...61 // 3.5.3 Kompresní algoritmus JPEG...61 // 3.5.4 Vlnková transformace (wavelet transfomation)...63 // 3.5.5 Fraktální komprese (Fractal Image Compression)...64 // 3.5.6 Skalární a vektorová kvantifikace...65 // 3.5.7 Metody ztrátové komprese videa a audiosignálu...65 // 4 POUŽITÁ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE...68 // Děkuji všem studentům prezenčního i rozšiřujícího studia Informatiky a Výpočetní techniky, kteří se aktivně podíleli na zpracování a připomínkování těchto distančních textů. // Eva Burianová // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC