Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.6) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987
147 s.

objednat
000112773
ÚVOD 3 // 1. POHLED DO HISTORIE PRACOVNÍ A TECHNICKÉ VÝCHOVY 5 // 1. 1. Předsocialistické období 6 // 1. 2. Od Marxe po současnost 9 // 2. VĚDECKOTECHNICKÁ REVOLUCE A VZDĚLÁNÍ // V SOCIALISTICKÉ SPOLEČNOSTI H // 3. PRACOVNÍ VÝCHOVA A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁNÍ V SYSTÉMU KOMUNISTICKÉ VÝCHOVY 20 // 3. 1. Pracovní výchova jako složka výchovy 21 // 3. 2. Obsah a cíle pracovní výchovy. Polytechnické vzdělání 22 // 3. 3. Pracovní morálka a její výchova 26 // 3. 4. Organizační systém a prognostické zaměření pracovní výchovy 28 // 4. PROFESIONÁLNÍ ORIENTACE - SUBSYSTÉM PRACOVNÍ VÝCHOVY 31 // 4. 1. Profesionální orientace v socialistické společnosti 32 // 4. 2. Profesionální orientace jako pedagogický proces 36 // 4. 3. Profesionální orientace jako příprava na pracovní činnost 40 // 4. 4. Zabezpečení profesionální orientace v ČSSR 42 // 4. 5. Orientace mládeže na dělnická povolání v SSSR, NDR a ČSSR 49 // 5. VÝCHOVA K PRACOVNÍ ADAPTABILITĚ 54 // 6. PODSTATA VYUČOVACÍHO PROCESU 59 // 6. 1. Teoretické základy a průběh vyučovacího procesu 59 // 6. 2. Vyučovací zásady 61 // 6. 3. Vyučovací metody 63 // 6. 4. Vyučovací prostředky 74 //L 7. ’ORGANIZAČNÍ FORMY VYUČOVÁNÍ 80 // 7. 1. Vyučovací hodina a její struktura 81 // 7. 2. Požadavky na vyučovací hodinu 33 // 7. 3. Vyučovací hodiny laboratorních a dílenských prací 85 // 7. 4. Exkurze 87 // 7. 5. Programované vyučování 89 // 8. UČITEL V SOCIALISTICKÍ ŠKOLE // 8. 1. Profesionální kvalifikace a osobnost učitele // 8. 2. Plánování výchovně vzdělávací práce učitele, příprava na vyučování // 9. CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH ??? NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE // 9. 1. Učební plán, učební osnovy, učebnice a metodické příručky 101 // 9. 2. Pracovní vyučování - technické práce 104 //
9. 3. Základy techniky 108 // 9. 4. Technická praktika 110 // 10. CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZOP NA GYMNÁZIU 111 // 11. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE ŠKOLNÍCH DÍLNÁCH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 115 // SEZNAM VYOBRAZENÍ A PŘÍLOH 117 // PŘÍLOHY : // 1. Vzorový návrh části tématického plánu 118 // 2. Vzorová struktura vyučovací jednotky technických // prací 119 // 3. Příprava učitele na vyučovací jednotku v 7. roč. ZŠ 121 // 4. Příprava učitele na vyučcací jednotku v 8. roč. ZŠ 123 // 5. Vzorový program exkurze 125 // 6. Diagnostický orientační test 126 // 7. Metodický pokyn pro klasifikaci v technických // předmětech 128 // 8. Vzorové vybavení školní dílny na základní škole 130 // SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY 136
(OCoLC)39432393
cnb000036257

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC