Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.6) Půjčeno:146x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2005
207 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7042-690-X (váz.)
Obsahuje tabulky, předmluvu, resumé česky a anglicky, věcný a jmenný rejstřík, seznam autorů
Práce sociální - kompetence profesní - studie
Pracovníci sociální - znalosti - studie
000112815
Předmluva // Část 1 TEORETICKÉ OTÁZKY PORADENSTVÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI // 1 Sociální práce jako činnost a vědní disciplína // 1.1 Stručné ohlédnutí // 1.2 Sociální práce - pomáhající profese, součást sociálních služeb // 1.3 Sociální práce jako praktická činnost // 1.4 Sociální práce jako obor studia na vyšších odborných a vysokých školách // 1.5 Sociální práce jako vědecká disciplína // 2 Poradenství v sociální práci // 2.1 Obecná charakteristika poradenství // 2.2 Psychologické poradenství // 2.3 Sociální poradenství // 2.4 Individuální a skupinové poradenství // 2.5 Hromadné poradenství // 2.6 Poradenství v poradnách, sociálních zařízeních, v terénu // 2.7 Poradenské metody // 2.8 Zvláštnosti poradenské práce s různými typy klientů // 2.9 Poradenské směry // 3 Osobnost poradenského odborníka // 3.1 Výkon profese poradce // 3.2 Osobnostní předpoklady // 3.3 Role sociálního pracovníka // 3.4 Psychická odolnost sociálního pracovníka // 4 Subjektivní bariéry efektivní sociální práce s klienty // 4.1 Pojetí psychické zátěže v pomáhajících profesích // 4.2 Organizační aspekty pracovní zátěže sociálních pracovníků // 4.2 Zvládání osobnostních a organizačních aspektů psychické zátěže v sociální práci // 5 Profesionální příprava sociálních pracovníků // 5.1 Kvalifikační vzdělávání v sociální práci // 5.2 Další vzdělávání sociálních pracovníků // 5.3 Současná právní úprava vzdělávání // 5.4 Způsob financování kvalifikačního vzdělávání a dalšího vzdělávání // 6 Uplatnění poznatků ze sociologie v sociální práci // 7 Využití ekonomických věd při zkvalitnění sociálních služeb // 7.1 Ekonomie, veřejná ekonomika a veřejné služby // 7.2 Sociální služby // 7.3 Služby v oblasti zaměstnanosti //
8 Zjišťování sociálních potřeb // Část 2 // SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POTŘEBY VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE 93 // 9 Naplňování potřeb klientů v sociálních službách 95 // 9.1 Sociální práce a normativní potřeby 95 // 9.2 Komunitní plánování 97 // 9.3 Sociální práce a prezentované potřeby 104 // 9.4 Sociální práce a komparativní potřeby 106 // 9.5 Trendy a problémy vývoje sociálních služeb v Ostravě 108 // 10 Potřeby osob s handicapem 111 // 10.1 Potřeby osob s tělesným postižením 113 // 10.2 Potřeby osob s intelektovým (mentálním) postižením 115 // 10.3 Potřeby osob se zrakovým postižením 116 // 10.4 Potřeby osob se sluchovým postižením 117 // 10.5 Potřeby osob s duševními nemocemi 118 // 11 Imigranti a jejich sociální potřeby 121 // 11.1 Legislativní situace v České republice 121 // 11.2 Administrativní situace 122 // 11.3 Charakteristika souboru imigrantů v České republice 123 // 11.4 Instituce zabývající se uprchlíky 128 // 11.5 Státní integrační program, humanitární programy 130 // 11.6 Uprchlíci jako klienti sociální práce 131 // 12 Sociální služby pro děti a mládež 135 // 12.1 Problémy poradenské práce v oblasti péče o děti a mládež 135 // 12.2 Resort práce a sociálních věcí 137 // 12.3 Resort zdravotnictví 139 // 12.4 Resort školství 140 // 12.5 Mimoresortní (nestátní) subjekty 144 //
13 Nezaměstnaní v rámci regionu Moravskoslezsko 147 // 13.1 Charakteristika regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve vazbě na trh práce a nezaměstnanost 147 // 13.2 Dlouhodobá nezaměstnanost a problémové (rizikové) skupiny na trhu práce 149 // 13.4 Osoby postižené sociálním vyloučením ve vazbě na trh práce 150 // 13.5 Řešení nezaměstnanosti v regionu Moravskoslezsko 151 // 13.6 Ekonomické zhodnocení služeb zaměstnanosti v regionu Moravskoslezsko 153 // 14 Sociální práce s dalšími marginalizovanými skupinami 155 // 14.1 Bezdomovectví 155 // 14.2 Možnosti zlepšení sociální péče o romské občany 162 // 14.3 Sexuální menšiny 163 // 14.4 Delikvence mládeže 165 // 15 Závěry pro zlepšení sociálních služeb 167 // 15.1 Náměty obecného charakteru 168 // 15.2 Náměty pro rozvoj sociální pomoci cílovým skupinám občanů podle druhu sociálních problémů 169 // Literatura 179 // Souhrn 191 // Summary 195 // Věcný rejstřík 199 // Jmenný rejstřík 205 // Autorský tým 207
(OCoLC)85161947
cnb001580681

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC