Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
2. vyd.
Praha : Karolinum, 2002
230 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-246-0350-0 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické citace, předmluvu
Pro posluchače Lékařské fakulty UK v Plzni
Neurofyziologie - učebnice vysokošk.
000112828
OBSAH // PŘEDMLUVA 3 // Část A - FYSIOLOGIE SMYSLŮ 5 // 1. ÚVOD DO FYSIOLOGIE SMYSLŮ 7 // 2. ZRAK 8 // 2.1. Úvod 8 // 2.2. Stavba oka 8 // 2.3. Funkce komorové vody 9 // 2.4. Mechanismus vzniku obrazu na sítnici 10 // 2.4.1. Fyzikální úvod 10 // 2.4.2. Optický systém oka a jeho fungování 13 // 2.4.3. Optické vady zraku 17 // 2.4.4. Visus - ostrost zraková 21 // 2.4.5. Funkce zornice 21 // 2.5. Sítnice a transformace světelného signálu v elektrický 23 // 2.5.1. Úvod 23 // 2.5.2. Funkční morfologie sítnice 23 // 2.5.3. Mechanismus transformace světelného signálu v elektrický 28 // 2.5.4. Funkce buněk vnitřní nukleární vrstvy sítnice 31 // 2.5.5. Adaptace na tmu a světlo 31 // 2.6. Zraková dráha a korové projekční oblasti zraku 33 // 2.6.1. Zorné pole 33 // 2.6.2. Zraková dráha 34 // 2.6.3. Následky poškození zrakové dráhy a primární zrakové korové oblasti 35 // 2.6.4. Sekundární zrakové korové oblasti 38 // 2.7. Mechanismy zpracování vizuální informace 39 // 2.7.1. Úvod 39 // 2.7.2. Mechanismy vnímání tvaru nazíraného objektu 43 // 2.7.3. Barevné vidění 48 // 2.7.3.1. Psychofyzika barevného vidění 48 // 2.7.3.2. Mechanismy kódování barvy 49 // 2.7.3.3. Mechanismy percepce barvy a barevného kontrastu 51 // 2.7.3.4. Poruchy barvocitu 56 // 2.7.4. Mechanismy vnímání pohybové složky zrakové informace 57 // 2.7.5. Prostorové vidění 57 // 2.8. Pohyby očí 60 // 2.8.1. Funkce očnicových svalů 60
// 2.8.2. Mimovolní oční pohyby 61 // 2.8.3. Řízení očních pohybů 63 // 225 // 2.8.3.1. Funkční morfologie 63 // 2.8.3.2. Řízení mimovolních očních pohybů 63 // 2.8.3.3. Řízení volních očních pohybů (pohledu) 64 // 2.8.3.4. Následky léze frontálního očního pole, pontinního centra pohledu a fasciculus // longitudinalis medialis 66 // 3. VESTIBULÁRNÍ SYSTÉM 67 // 3.1. Úvod 67 // 3.2. Struktura vestibulámího aparátu 67 // 3.3. Funkce polokruhovitých kanálků 68 // 3.4. Funkce utrikulu a sakulu 70 // 3.5. Centrální spoje vestibulámího aparátu 71 // 3.6. Následky jednostranné léze vestibulámího aparátu 72 // 4. SLUCH 73 // 4.1. Fyzikální podstata zvuku 73 // 4.2. Struktura a funkce periferní části sluchového systému 75 // 4.2.1. Zevní ucho 76 // 4.2.2. Střední ucho 76 // 4.2.3. Vnitřní ucho 77 // 4.2.3.1. Struktura vnitřního ucha 77 // 4.2.3.2. Mechanismus transformace zvukového signálu v elektrický 79 // 4.2.3.3. Kódování frekvence a intenzity zvuku 80 // 4.3. Struktura a funkce centrální části sluchového systému 82 // 4.3.1. Sluchová dráha 82 // 4.3.2. Sluchová kůra 83 // 4.4. Prostorové slyšení 84 // 4.5. Poruchy sluchu 85 // 5. CHEMORECEPČNÍ ClDLA - CHUŤ A ČICH // 5.1. Chuť // 5.1.1. Chuťové podněty a elementrání chuťové počitky // 5.1.2. Chuťové receptory // 5.1.3. Mechanismus transformace chemického signálu v elektrický // 5.1.4. Chuťová dráha a korové projekční oblasti
pro chuť // 5.1.5. Poruchy chuti // 5.2. Čich // 5.2.1. Čichové podněty a elementární čichové počitky // 5.2.2. Receptory čichu // 5.2.3. Mechanismus transformace chemického signálu v elektrický // 5.2.4. Centrální čichové cesty // 5.2.5. Poruchy čichu // 87 // 87 // 87 // 87 // 88 // 89 // 90 90 // 90 // 91 // 92 // 92 // 93 // 6. SOMATOSENSORICKÝ SYSTÉM 94 // 6.1. Úvod 94 // 6.2. Receptory somatosensorického systému 94 // 6.2.1. Kožní mechanoreceptory 94 // 226 // 6.2.2. Kožní termoreceptory 97 // 6.2.3. Kožní nociceptory 97 // 6.2.4. Proprioreceptory 97 // 6.3. Mechanismy kódování somatosensorické informace 98 // 6.4. Centrální spoje somatosensorického systému 100 // 6.4.1. Úvod 100 // 6.4.2. Lemniskální systém 101 // 6.4.2.1. Přenos taktilního čití v lemniskálním systému 102 // 6.4.2.2. Přenos proprioceptivních informací v lemniskálním systému 103 // 6.4.3. Anterolaterální systém 105 // 6.4.4. Trigeminový systém 107 // 6.5. Somatosensorická kůra 109 // 6.6. Bolest 114 // Část ? - FYSIOLOGIE SOMATOMOTORICKÉHO SYSTÉMU // 1. ÚVOD // 2. MOTONEURONY A JEJICH AFERENTACE 124 // 2.1. Motoneurony spinální míchy 124 // 2.2. Motorické spinální dráhy 125 // 2.3. Motoneurony mozkového kmene 126 // 3. SVALOVÝ TONUS // 3.1. Svalový tonus, decerebrační a dekortikační rigidita // 3.2. Reflexy proprioceptivní (vlastní) // 3.2.1. Myotatický (napínací) reflex // 3.2.2. Reciproční inhibice a reciproční inervace
// 3.2.3. Obrácený myotatický (obrácený napínací) reflex // 3.2.4. Proprioceptivní reflexy pro svalstvo inervované z motorických jader // mozkových nervů // 3.2.5. Fysiologický význam proprioreceptivních reflexů. // Řízení svalového tonu // 129 // 129 // 131 // 131 // 134 // 134 // 136 // 136 // 4. POSTOJOVÁ MOTORIKA 138 // 4.1. Úvod 138 // 4.2. Postojové reflexy 138 // 4.3. Vzpřimovací reflexy 139 // 4.4. Umísťovací reflexy 140 // 5. CÍLENÁ MIMOVOLNÍ MOTORIKA 141 // 5.1. Úvod 141 // 5.2. Řízení lokomoce 141 // 5.3. Obranné spinální reflexy 142 // 5.3.1. Exteroceptivní reflexy 142 // 5.3.2. Spinální reflexy způsobující svalový spasmus 144 // 227 // 6. FYSIOLOGIE MOZEČKU 145 // 6.1. Úvod 145 // 6.2. Funkční jednotka mozečku 145 // 6.3. Funkce mozečku při kontrole pohybu 146 // 6.3.1. Vestibulámí mozeček 146 // 6.3.2. Spinální mozeček 147 // 6.3.3. Cereberální mozeček 151 // 6.4. Funkce mozečku v procesu učení 151 // 6.5. Klinické příznaky mozečkových lezi 154 // 7. FYSIOLOGIE BASALNÍCH GANGLll 155 // 7.1. Funkční morfologie 155 // 7.2. Funkce basálních ganglii 155 // 7.3. Klinické syndromy vyplývající z poškození basálních ganglii 156 // 8. VOLNÍ MOTORIKA 158 // 8.1. Úvod 158 // 8.2. Přípravná fáze úmyslného pohybu 158 // 8.3. Realizace úmyslného pohybu 160 // Část C - FYSIOLOGIE AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU 165 // 1. UVOĎ 167 // 2. CENTRÁLNÍ ČÁST AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU 168
// 3. PERIFERNÍ ČÁST AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU 170 // 3.1. Aferentní oddíl 170 // 3.2. Eferentní oddíl 170 // 3.2.1. Funkční morfologie sympatického oddílu autonomního nervstva 171 // 3.2.2. Funkční morfologie parasymaptického oddílu autonomního nervstva 171 // 3.2.3. Klasické mediátory eferentního oddílu autonomního nervstva 173 // 3.2.4. Receptory cílových orgánů 174 // 3.2.5. Neadrenergní a necholinergní neurony eferentního oddílu autonomního // nervstva 175 // 3.2.6. Součinnost klasických mediátorů a neuroaktivních peptidů 176 // 4. ENTERICKÝ NERVOVÝ SYSTÉM 178 // 5. ZVLÁŠTNÍ RYSY FUNKCE AUTONOMNÍHO NERVSTVA 179 // 6. FUNKCE HYPOTHALAMU 181 // 6.1. Funkční morfologie 181 // 6.2. Funkce hypothalamu 183 // 228 // Část D - PSYCHOFYSIOLOGIE // 187 // 1. ZÁKLADNÍ PSYCHICKÉ PROCESY 189 // 2. POZNÁVACÍ PROCESY 190 // 2.1. Asociační korové oblasti 190 // 2.1.1. Parasensorické asociační korové oblasti 190 // 2.1.1.1. Unimodální asociační korové oblasti 190 // 2.1.1.2. Polymodální asociační korová oblast 191 // 2.1.2. Prefrontální asociační korová oblast 192 // 2.1.3. Paralimbická asociační korová oblast • 193 // 2.2. Řeč a funkční asymetrie mozkových hemisfér 193 // 2.2.1. Úvod 193 // 2.2.2. Model řízení řečových funkcí 194 // 2.2.3. Funkční specializace mozkových hemisfér 195 // 2.3. Poruchy symbolických funkcí 196 // 2.3.1. Úvod 196 // 2.3.2. Afasie 197 // 2.3.3. Aprosodie 198
// 2.3.4. Alexie a agrafie 199 // 2.3.5. Čistá alexie bez agrafie 199 // 2.3.6. Dyslexic 199 // 2.3.7. Apraxie 199 // 3. EMOČNÍ A MOTIVAČNÍ PROCESY 201 // 3.1. Funkční morfologie limbického systému 201 // 3.2. Emoce 202 // 3.3. Motivace 203 // 3.4. Kliiver-Bucyho syndrom 204 // 4. BDĚLÝ STAV A SPÁNEK 205 // 4.1. Vedomí 205 // 4.2. Spánek 206 // 4.2.1. Typy spánku 206 // 4.2.2. Ontogenetické rozdíly v trvání a struktuře spánku u člověka 207 // 4.2.3. Následky deprivace REM-spánku 207 // 4.2.4. Neurofysiologické mechanismy vzniku spánku 208 // 4.2.5. Cyklické střídání spánku a bdění 208 // 5. POZORNOST 210 // 5.1. Úvod 210 // 5.2. Anatomický substrát vizuální pozornosti 210 // 6. NEUROFYSIOLOGICKÉ PRINCIPY CHOVÁNÍ 211 // 6.1. Úvod 211 // 6.2. Vrozené formy chování 212 // 6.2.1. Mechanismy determinující vrozené formy chování 212 // 229 // c // 6.2.2. Instinktivní chování 212 // 6.2.3. Podíl vrozených determinant na lidském chování 214 // 6.3. Získané formy chování 215 // 6.3.1. Učení 215 // 6.3.2. Paměť 217 // 6.4. Mechanismy učení a paměti 218 // 6.4.1. Mechanismy formování krátkodobé paměťové stopy 218 // 6.4.1.1. Mechanismy krátkodobé habituace a sensibilizace 218 // 6.4.1.2. Mechanismy asociativního učení 221 // 6.4.2. Mechanismy formování dlouhodobé paměťové stopy 223 // > // i // 230
(OCoLC)53271860
cnb001161172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC