Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Český Těšín : Poradce, [2005]
203 s.

objednat
ISBN 80-7365-073-8 (brož.)
Zákony do kapsy
Evropská unie - ústava - texty
Ústava - Evropská unie - texty
000112831
OBSAH // PREAMBULE 6 // ČASTI 11 // HLAVA I VYMEZENI A CÍLE UNIE... 11 // HLAVA II ZÁKLADNI PRÁVA A OBČANSTVÍ UNIE ... 13 // HLAVA III PRAVOMOCI UNIE... 14 // HLAVA IV ORGÁNY A INSTITUCE UNIE ... 18 // KAPITOLA I INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC ... 18 // KAPITOLA II OSTATNÍ ORGÁNY A PORADNÍ // INSTITUCE UNIE ... 24 // HLAVA V VÝKON PRÁVOMOCÍ UNIE... 26 // KAPITOLA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 26 // KAPITOLA II ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ... 29 // KAPITOLA III POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE ... 33 // HLAVA VI DEMOKRATICKÝ ŽIVOT UNIE... 34 // HLAVA VII FINANCE UNIE... 36 // HLAVA Vlil UNIE A JEJÍ SOUSEDÉ... 38 // HLAVA IX ČLENSTVÍ V UNII ... 38 // ČÁST II LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV UNIE ... 41 // PREAMBULE 41 // HLAVA I DŮSTOJNOST ... 42 // HLAVA II SVOBODY... ... 43 // HLAVA III ROVNOST... 46 // HLAVA IV SOLIDARITA ... 47 // HLAVA V OBČANSKÁ PRÁVA ... 50 // HLAVA VI SOUDNICTVÍ ... 52 // HLAVA VII OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ // VÝKLAD A POUŽITÍ LISTINY ... 53 // ČÁST III POLITIKY A FUNGOVÁNÍ UNIE ... 55 // HLAVA I OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ 55 // HLAVA II ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ ... 56 // HLAVA III VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI ... 58 // KAPITOLA! VNITŘNÍ TRH ... 58 // ? // SMLOUVA 0 ÚSTAVĚ PRO EVROPU // ODDÍL 1 VYTVOŘENÍ A FUNGOVANÍ VNITŘNÍHO // TRHU ... 58 // ODDÍL 2 VOLNÝ POHYB OSOB A SLUŽEB... 59 // Pododdíl 1 Pracovnici... 59 // Pododdll 2 Svoboda usazování ... 61 // Pododdíl 3 Volný pohyb služeb... 64 // ODDÍL 3 VOLNÝ
POHYB ZBOŽÍ... 65 // Pododdíl I Celní unie... 65 // Pododdíl 2 Celní spolupráce ... 66 // Pododdíl 3 Zákaz množstevních omezení ... 66 // ODDÍL 4 KAPITAL A PLATBY ... 67 // ODDÍL 5 PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE... 69 // Pododdíl 1 Pravidla vztahující se na podniky... 69 // Pododdíl 2 Státní podpory ... 72 // ODDÍL 6 DANOVA USTANOVENÍ ... 74 // ODDÍL 7 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 75 // KAPITOLA II HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA ... 77 // ODDÍL 1 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA ... 78 // ODDÍL 2 MĚNOVÁ POLITIKA ... 83 // ODDÍL 3 INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ... 87 // ODDÍL 4 USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ČLENSKÝCH // STÁTŮ, JEJICHŽ MĚNOU JE EURO ... 88 // oddíl 5 přechodná ustanovení... 89 // KAPITOLA III POLITIKY V DALŠÍCH OBLASTECH ... 94 // ODDÍL I ZAMĚSTNANOST... 94 // ODDÍL 2 SOCIÁLNÍ POLITIKA... 96 // ODDÍL 3 HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ // SOUDRŽNOST...101 // ODDÍL 4 ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV...103 // ODDÍL 5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 106 // ODDÍL 6 OCHRANA SPOTŘEBITELE ...108 // ODDÍL 7 DOPRAVA...109 // ODDÍL 8 TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ ... 112 // ODDÍL 9 VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ // A VESMÍR ...113 // ODDÍL 10 ENERGETIKA ...116 // KAPITOLA IV PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI // A PRÁVA ... 117 // 3 // ODDÍL 1 OBECNÁ USTANOVENÍ...117 // ODDÍL 2 POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA // HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ .119 ODDÍL 3 SOUDNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH // VĚCECH ...121 // ODDÍL 4 SOUDNÍ SPOLUPRÁCE
V TRESTNÍCH // VĚCECH ...122 // ODDÍL 5 POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE ...126 // KAPITOLA V OBLASTI, VE KTERÝCH UNIE MŮŽE // VÉST PODPŮRNOU, KOORDINAČNÍ // NEBO DOPLŇKOVOU ČINNOST ...127 // ODDÍL 1 VEŘEJNÉ ZDRAVÍ... 127 // ODDÍL 2 PRŮMYSL ...129 // ODDÍL 3 KULTURA ... 130 // ODDÍL 4 CESTOVNÍ RUCH... 131 // ODDÍL 5 VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ, // SPORT A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ...131 // ODDÍL 6 CIVILNÍ OCHRANA...133 // ODDÍL 7 SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE...133 // HLAVA IV PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ // A ÚZEMÍ ...134 // HLAVA V VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE ...136 // KAPITOLA I OBECNÉ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ ...136 // KAPITOLA II SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ // POLITIKA... 138 // ODDÍL 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...138 // ODDÍL 2 SPOLEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ // POLITIKA...143 // ODDÍL 3 FINANČNÍ USTANOVENÍ...146 // KAPITOLA III SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA...147 // KAPITOLA IV SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI // A HUMANITÁRNÍ POMOC ... 148 // ODDÍL 1 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ...148 // ODDÍL 2 HOSPODÁŘSKÁ, FINANČNÍ A TECHNICKÁ // SPOLUPRÁCE S TŘETÍMI ZEMĚMI ...149 // 4 // SMLOUVA 0 ÚSTAVĚ PRO EVROPU // ODDlL 3 HUMANITÁRNÍ POMOC ... 150 // KAPITOLA V OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ ... 151 // KAPITOLA VI MEZINÁRODNÍ SMLOUVY ...151 // KAPITOLA VII VZTAHY UNIE ? MEZINÁRODNÍM // ORGANIZACÍM A KE TŘETÍM ZEMÍM // A DELEGACE UNIE ...154 // KAPITOLA Vlil PROVÁDĚNÍ DOLOŽKY SOLIDARITY ...155 // HLAVA VI FUNGOVANÍ UNIE...
155 // KAPITOLA I INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ...155 // ODDÍL 1 ORGÁNY... 155 // Pododdíl 1 Evropský parlament... 156 // Pododdíl 2 Evropská rada... 159 // Pododdíl 3 Rada ministrů... 159 // Pododdíl 4 Evropská komise ...160 // Pododdíl 5 Soudní dvůr Evropské unie ...162 // Pododdíl 6 Evropská centrální banka ...171 // Pododdíl 7 Účetní dvůr... 172 // ODDÍL 2 PORADNÍ INSTITUCE UNIE ...175 // Pododdíl 1 Výbor regionů ...175 // Pododdíl 2 Hospodářský a sociální výbor...176 // ODDÍL 3 EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA ...177 // ODDÍL 4 USTANOVENÍ SPOLEČNÁ ORGANŮM, // INSTITUCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM UNIE ..178 // KAPITOLA II FINANČNÍ USTANOVENÍ... 181 // ODDÍL 1 VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC ...181 // ODDÍL 2 ROČNÍ ROZPOČET UNIE ...182 // ODDÍL 3 PLNĚNÍ ROZPOČTU A ABSOLUTORIUM ... 185 // ODDÍL 4 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 186 // ODDÍL 5 BOJ PROTI PODVODŮM ... 187 // KAPITOLA III POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE ...188 // HLAVA VII SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 191 // ČÁST IV OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ..195 // Poznámka redakce ...202 // // // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC