Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

sintoismus (@@20121010-14:53:26@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
Praha : Zvon, 1994

objednat
ISBN 80-7113-111-3
000112852
Rekat.
t // Obsah // 1 PŘEDPOROZUMĚNÍ...13 // 1.1 Prvky predporozumení...13 // 1.1.1 Mravní hodnocení...14 // 1.1.2 Svědomí...14 // 1.1.3 Dobrovolnost...15 // 1.1.4 Odpovědnost...15 // 1.1.5 Sociální zřetel...16 // 1.1.6 Vlastní hodnota...16 // 1.2 Etymologické poznámky...17 // 2 EMPIRISTICKÁ ETIKA...19 // 2.1 Empirismus a praxe...19 // 2.2 Hedonismus...23 // 2.3 Antický hédonismus...24 // 2.4 David Hume...25 // 2.4.1 Předmět morálního schvalování...25 // 2.4.2 Sympatie a mravní cit...26 // 2.4.3 Cit a rozum...29 // 2.5 Utilitarismus...31 // 2.5.1 Obecná charakteristika...32 // 2.5.2 Aspekty diskuse o utilitarismu...34 // 2.6 „Sedící Sókratés“...39 // 3 MORÁLNÍ PRINCIP A SVOBODNÁ VŮLE...42 // 3.1 Transcendentálni fdosofie...42 // 3.1.1 Transcendentálni diference...43 // 3.1.2 Transcendentálni determinace...47 // 3.2 Morální princip...49 // 3.2.1 Kategorický imperativ...49 // 3.2.2 Osoba jako účel sám o sobě...55 // 3.2.3 Říše účelů...58 // 3.2.4 Antiteze...61 // 3.2.5 Konkretizace morálního principu...64 // 3.2.6 Dobro a zlo...69 // 3.3 Mravně relevantní svoboda...71 // 4 SVĚDOMÍ...78 // 4.1 Conscientia a synderesis...78 // 4.1.1 Vědění ve svědomí...79 // 4.1.2 Svědomí před činem a po činu...82 // 4.2 Lex naturalis...84 // 4.2.1 Lex naturalis jako účast na lex aetema...84 // 4.2.2 Analýza le naturalis...87 // 4.2.3 Tomáš a Kant...94 // 4.3 Autonomie svědomí...95 // 4.4 Svědomí správně a bludné...97 // 4.5
Neostrosti...101 // 5 NORMA A MRAVNOST...105 // 5.1 Nutnost mravních norem...105 // 5.1.1 Dialektika svědomí...106 // 5.1.2 Mravní normy a společnost...107 // 5.1.3 Svědomí a étos...108 // 5.2 Roviny praxe...110 // 5.3 Odůvodňování norem...112 // 5.3.1 Odůvodňování norem autoritou...113 // 5.3.1.1 Osoby...113 // 5.3.1.2 Texty...114 // 5.3.1.3 Tradice...115 // 5.3.1.4 Právo...115 // 5.3.1.5 Věda...117 // 5.3.1.6 Přehled...118 // 5.3.2 Odůvodňování norem v diskursu...119 // 5.3.2.1 Utilistaristická argumentace...120 // 5.3.2.2 Argumentace teorie spravedlnosti...122 // 5.3.2.3 Klasická argumentace přirozeného práva...124 // 5.3.2.4 Přehled...126 // 6 CTNOST...129 // 6.1 Schiller a Kant...129 // 6.2 Klasický pojem ctnosti...131 // 6.3 Klasifikace ctností...133 // 6.3.1 Základní ctnosti u Platóna...133 // 6.3.2 Klasifikace ctností u Aristotela...135 // 6.3.3 Klasifikace ctností u Tomáše Akvinského...137 // 6.4 Rozumnost jako základní ctnost...138 // 6.5 Odbočka: Etika ctností ? Maclntyra...141 // 7 ŠTĚSTÍ A SMYSL...144 // 7.1 Štěstí...144 // 7.2 Stupně a nároky smyslu...148 // 7.2.1 Přírodní animalita: nezprostředkovaný hédonismus...149 // 1.2.2 Přírodní animalita: zprostředkovaný hédonismus...151 // 7.2.3 Stupeň humanity...152 // 7.3 Etika a víra...155 // 7.3.1 Tranzitivnost smyslu...155 // 7.3.2 Nedisponovatelnost dovršeného dobra...157 // 7.3.3 Problém viny...158 // 7.3.4 Nárok svědomí...159 // 8 RELATI VIZACE...163
// 8.1 Historický materialismus (Marx)...164 // 8.1.1 Teorie historického materialismu...164 // 8.1.2 Nadstavba a étos...166 // 8.1.3 Obecný mravní princip nebo třídní morálka?...169 // 8.1.4 Mravní subjekt nebo soubor vztahů?...171 // 8.1.5 Odbočka: Moralita a teorie systémů (N. Luhmann)...175 // 8.2 Genealogická relativizace morálky (Nietzsche)...177 // 8.2.1 Základní pojmy...178 // 8.2.2 Genealogie morálky...180 // 8.2.3 Dějiny...182 // 8.2.4 Nadčlověk...183 // 8.2.5 Přehled...186 // 8.2.6 Odbočka: Postmoderna...187 // 8.3 Etika a psychoanalýza (Freud)...190 // 8.3.1 Psychický aparát...191 // 8.3.2 Smysl praxe a života...193 // 8.3.3 Etika a kultura...194 // 8.3.4 Individuální a kulturní nadjá...197 // 8.3.5 Přehled...199 // 8.4 Etika v pohledu etologie (Lorenz)...203 // 8.5 Relativizace a transcendentálni diference...206 // 9 NOVÉ KONCEPCE...211 // 9.1 Materiální etika hodnot...211 // 9.1.1 Pojetí etiky hodnot...212 // 9.1.2 Kritické úvahy...214 // 9.1.3 Odbočka: Morálka a cit...216 // 9.2 Existencialistická etika...218 // 9.2.1 Kierkegaard...218 // 9.2.1.1 Objektivní a subjektivní reflexe...219 // 9.2.1.2 Já - zoufalství - víra...220 // 9.2.1.3 Praxe...222 // 9.2.2 Charakteristické rysy...224 // 9.2.3 Kritické úvahy...229 // 9.3 Etika diskursu a etika komunikace...231 // 9.3.1 Jürgen Habermas...231 // 9.3.2 Karl-Otto Apel...236 // 9.3.3 Kritická úvaha...237 // 9.4 Jednotlivé pozice...240 // 9.4.1 Theodor W. Adomo...240
// 9.4.2 Kritický racionalismus...241 // 9.4.3 John Rawls...242 // 9.4.4 Hans Jonas...244 // 9.4.5 Peter Singer...245 // 10 ANALYTICKÁ ETIKA...248 // 10.1 Klasifikace...248 // 10.2 Intuicionismus (Moore)...251 // 10.2.1 Význam slova „dobré“...252 // 10.2.2 Naturalistický chybný závěr (naturalistic fallacy)...252 // 10.2.3 Kritická úvaha...253 // 10.2.4 Humův zákon...254 // 10.3 Pozitivismus...256 // 10.3.1 Wittgenstein...257 // 10.3.2 Ayer...258 // 10.3.3 Kritická úvaha...259 // 10.4 Emotivismus (Stevenson)...260 // 10.5 Deskriptivismus (Austin, Searle)...264 // 10.6 Preskriptivismus (Hare)...267 // 10.6.1 Význam pojmu „dobrý“...268 // 10.6.2 Decisionismus...270 // 10.6.3 Kritická úvaha...272 // DODATEK // Hlavní díla etiky...275 // Seznam literatury...279 // Rejstřík osob...289

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC