Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : SNTL, 1987
239 s. : il. ; 21 cm

objednat
Rejstřík vzorců
Obsahuje bibliografii a věcný rejstřík
000112886
1 Úvod 9 // 2 Krystalizace 15 // 2.1 Úvod 15 // 2.2 Tvar krystalů 16 // 2.3 Růst krystalů 19 // 2.3.1 Růst krystalů z plynné fáze 20 // 2.3.1.1 Van Arkelova-de Boerova metoda 21 // 2.3.1.2 Reakce z plynné fáze 22 // 2.3.1.3 Whiskery 23 // 2.3.2 Krystalizace z kapalného prostředí 24 // 2.3.2.1 Krystalizace z roztoků 24 // 2.3.2.2 Hydrotermální syntéza 26 // 2.3.3 Krystalizace tavenin 27 // 2.3.3.1 Kyropoulova metoda 29 // 2.3.3.2 Stöberova metoda 30 // 2.3.3.3 Czochralskiho metoda 31 // 2.3.3.4 Stockbargerova metoda 31 // 2.3.3.5 Verneuilova metoda 31 // 2.3.3.6 Zonální tavba 31 // 2.4 Závěr 33 // 3 Symetrie krystalů 34 // 3.1 Krystalová struktura a prostorová mřížka 34 // 3.2 Operace a prvky symetrie 41 // 3.3 Bravaisovy mřížky a krystalografické soustavy 51 // 3.4 Bodové grupy 59 // 3.5 Prostorové grupy 63 // 3.6 Ekvivalentní polohy 67 // 4 Difrakce rentgenových paprsků na krystalech 71 // 4.1 Interakce rentgenového záření s látkou 71 // 4.2 Difrakce 76 // 4.3 Reciproká mřížka a Ewaldova konstrukce 85 // 4.4 Difrakční metody 90 // 55 Strukturní analýza 102 // 5.1 Efekty ovlivňující intenzitu difraktovaného záření 102 // 5.2 Fázový problém 105 // 5.3 Metoda těžkého atomu 107 // 5.4 Přímé metody 112 // 5.5 Upřesnění struktury 117 // 5.6 Využití počítačů při strukturní analýze 123 // 5.7 Stanovení krystalové struktury telluranu disodného Na2Te04 132 // 6 Strukturní typy 140 // 6.1 Úvod 140 // 6.2 Krychlové strukturní typy 140 // 6.2.1 Měd 140 // 6.2.2 Wolfram 142 // 6.2.3 Diamant 142 // 6.2.4 Polonium o; 143 // 6.2.5 Halit (sůl kamenná) NaCl 144 // 6.2.6 Kazivec (fluorit) CaF2 146 // 6.2.7 Fluorid bismutitý 149 // 6.2.8 Hexachloroplatičitan draselný 149 // 6.2.9 Chlorid česný 150 // 6.2.10 Perovskit CaTi03 151 // 6.2.11 Oxid rheniový 152 // 6.2.12 Spinel MgAl204 155 //
6.2.13 Sfalerit ZnS 157 // 6.2.14 Pyrit FeS2 158 // 6.2.15 Granát Mg3Al2(Si04)3 160 // 6.3 Šesterečné strukturní typy 162 // 6.3.1 Hořčík 162 // 6.3.2 Grafit 163 // 6.3.3 Nikelin NiAs 163 // 6.3.4 Wurtzit ZnS 165 // 6.3.5 Covellin Cu2CuS3 165 // 6.3.6 Apatit Ca5(P04)3X2 167 // 6.3.7 Fluorid lanthanitý 168 // 6.4 Klencové strukturní typy 168 // 6.4.1 Rtuť 168 // 6.4.2 Brucit Mg(OH)2 170 // 6.4.3 Chlorid kademnatý 170 // 6.4.4 Korund A1203’* 172 // 6.4.5 Křemen Si02 173 // 6.4.6 Vápenec (kalcit) CaC03 175 // 6.4.7 IIměnit FeTi03 175 // 6.4.8 Cinnabarit HgS 176 // Čtverečné strukturní typy // Cín // Rutil // Anatas Ti02 // Karbid vápenatý // Oxid seleničitý // Oxid olovnatý // Cooperit PtS // Scheel it CaW04 // Kosočtverečné strukturní typy // Fosfid manganitý // Crennerit AuTe2 // Bromid rtuťnatý // Dusitan sodný // Jednoklonné strukturní typy // Trojklonné strukturní typy // Závěr // Faktory určující strukturu krystalů // Úvod // Velikost atomů // Alotropické modifikace, polymorfie // Struktury z izolovaných atomů téhož druhu .. // Struktury z izolovaných atomů různého druhu // Struktury s účastí koordinačnich polyedrů // Struktury s účastí polymerních motivů // Závěr // Vztah mezi vlastnostmi a strukturou krystalů . // Reálný krystal // Mechanické vlastnosti // Elektrické vlastnosti // Magnetické vlastnosti // Optické vlastnosti // Struktura krystalových ploch // Literatura // Rejstřík // Vzorcový rejstřík
(OCoLC)39432067
cnb000031631

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC