Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989

objednat
ISBN 80-03-00060-2
000112905
Rekat.
Úvodem // 1 ARCHITEKTONICKÉ USPOŘÁDÁNÍ OKOLÍ CHATY, CHALUPY, // RODINNÉHO DOMKU // 1.1 Místní podmínky a řešení pozemků // 1.1.1 Městská zástavba // 1.1.2 Příměstské oblasti // 1.1.3 Venkovské osídlení // 1.1.4 Rekreační území...’ // 1.2 Architektonické uspořádání zahrad // 1.2.1 Zahrádky izolovaných rodinných domků // 1.2.2 Zahrádky řadových domků // 1.2.3 Atriové zahrádky // 1.2.4 Střešní zahrádky // 1.2.5 Zahrádky v zahrádkářských osadách a v zájmových územích // 1.2.6 Okolí rekreačního domku // 1.2.7 Zahrádky u rekreačních chat // 1.2.8 Úprava okolí rekreačních chalup // 1.2.9 Rekonstrukce zahrad // 1.3 Měřičské práce na stavební parcele // Vyměření pozemku // Vyměření svahu // Vytyčování přímek a kolmic // 1.4 Terénní úpravy a technika zlepšování půdy // Terasování pozemku // Technika zlepšování půdy // Odvodnění zamokreného pozemku // Převrstvení (rigolování) a zlepšování půdy // Prohlubujeme vrstvu ornice na pozemku // 2 STAVBY NA ZAHRADĚ // 2.1 Jaké stavby na pozemku? // 2.2 Oplocení stavební parcely // Jak postavíme plot // Opěrné sloupky // Napínání pletiva // Dřevěné ploty // Živé ploty // 2.3 Zahradní cesty // Šířka a spád cest a pěšinek // Pískové cesty // Cihelné cesty ...; // Betonové plné cesty // Cesty z betonových dlaždic // Cestičky z dlaždic z přírodního kamene // Jiné ozdobné cesty // Výroba betonových dlaždic // Zeminy // Výživa a ochrana rostlin // Hnojení a hnojiva // Statková hnojiva // Průmyslová hnojiva // Míchání hnojiv // Plná hnojiva // Speciální hnojiva // Stopové’prvky a prípravky pro jejich doplnení // Kyselost půdy a potřeba vápnění // Choroby a škůdci rostlin na zahradě // Neparazitické choroby a fyziologické poruchy // Virové a mykoplazmové choroby //
Bakteriální choroby // Houbové choroby // Živočišní škůdci // Plevel // Agrotechnická opatření // Herbicidy // Regulátory růstu // Použití regulátorů růstu // Ochrana osiv a sádí mořením // Skladování chemických přípravků // Zjišťování klíčivosti // Hydroponie // STROMY A KEŘE NA ZAHRADĚ // Okrasné stromy // Listnaté a jehličnaté keře // Popínavé dřeviny // Růže // Ovocné stromy // Ovocné stěny a tvary stromů // Schlösserovy a vějířové palmety // Ruzyňská palmeta // Delbartovy stěny a jiné plošné tvary // Volně rostoucí palmeta // Ovocné stěny rybízu a angreštu // Vypěstování duté koruny broskvoni // Vřetenovité zákrsky // Ovocné stromky v nádobách // Ovocné keře // Drobné ovoce // Pěstování révy vinné // Ochrana porostů před zvěří // Odpuzující nátěry // Chrániče kmenů // 5.11 Úvazky ke kmenům // 5.12 Impregnace kůlů // 5.13 Přesazování stromů // Přesazování jehličnanů // Podpěry k přesazeným stromům // 5.14 Kácení stromů // ZELENINA — KOŘENÍ — LÉČIVÉ ROSTLINY // Běžné zeleniny a brambory // Lahůdkové zeleniny // Kořeninové zeleniny (koření) // Sklizeň a uchovávání zeleniny // Sběr léčivých rostlin // Pěstování jedlých hub // Pěstování léčivých rostlin // KVĚTINY V ZAHRADĚ A OKOLÍ // Letničky a dvouletky // Trvalky // Skalničky // Cibulnaté a hlíznaté květiny // Okrasné traviny // Kapradiny // Vodní a bažinné rostliny // TRÁVNÍKY // Trávníky městských zahrad a zahrádek // Luční trávníky venkovských a rekreačních zahrad // Zakládání speciálních trávníků // Náhrady za trávníky // TABULKOVÉ PŘEHLEDY // Sortimenty vybraných odrůd ovoce a okrasných druhů // Jabloně // Hrušně // Švestky a renklódy (slivoně) // Třešně a višně // Meruňky a broskvoně //
Jahodníky // Rybíz a angrešt // Maliny, ostružiny // Skořápkoviny // Okrasné stromy a vyšší keře // Solitérní okrasné a kvetoucí keře // Krycí keře a stále zelené keře // Jehličnany // Popínavé dřeviny a letničky // Popínavé růže // Ušlechtilé růže // Výběr trvalek // Letničky a dvouletky // Výběr cibulovitých a hlíznatých květin // Technika ochrany ovocných kultur před chorobami a škůdci // Technika ochrany zeleniny před chorobami a škůdci // Orientační tabulka pro pěstování některých druhů zeleniny ... Potřeba sazenic na osázení 1 bm záhonu, širokého 120 cm ... Potřeba sazenic na osázení 1 m2 // Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC