Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2005
281 s.

objednat
ISBN 80-200-1316-4 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. [272]-276
Mechanika kvantová - učebnice vysokošk.
000112959
Obsah // Předmluva 9 // 1 Vznik kvantové mechaniky 11 // 1.1 Historický přehled... 11 // 1.2 Měření a pravdepodobnosti... 17 // 1.3 Rozptyl na dvojšterbině... 17 // 1.4 Kvantování... 19 // 1.5 Nástin zavedení nečasové Schrödingerovy rovnice...20 // 2 Postuláty kvantové mechaniky 22 // 2.1 Postulát o vlnové funkci...22 // 2.2 Postulát o operátorech...25 // 2.3 Postulát o kvantování...28 // 2.4 Postulát o redukci vlnové funkce...30 // 2.5 Postulát o časové Schrodingerové rovnici...31 // 3 Nečasová Schrödingerova rovnice 33 // 3.1 Odvození nečasové Schrödingerovy rovnice...33 // 3.2 Stacionární stavy a jejich vlastnosti...34 // 4 Volná částice 36 // 4.1 Stacionární stavy...36 // 4.2 Normování na konečný objem...38 // 4.3 Normování na Diracovu á-funkci...38 // 4.4 Obecné řešení časové Schrödingerovy rovnice...39 // 4.5 Řešení časové Schrödingerovy rovnice ve tvaru vlnového klubka ... 39 // 5 Částice v nekonečné hluboké potenciálové jámě 42 // 5.1 Jednorozměrná potenciálová jáma ...42 // 5.1.1 Stacionární stavy...42 // 5.1.2 Obecné řešení časové Schrödingerovy rovnice...45 // 5.2 Třírozměrná potenciálová jáma...47 // 6 // Obsah // 6 Rovnice kontinuity 49 // 6.1 Normování vlnové funkce ...49 // 6.2 Rovnice kontinuity...50 // 7 Relace neurčitosti 52 // 7.1 Úvod k relacím neurčitosti...52 // 7.2 Odvození relací neurčitosti...53 // 7.3 Heisenbergovy relace neurčitosti...55 // 7.4 Důsledky
relací neurčitosti...56 // 8 Lineárni harmonický oscilátor v souřadnicové reprezentaci 58 // 8.1 Stacionárni stavy...59 // 8.2 Řešení časové Schrödingerovy rovnice ve tvaru gaussovského klubka 67 // 9 Energetické spektrum Schrödingerovy rovnice 70 // 10 Základy teorie reprezentací* 73 // 10.1 Impulzová reprezentace ...73 // 10.2 Energetická reprezentace...75 // 10.3 Diracova symbolika...75 // 10.4 Relace ortonormality a úplnosti...76 // 11 Lineární harmonický oscilátor ve Fockově reprezentaci* 80 // 11.1 Anihilační a kreační operátory ...80 // 11.2 Vlastní čísla operátoru počtu částic...81 // 11.3 Vlnové funkce...84 // 12 Souvislost kvantové a klasické mechaniky 85 // 12.1 Hamiltonova-Jacobiho rovnice*...85 // 12.2 Bobrova kvantovací podmínka*...87 // 12.3 Operátory časové derivace...88 // 12.4 Ehrenfestovy rovnice...90 // 13 Integrály pohybu 93 // 13.1 Časově nezávislá veličina...93 // 13.2 Volná částice...94 // 13.3 Zákon zachování energie...95 // 13.4 Pohyb v centrálním poli...95 // 14 Potenciálová jáma konečné hloubky a potenciálový val 97 // 14.1 Potenciálová jáma konečné hloubky...97 // 14.1.1 Diskrétní spektrum...4...98 // 14.1.2 Spojité spektrum...102 // 14.2 Potenciálový val ...106 // Obsah // 7 // 15 Moment hybnosti 108 // 15.1 Vlastnosti momentu hybnosti...108 // 15.2 Kvantování momentu hybnosti v centrálním poli...108 // 16 Vodíku podobný atom 114 // 16.1 Diskrétní spektrum...115
// 16.2 Spojité spektrum...127 // 16.3 Magnetický moment a moment hybnosti’ ...128 // 16.4 Spin elektronu’...129 // 17 Základy relativistické kvantové mechaniky* 132 // 17.1 Kleinova-Gordonova rovnice...133 // 17.1.1 Volná částice...134 // 17.1.2 Částice v elektromagnetickém poli...135 // 17.1.3 Přechod ? časové Schrodingerové rovnici...135 // 17.2 Diracova rovnice...137 // 17.2.1 Volná částice... 139 // 18 Pravděpodobnostní interpretace kvantové mechaniky’ 143 // 18.1 Příklad. Házení kostkou...143 // 18.2 Deterministický popis klasické mechaniky...144 // 18.3 Nezbytnost pravděpodobnostního popisu...144 // 18.4 Význam vlnové funkce...146 // 19 Otázky spojené s interpretací kvantové mechaniky* 148 // 19.1 Standardní interpretace...148 // 19.2 Redukce vlnové funkce...148 // 19.3 Schrödingerova kočka a Wignerův přítel...149 // 19.4 Dekoherence...150 // 19.5 Indeterminismus...151 // 19.6 Nelokálnost...151 // 19.7 Některé neortodoxní formulace kvantové mechaniky ...152 // 20 Zajímavé aplikace kvantové mechaniky’ 154 // 20.1 Kvantová kryptografie...154 // 20.2 Teleportace...155 // 20.3 Kvantové počítače...156 // 21 Řešené příklady 157 // 21.1 Úvodní příklady ...157 // 21.2 Bohrův model...161 // 21.3 Operátory...168 // 21.4 Měření...183 // 21.5 Vlnové funkce...185 // 21.6 Vlastní čísla a vlastní funkce ...190 // 21.7 Volná částice...195 // 8 // Obsah // 21.8 Potenciálová jáma...202 // 21.9 Relace
neurčitosti... 206 // 21.10 Lineární harmonický oscilátor ...208 // 21.11 Potenciálové bariéry...217 // 21.12 Další jednorozmčrné problémy...227 // 21.13 Moment hybnosti...233 // 21.14 Rotátor...237 // 21.15 Atom vodíku...238 // 21.16 Další vícerozměrné problémy...242 // 21.17 Pohyb v elektromagnetickém poli ...247 // 21.18 Časová Schrödingerova rovnice...252 // Dodatky / 259 // D.l Odvození nečasové Schrödingerovy rovnice...259 // D.2 Lineární vektorové prostory...260 // D.3 Hermitovské operátory...261 // D.4 Diracova <5-funkce...263 // D.5 Důkaz Schwarzovy nerovnosti...264 // D.6 Alternativní odvození relací neurčitosti...264 // D.7 Unitární operátory a unitární transformace...265 // D.8 Křivočaré souřadnice...266 // D.9 Ortogonální polynomy...268 // 271 // 272 // Fyzikální konstanty // Literatura // Rejstřík // 277

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC