Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
Praha : Portál, 1997
187 s. : obr.

objednat
ISBN 80-7178-111-8 (brož.)
Učení v pohodě
Zkoušení - aspekty psychologické - příručky
000113072
ČÁST I // Úspěšně obstát při písemce 7 // Úvod pro rodiče ? první části knihy 9 // „Písemkoví smolaři“ 11 // KAPITOLA 1 // Plánování a organizace práce 17 // Pořádek 18 // Časový plán 19 // Úprava sešitu 27 // KAPITOLA 2 // Jak se vyhnout pasti opakování 31 // Příprava na písemnou práci z cizího jazyka 32 // Příprava na písemnou práci z matematiky 37 // Příprava na písemnou práci z češtiny 42 // KAPITOLA 3 // Zvláštní pracovní metody 49 // Tvořivé metody 50 // Mnemotechnické pomůcky 54 // KAPITOLA 4 // Duševní příprava 59 // Z čeho máš vlastně strach? 61 // Vidět všechno v jiném světle 63 // Metoda dvou židlí 66 // Autosugesce - sebeovlivňování 68 // Nouzový program při písemce 70 // Pozorování strachu 72 // Zesměšnění vlastního strachu 73 // KAPITOLA 5 // Uvolnění 75 // Co znamená uvolnění? 76 // Uvolňování svalů 77 // Svět fantazie 80 // Pětiminutový spánek 84 // Dechová meditace 85 // Počítání 86 // // KAPITOLA 6 // Soustředění 87 // Rušivé činitele 88 // Stupňovitý program soustředění 89 // KAPITOLA 7 // Jak se chovat před písemkou, během ní a po ní 95 // Jak by mohl vypadat den před písemkou? 96 // Ráno před písemkou 97 // Při písemce 98 // Když se písemka nepovede 100 // // Úspěšně obstát při ústním zkoušení 101 // Úvod k druhé části knihy 103 // Sebehodnocení a sebejistota 105 // KAPITOLA 1 // Jak odbourat strach z mluvení 113 //
Proč máš strach z volného mluvení 114 // Co způsobuje strach z mluvení 115 // Co můžeš udělat proti strachu z mluvení 116 // KAPITOLA 2 // Jak se úspěšně zapojit do vyučování 123 // Jak můžeš sám kontrolovat své ústní podání 124 // Aktivní poslech 132 // Ústní projev 136 // Skupinová práce 146 // KAPITOLA 3 // Jak zajímavě přednést referát 149 // Příprava referátu 150 // Stavba referátu 154 // Zvláštní případ: vyjádření vlastního názoru 156 // Tvorba referátu 162 // KAPITOLA 4 // Jak účinně využít „řeč těla” 167 // Hlas 168 // Držení těla 173 // Mimika 175 // Gestikulace 177 // Řeč těla hrou 179 // Shrnutí 183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC