Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:39x 
BK
2., doplněné vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
263 s. ; 25 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii na s. 251-256, bibliografické odkazy a rejstřík
000113126
Předmluva 7 // 1 Proces výchovy dítěte a jeho teorie 9 // 1.1 Vztah teorie a praxe ve výchově 9 // 1.2 Vzájemný vztah vědní a studijní disciplíny předškolní pedagogika, jejich // shodné a odlišné znaky 13 // 1.3 Vztah předškolní pedagogiky k cíli komunistické výchovy 49 // 1.4 Předškolní pedagogika a systém vzdělávání učitelek mateřských škol 22 // Pracovní náměty k 1. kapitole 24 // Vybraná literatura k l. kapitole 25 // 2 Dějinné proměny pedagogického myšlení a vývoj teorie předškolní výchovy 26 // 2.1 Vývoj hlavních směrů pedagogického myšlení o výchově dítěte předškolního věku do vzniku veřejných předškolních zařízení 29 // 2.2 Vznik veřejných výchovných institucí a jeho odraz v pedagogické teorii.. 38 // 2.3 Vliv psychologických koncepcí minulosti na teorii a praxi výchovy dítěte // předškolního věku 46 // 2.4 Teorie a praxe předškolní výchovy v pojetí marxistické pedagogiky 50 // Pracovní náměty k 2. kapitole 52 // Vybraná literatura k 2. kapitole 52 // 3. Vztah předškolní pedagogiky k obecné pedagogice 54 // 3.1 Systém a vnitřní struktura pedagogiky jako vědy 55 // 3.2 Cíl a obsah komunistické výchovy 57 // 3.3 Prostředky k dosažení cíle komunistické výchovy 66 // 3.3.1 Pedagogické (didaktické) zásady 69 // 3.3.2 Moderní pojetí výchovně vzdělávacích metod 76 // 3.3.3 Funkce organizačních forem výchovně vzdělávací činnosti 80 // 3.4 Význam vnitřních a vnějších podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku 84 // Pracovní náměty k 3. kapitole 86 // Vybraná literatura k 3. kapitole 87 // 4 Základní problémy teorie předškolní výchovy 88 // 4.1 Vymezení teorie předškolní výchovy 88 // 4.2 Podstata výchovného působení v raném dětství 94 // 4.3 Koncepční a metodologické otázky cíle a obsahu předškolní výchovy 99 //
4.4 Konkretizace cílů předškolní výchovy v obsahu práce mateřské školy 107 // Pracovní náměty k 4. kapitole 129 // Vybraná literatura k 4. kapitole 130 // 5 Struktura činností dítěte předškolního věku v mateřské škole 132 // 5.1 Hra jako vedoucí činnost předškolního dítěte 132 // 5.1.1 Co je hra a proč si děti hrají 132 // 5.1.2 Pndstata hrové činnosti- 135 // 5.1.3 Teoretické problémy hrové činnosti 139 // 5.1.4 Základní principy rozvíjení hrové činnosti 143 // Pracovní náměty ke kapitole 5.1 151 // 5.2 Specifické rysy učení dítěte v mateřské škole 152 // 5.2.1 Podstata učební činnosti 154 // 5.2.2 Základní principy rozvíjení učební činnosti dítěte 156 // 5.2.3 Rozbor procesu učení 158 // 5.2.4 Vytváření optimálních podmínek pro učební činnost 164 // 5.2.5 Motivace a struktura učební činnosti 165 // Pracovní náměty ke kapitole 5.2 169 // 5.3 Pedagogický význam pracovní činnosti předškolního dítěte 169 // Pracovní náměty ke kapitole 5.3 175 // 5.4 Úskalí pedagogického působení na dítě předškolního věku 175 // Pracovní náměty ke kapitole 5.4 179 // Vybraná literatura k 5. kapitole 180 // 6 Prostředí jako výchovný faktor 182 // 6.1 Příroda a lidé 187 // 6.2 Prostor a věcné vybavení 193 // 6.3 Úloha hraček a pomůcek ve výchovi působení na dítě předškolního věku 198 // 6.4 Slovesné umění a výchova dítěte 213 // 6.5 Otázky výchovného vlivu televize 227 // Pracovní náměty k 6. kapitole 231 // Vybraná literatura k 6. kapitole 233 // 7 Osobnost učitelky mateřské školy a charakter výchovného dialogu v předškolním období 235 // 7.1 Role učitelky mateřské školy 238 // 7.2 Činnosti učitelky mateřské školy 240 // 7.3 Časová struktura činností učitelky mateřské školy 241 // 7.4 K typologii učitelky mateřské školy 249 //
Pracovní náměty k 7. kapitole 248 // Vybraná literatura k 7. kapitole 248 // Závěrem 250 // Použitá literatura 251 // Jmenný rejstřík 257 // Věcný rejstřík 260
(OCoLC)39425140
cnb000040518

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC