Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2004
137 s. : il.

objednat
ISBN 80-246-0743-3 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje ilustrace, úvod
Fyziologie - učebnice vysokošk.
000113172
Úvod ...7 // Stavba a funkce buňky // 9 // Funkční morfologie buňky . .. Stavba a složení membrán ...Endoplazmatické retikulum .. // Golgiho aparát // Ribosomy // Lysosomy // Peroxisomy // Mitochondrie // Centrioly // Buněčné jádro // Struktura DNA // Cytoskelet // Mezibuněčná spojení // Receptory // Typy receptom // G-regulační proteiny // Iontové kanály // Transport látek přes membránu Endocytosa a exocytosa ...43 // Tělní tekutiny ...45 // Fyziologie tělních tekutin ...45 // Intracelulámí a extracelulámí tekutina ...47 // Krev ...47 // Krevní buňky ...49 // Červené krvinky - erytrocyty ...49 // Krevní destičky - trombocyty ...50 // Srážení krve (hemokoagulace) ...52 // Bílé krvinky - leukocyty ...52 // Granulocyty ...53 // Agranulocyty ...53 // Cytokiny ...54 // Obranný imunitní systém ...56 // Nespecifická a specifická imunita // Imunizace // Krevní skupiny ...58 // Oběh krve ...60 // Srdce ...61 // Činnost srdce - původ srdečního tepu ...63 // Srdeční cyklus ...63 // Elektrické projevy srdeční činnosti - záznam EKG ...65 // Srdeční výkon ...66 // Řízení srdeční činnosti ...67 // Srdeční arytmie ...69 // Tlakové poměry v cévním systému ...69 // Oběh krve v cévách - průtok krve arteriolami a periferní odpor ...71 // Průtok krve v žilách ...71 // Průtok krve kapilárami ...71 // Distribuce tělesné tekutiny mezi prostorem cévním a mezibuněčným ...75 // Chorobné změny cév ...76 // Lymfatický systém - mízní soustava ...76 // Udržování stálého složení vnitřního prostředí ...78 // Osmoregulace a exkrece ...78 // Stavba a činnost ledvin savců a člověka ...78 // Glomerulámí filtrace ...79 // Činnost proximálního tubulu ...83 // Činnost Henleovy kličky ...83 // Činnost distálního tubulu a sběrného kanálku ...84 //
Význam ledviny pro udržování stálé acidobazické rovnováhy (pH) v tělních tekutinách ...85 // Činnost vývodných cest močových ...87 // Dýchání - plicní funkce ...88 // Plicní ventilace - vdech a výdech ...88 // Výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plicními alveolami ...90 // Řízení plicního dýchání - nervový původ rytmického dýchání ...90 // Výměna a přenos kyslíku a oxidu uhličitého v plicích ...92 // Přenos kyslíku v krvi ...93 // Vliv pH na saturaci hemoglobinu kyslíkem (Bobrův efekt) ...95 // Přenos oxidu uhličitého krví ...95 // Vazba CO s hemoglobinem ...96 // Trávení a vstřebávání ...97 // Pohyb potravy v trávicím traktu ...98 // Příjem potravy do ústní dutiny ...99 // Slinné žlázy ...100 // Polykání ...100 // Žaludek ...100 // Tenké střevo ...103 // Tlusté střevo ...107 // Slinivka břišní - pankreas ...107 // Játra ...108 // Funkce jater ...109 // Přeměna látek - metabolismus ...112 // Látková přeměna - intermediámí metabolismus ...112 // Metabolismus sacharidů ...113 // Metabolismus tuků ...113 // Metabolismus bílkovin ...114 // Vitaminy ...115 // Přeměna látek v absorpčním a postabsorpčním stavu // Hormonální regulace látkové přeměny // Řízení příjmu potravy // Celkový energetický metabolismus ...122 // Metabolismus různě velkých teplokrevných živočichů ...124 // Řízení tělesné teploty - termoregulace ...125 // Tvorba tepla u teplokrevných živočichů ...125 // Ztráty tepla ...126 // Řízení tělesné teploty - termoregulace ...127 // Horečka ...128 // Podchlazení - hypotermie ...128 // Kůže ...129 // Rozmnožování - reprodukce ...131 // Reprodukční systém muže ...131 // Reprodukční systém ženy ...132 // Ovulační a menstruační cyklus ...135 // Oplození a fyziologie těhotenství ...135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC