Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2004
137 s. : il.

objednat
ISBN 80-246-0743-3 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje ilustrace, úvod
Fyziologie - učebnice vysokošk.
000113172
Obsah // Úvod... 7 // Stavba a funkce buňky // 9 // Funkční morfologie buňky . .. Stavba a složení membrán ... Endoplazmatické retikulum .. // Golgiho aparát ... // Ribosomy... // Lysosomy... // Peroxisomy ... // Mitochondrie ... // Centrioly ... // Buněčné jádro ... // Struktura DNA... // Cytoskelet ... // Mezibuněčná spojení ... // Receptory... // Typy receptom... // G-regulační proteiny... // Iontové kanály ... // Transport látek přes membránu Endocytosa a exocytosa... // 9 // 11 // 18 // 20 // 22 // 22 // 22 // 22 // 23 // 23 // 23 // 27 // 28 30 30 // 38 // 39 // 40 43 // Tělní tekutiny... 45 // Fyziologie tělních tekutin... 45 // Intracelulámí a extracelulámí tekutina ... 47 // Krev... 47 // Krevní buňky... 49 // Červené krvinky - erytrocyty... 49 // Krevní destičky - trombocyty... 50 // Srážení krve (hemokoagulace) ... 52 // Bílé krvinky - leukocyty ... 52 // Granulocyty... 53 // Agranulocyty ... 53 // Cytokiny ... 54 // Obranný imunitní systém ... 56 // Nespecifická a specifická imunita // Imunizace... // Krevní skupiny... // 56 // 58 // 58 // Oběh krve... 60 // X] . // Srdce ... 61 // Činnost srdce - původ srdečního tepu... 63 // Srdeční cyklus ... 63 // Elektrické projevy srdeční činnosti - záznam EKG... 65 // Srdeční výkon ... 66 // Řízení srdeční činnosti... 67 // Srdeční arytmie ... 69 // Tlakové poměry v cévním systému... 69 // Oběh krve v cévách - průtok krve arteriolami a periferní
odpor... 71 // Průtok krve v žilách... 71 // Průtok krve kapilárami... 71 // Distribuce tělesné tekutiny mezi prostorem cévním a mezibuněčným... 75 // Chorobné změny cév ... 76 // Lymfatický systém - mízní soustava... 76 // Udržování stálého složení vnitřního prostředí ... 78 // Osmoregulace a exkrece... 78 // Stavba a činnost ledvin savců a člověka... 78 // Glomerulámí filtrace ... 79 // Činnost proximálního tubulu ... 83 // Činnost Henleovy kličky ... 83 // Činnost distálního tubulu a sběrného kanálku... 84 // Význam ledviny pro udržování stálé acidobazické rovnováhy (pH) v tělních tekutinách... 85 // Činnost vývodných cest močových... 87 // Dýchání - plieni funkce... 88 // Plieni ventilace - vdech a výdech... 88 // Výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plicními alveolami ... 90 // Řízení plicního dýchání - nervový původ rytmického dýchání... 90 // Výměna a přenos kyslíku a oxidu uhličitého v plicích ... 92 // Přenos kyslíku v krvi ... 93 // Vliv pH na saturaci hemoglobinu kyslíkem (Bobrův efekt)... 95 // Přenos oxidu uhličitého krví... 95 // Vazba CO s hemoglobinem... 96 // Trávení a vstřebávání ... 97 // Pohyb potravy v trávicím traktu... 98 // Příjem potravy do ústní dutiny ... 99 // Slinné žlázy ...100 // Polykání...100 // Žaludek ...100 // Tenké střevo...103 // Tlusté střevo...107 // Slinivka břišní - pankreas...107 // Játra...108 // Funkce
jater...109 // Přeměna látek - metabolismus ... 112 // Látková přeměna - intermediámí metabolismus... 112 // Metabolismus sacharidů... 113 // Metabolismus tuků... 113 // Metabolismus bílkovin... 114 // Vitaminy... 115 // 116 // 117 // 121 // Přeměna látek v absorpčním a postabsorpčním stavu // Hormonální regulace látkové přeměny... // Řízení příjmu potravy... // Celkový energetický metabolismus...122 // Metabolismus různě velkých teplokrevných živočichů ...124 // Řízení tělesné teploty - termoregulace ...125 // Tvorba tepla u teplokrevných živočichů...125 // Ztráty tepla...126 // Řízení tělesné teploty - termoregulace...127 // Horečka...128 // Podchlazení - hypotermie...128 // Kůže...129 // Rozmnožování - reprodukce...131 // Reprodukční systém muže ...131 // Reprodukční systém ženy...132 // Ovulační a menstruační cyklus...135 // Oplození a fyziologie těhotenství...135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC