Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.9) Půjčeno:435x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2000
255 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7178-367-6 (váz.)
slovenština
Přeloženo ze slovenštiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, úvod, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 249-252
Výzkumy psychologické - metodologie - učebnice vysokošk.
000113175
Místo úvodu // I. ČÁST// Východiska metodologie psychologických věd ...11 // 1 Metody vědy: Cíle a charakteristiky ...13 // 1.1 Hlavní cíle vědeckého zkoumání...14 // 1.2 Metody fixace názorů a přesvědčení...11 // 1.3 Vlastnosti metody vědy...13 // 2 Věda a vědecká teorie...22 // 2.1 Co je věda? // 2.2 Hodnocení vědecké teorie...23 // 3 Dynamika a testování teorií ...23 // 3.1 Indukce...25 // 3.2 Dedukce...30 // 3.3 Hypotéza a její místo ve vědeckém zkoumání ...31 // 4 Jazyk vědy...34 // 4.1 Předdefinitorní formy...36 // 4.2 Hlavní formy definování...38 // 5 Systémy a modely v psychologii...42 // 5.1 Vlastnosti přirozených systémů...44 // 5.2 Modely a modelování ...43 // 6 Sociální zakotvení vědy...49 // 6.1 Vědecké instituce a institucionalizace vědy...49 // 6.2 Komunikace v psychologii...54 // 6.3 Hodnocení vědeckého přínosu...51 // 6.4 Etika vědeckého zkoumání v psychologii...60 // II. ČÁST // Projekty psychologického výzkumu ...65 // 7 Proměnné a typ výzkumných projektů ...67 // 8 Experiment ...73 // 8.1 Základní charakteristiky experimentu...13 // 5 // 8.2 Kontrola v experimentování...76 // 8.3 Jednoduché plány experimentů ...87 // 8.4 Multivariační experimentace ...99 // 9 Kvaziexperimenty...107 // 9.1 Plány s neekvivalentní porovnávací skupinou...107 // 9.2 Plány vícenásobných časových sérií...108 // 10 Neexperimentálni výzkumné plány ...112 //
10.1 Metody výběru vzorků...113 // 11 Ontogeneze vědeckého výzkumu ...134 // 11.1 Nápad ...134 // 11.2 Definování výzkumného problému a hypotéz...138 // 11.3 Výběr a sestavení plánu výzkumu ... 140 // 11.4 Co dále...141 // 11.5 Psaní vědeckého článku ...143 // lil. ČÁST // Metody získávání dat...149 // 12 Pozorování...151 // 12.1 Volba strategie pozorování...154 // 12.2 Vzorkování pozorování ...158 // 12.3 Zaznamenávání dat z pozorování...160 // 12.4 Pozorovatel a jeho úloha v pozorování...163 // 12.5 Reduktivní posuzování - posuzovací škály...164 // 12.6 Problémy v pozorování a posuzování lidského chování ...167 // 13 Rozhovor...171 // 13.1 Typologie rozhovorů ...173 // 13.2 Vedení interview...175 // 13.3 Dotazník ...183 // 14 Analýza produktů...184 // 14.1 Obsahová analýza...184 // 14.2 Neobtruzivní měření...188 // 15 Sémantický diferenciál ...190 // 16 Psychologické testy...196 // 16.1 Standardnost a objektivita...196 // 16.2 Reliabilita ...197 // 16.3 Validita testu ...205 // 16.4 Typy a účely používání psychologických testů...210 // 17 Metaanalýza ...212 // 6 // IV. ČÁST // Měření a kvantifikace v psychologickém výzkumu 219 // 18 Podstata a úrovně měření ...221 // 18.1 Nominální úroveň...221 // 18.2 Pořadová úroveň...221 // 18.3 Intervalová úroveň ...222 // 18.4 Poměrová (ratio) úroveň...223 // 19 Nástin statistických metod v psychologickém výzkumu ...224 //
19.1 Deskriptívni statistika ...224 // 19.2 Induktivní statistika...234 // 20 Kvantitativní versus kvalitativní výzkum ...243 // Závěrem...248 // Literatura...249 // Rejstřík...253
(OCoLC)45034416
cnb000964369

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC