Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2004
237 s.

objednat
ISBN 80-7178-869-4 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje údaje o autorech
Bibliografie: s. 235-237
Asertivita - příručky
000113184
Poděkování ...11 // PRVNÍ ČÁST // Vy a vaše svaté právo ...13 // 1. Asertivita avy ...15 // Komu je tato kniha určena? ...16 // Asertivní alternativa ...17 // Zábrany v sebevyjádření ...18 // Jak z této knihy vytěžit maximum? ...19 // 2. Čí svaté právo? ...21 // Jsou někteří „více rovnoprávní" než jiní? ...22 // Asertivní žena dvacátého prvního století ...22 // I muži mohou být asertivní ...24 // Jak žít v mnohakulturním pluralistickém světě ...25 // Jak jme je ono „jme ? ...26 // Jak souvisejí kulturní rozdíly s asertivitou? ...27 // Společnost asertivitě cestu neusnadňuje ...28 // 3. Jak jste na tom s asertivitou ted? ...31 // Inventář asertivity ...31 // Jak mi to vyšlo? ...34 // Analýza vašich výsledků ...35 // 4. Veďte si o svém růstu přehled ...37 // Nechejte se vést svým pracovním deníkem ...40 // DRUHA CAST // Objevování asertivity ...43 // 5. Co to znamená být asertivní ...45 // Asertivní, neasertivní a agresivní chování ...47 // 5.Kulturní rozdíly v prosazování sebe samého ...50 // „Není agrese lidskou vlastností?" ...50 // Jak hodnotit chování ...51 // Sociální důsledky asertivity ...52 // Asertivita v novém miléniu ...53 // Deset klíčových bodů asertivního chování ...54 // 6. „Můžete mi dát příklad?" ...57 // Rozpoznání vlastního neasertivního a agresivního chování ...62 // 7. Není to o tom, co říkáte, ale jak to říkáte! ...63 // „Nikdy nevím, co říci" ...63 // Základní prvky asertivního chování ...64 // TŘETÍ ČÁST // Jak se stát asertivním ...77 // 8. Stanovte si cíle ...79 // „Jak mám vědět, co vlastně chci?" ...79 // Behaviorální model osobního růstu ...80 // Strukturování vašich cílů ...83 // Jděte do toho! ...88 // 9. Asertivní myšlení ...89 // Jak se stát asertivním ...89 //
Váš přístup k sobě samým ...90 // Myšlenky, které stojí vaší asertivitě v cestě ...91 // Užitečné rady, jak ovládnout své myšlenky ...93 // Přestaňte si představovat to nejhorší! ...96 // „Co ještě mohu se svými myšlenkami dělat?" ...97 // Jsou si někteří lidé „rovnocennější" než jiní? ...98 // 10. Není se čeho bát ...99 // Identifikace obav: Stupnice SUD ...100 // Seznam - skupina - označení ...101 // Metody pro překonávání úzkostí ...102 // Zatočme se svým strachem ...105 // Shrnutí ...106 // Je to dovednost, které se lze naučit ...107 // Změna chování a postojů ...107 // Jak na to? ...108 // Až budete připraveni začít ...110 // 12. Postupujte krok za krokem ...113 // Postup ’krok za krokem’ pro zlepšení vašeho asertivního jednání ...113 // ČTVRTÁ ČÁST // Použití asertivity ...119 // 13. Asertivita vytváří rovnoprávné vztahy ...121 // ,Co v tuto chvíli svět potřebuje ...122 // Vyjděte ze své ulity! ...123 // „Díky, to jsem potřeboval!" ...125 // Přátelství ...126 // Souboj pohlaví ...128 // Rodiče a děti v asertivní rodině ...129 // A dítě se zeptalo ...130 // Vyrostou z toho, viďte? ...132 // Znovuobnovení rovnováhy v rodinném systému ...133 // Asertivita ve stále se zmenšujícím světě ...134 // 14. Hněv není sprosté slovo ...135 // Někdy prostě vyhrát nelze! ...135 // Hněv? Neexistuje jednoduchá odpověď ...136 // Mýtus o hněvu 1: Hněv je způsob chování ...137 // Mýtus o hněvu 2: Probuzeného hněvu byste se měli bát! ...137 // Mýtus o hněvu 3: Lidský tlakový hrnec ...138 // Mýtus o hněvu 4: Ventilace hněvu je důležitá pro vaše zdraví .. 138 // Mýtus o hněvu 5: Hněv musí být vyjádřen ...140 // Mýtus o hněvu 6: Řekněte to komukoli, jen ne tomu člověku, na kterého se zlobíte ...140 //
„Proč se vždy tak rozčílím?" ...141 // Fakta, teorie a mýty o hněvu ...142 // Hněv může být nebezpečný pro vaše srdce ...144 // Je vůbec někdy správné hněv ukázat? ...145 // 7.Jakže co vlastně proti hněvu mohu udělat?" ...146 // Pokud se někdo druhý zlobí na vás ...150 // Konstruktivní strategie k řešení konfliktů ...151 // 15. Musíme snášet ponižování? ...153 // Přímé verbální ponížení: Jy blázne!" ...154 // Nepřímé verbální ponížení: »Dobrá práce ...na ženu!" ...154 // Neverbální ponižování: Nevraživé pohledy a obscénní gesta ...156 // Shazování sebe samého: ,Já jsem takový trouba" ...157 // Shrnutí ...157 // 16. Asertivita, intimita a sexualita ...159 // Intimita a sex není totéž ...159 // Důležitost komunikace ...160 // Nejste sami! ...161 // Jsou »Mars a Venuše’ skuteční? ...162 // Asertivní sexualita ...163 // Sexuální postoje a chování žen a mužů ...163 // Typy sexuální komunikace ...164 // Negativní sociální dopady sexuálního chování ...167 // Ukázky sexuálních situací volajících po asertivním řešení ...168 // Několik základních dovedností asertivní sexuality ...169 // Když ne nestačí ...171 // Asertivita a rovnost v intimních vztazích ...172 // 17. Asertivita funguje i v práci ...173 // Hledání zaměstnání ...174 // Interview ...175 // »Nové koště’ a asertivita ...177 // Vztahy na pracovišti ...178 // Jednání se šéfy ...179 // Asertivní vedení druhých ...181 // Mít jasné priority ...182 // Několik dalších pracovních situací k zamyšlení ...183 // 18. Jednání s obtížnými lidmi ...185 // Co vám probíhá hlavou? ...186 // Taktiky pro přežití ...187 // Situace je vážná, nikoli však zoufalá ...192 // PÁTÁ ČÁST // A teď už jen asertivně žít ...195 // 19. Rozhodování, kdy jednat asertivně ...197 //
20. Poskytněte druhým „návod k vašemu použití“ ...203 // Jak to vypadá zvenčí? ...203 // Buďte si vědomi dopadu na ostatní ...204 // Možné nepříznivé reakce ...204 // Jak můžete do svého učebního procesu zahrnout i ostatní? ...206 // Jak vám může pomoci přítel ...208 // 21. Několik slov na závěr ...211 // Když se mýlíte ...212 // „Teď už je pozdě!" ...212 // Pohyb kyvadla ...214 // Asertivita v holistické perspektivě ...214 // Prosaďte si cestu ke zdraví ...215 // Asertivita a zdravý rozum ...216 // Členství v lidské společnosti ...219 // A na závěr ...221 // Dodatek A // Scénky pro asertivní trénink ...223 // Rodinné situace ...224 // Důvěrné situace ...225 // Zákaznické situace ...227 // Situace v zaměstnání ...229 // Situace ve škole a v obci ...231 // Společenské situace ...233 // Shrnutí ...234 // Dodatek В // Literatura ...235

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC