Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
253 s. ; 24 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Pro studenty pedagogických fakult studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
000113193
Rekat.
Obsah // Předmluva 7 // 1 Proces výchovy dítěte a jeho teorie ...9 // 1.1 Vztah teorie a praxe ve výchově ...9 // 1.2 Vzájemný vztah vědní a studijní disciplíny předškolní pedagogika, jejich // shodné a odlišné znaky...13 // 1.3 Vztah předškolní pedagogiky ? cíli komunistické výchovy...19 // 1.4 Předškolní pedagogika a systém vzdělávání učitelek mateřských škol . . 21 // Pracovní náměty ? 1. kapitole...23 // Vybraná literatura ? 1. kapitole...24 // 2 Dějinné proměny pedagogického myšlení a vývoj teorie předškolní výchovy ...25 // 2.1 Vývoj hlavních směrů pedagogického myšlení o výchově dítěte předškolního věku do vzniku veřejných předškolních zařízení...28 // 2.2 Vznik veřejných výchovných institucí a jeho odraz v pedagogické teorii . 37 // 2.3 Vliv psychologických koncepcí minulosti na teorii a praxi výchovy dítěte // předškolního věku ...45 // 2.4 Teorie a praxe předškolní výchovy v pojetí marxistické pedagogiky ... 49 // Pracovní náměty ? 2. kapitole...51 // Vybraná literatura ? 2. kapitole...51 // 3 Vztah předškolní pedagogiky ? obecné pedagogice...53 // 3.1 Systém a vnitřní struktura pedagogiky jako vědy ...54 // 3.2 Cíl a obsah komunistické výchovy...56 // 3.3 Prostředky ? dosažení cíle komunistické výchovy...63 // 3.3.1 Pedagogické (didaktické) zásady...63 // 3.3.2 Moderní pojetí výchovně vzdělávacích metod...70 // 3.3.3 Funkce organizačních forem
výchovně vzdělávací činnosti...73 // 3.4 Význam vnitřních a vnějších podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí // předškolního věku ...76 // Pracovní náměty ? 3. kapitole...78 // Vybraná literatura ? 3. kapitole...79 // 4 Základní problémy teorie předškolní výchovy...81 // 4.1 Vymezení teorie předškolní výchovy...81 // 4.2 Podstata výchovného působení v raném dětství...87 // 4.3 Koncepční a metodologické otázky cíle a obsahu předškolní výchovy . . 92 // 4.4 Konkretizace cílů předškolní výchovy v obsahu práce mateřské školy . . 100 // Pracovní náměty ? 4. kapitole...121 // Vybraná literatura ? 4. kapitole...122 // 5 Struktura činností dítěte předškolního věku v mateřské škole...124 // 5.1 Hra jako vedoucí činnost předškolního dítěte...124 // 5.1.1 Co je hra a proč si děti hrají...124 // 5.1.2 Podstata hrové činnosti...127 // 5.1.3 Teoretické problémy hrové činnosti...131 // 5.1.4 Základní principy rozvíjení hrové činnosti...135 // Pracovní náměty ke kapitole 5.1...143 // 5.2 Specifické rysy učení dítěte v mateřské škole...144 // 5.2.1 Podstata učební činnosti...146 // 5.2.2 Základní principy rozvíjení učební činnosti dítěte ...148 // 5.2.3 Rozbor procesu učení...150 // 5.2.4 Vytváření optimálních podmínek pro učební činnost...156 // 5.2.5 Motivace a strukturace učební činnosti...157 // Pracovní náměty ke kapitole 5.2...161 // 5.3 Pedagogický
význam pracovní činnosti předškolního dítěte...161 // Pracovní náměty ke kapitole 5.3...167 // 5.4 Úskalí pedagogického působení na dítě předškolního věku...167 // Pracovní náměty ke kapitole 5.4...171 // Vybraná literatura ? 5. kapitole...172 // 6 Prostředí jako výchovný faktor...174 // 6.1 Příroda a idé...179 // 6.2 Prostor a věcné vybavení...185 // 6.3 Úloha hraček a pomůcek ve výchovném působení na dítě předškolního // věku ...190 // 6.4 Slovesné umění a výchova dítěte... 203 // 6.5 Otázky výchovného vlivu televize... 217 // Pracovní náměty ? 6. kapitole...221 // Vybraná literatura ? 6. kapitole...‘...222 // 7 Osobnost učitelky mateřské školy a charakter výchovného dialogu // v předškolním období...225 // 7.1 Role učitelky mateřské školy...228 // 7.2 Činnosti učitelky mateřské školy ...230 // 7.3 Časová struktura činností učitelky mateřské školy...231 // 7.4 K. typologii učitelky mateřské školy...233 // Pracovní náměty ? 7. kapitole...238 // Vybraná literatura ? 7 kapitole...238 // Závěrem...240 // Použitá literatura... 241 // Jmenný rejstřík... 247 // Věcný rejstřík... 250 // 6
(OCoLC)39573267
cnb000028393

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC