Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, c2003
xviii,387 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-947-X (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, předmluvu, slovníček pojmů, rejstřík
Bibliografie: s. 375-376
UML (jazyk) - příručky
000113214
stručný obsah // Část I___ Úvod do jazyka UML a metodiky unified Process 1 // Kapitola 1 Co je to vlastně UML?...3 // Kapitola 2 Co Je to Unified Process (UP)?... 21 // Část il___Požadavky 39 // Kapitola 3 Požadavky a jejich specifikace...41 // Kapitola 4 Modelování případů užití...53 // Kapitola 5 Pokročilé modelování případů užití...77 // Část lil___ Analýza 93 // Kapitola 6 Analýza...95 // Kapitola 7 Třídy a objekty...101 // Kapitola 8 Hledáme analytické třídy...127 // Kapitola 9 Relace...141 // Kapitola 10 Dědičnost a polymorfismus ...167 // Kapitola 11 Analytické balíčky ...179 // Kapitola 12 Realizace případů užití...195 // Kapitola 13 Diagramy aktivit...229 // Část IV Návrh 241 // Kapitola 14 Pracovní postup Návrh ...243 // Kapitola 15 Návrhové třídy ...251 // Kapitola 16 Upřesňování analytických relací...269 // Kapitola 17 Rozhraní a podsystémy...291 // Kapitola 18 Realizace případů užití - návrh...307 // Kapitola 19 Základní stavové diagramy...313 // Kapitola 20 Pokročilé stavové diagramy...325 // Část v implementace 341 // Kapitola 21 Pracovní postup - implementace...343 // Kapitola 22 Komponenty ...349 // Kapitola 23 Nasazení...359 // Dodatek A Ukázkový model případu užití...367 // Dodatek ? Specifikace v XML...373 // Bibliografie ...375 // Stručný slovníček pojmů ...377 // Obsah // Poděkování...xv // Předmluva ...xvi // O této knize...xvi // Konvence...xvi // Jak číst
tuto knihu...xvii // Část I Úvod do jazyka UML // a metodiky unified Process 1 // Kapitola 1 Co je to vlastně UML?...3 // 1.1 Kudy kam? ...3 // 1.2 Co je to UML?...4 // 1.3 Zrození jazyka UML ...5 // 1.4 Proč „unifikovaný“?...6 // 1.5 Objekty a jazyk UML...7 // 1.6 Struktura jazyka UML... 7 // 1.7 Stavební bloky jazyka UML...8 // 1.7.1 Předměty (things) ...9 // 1.7.2 Relace (relationships)... 9 // 1.7.3 Diagramy...10 // 1.8 Obecná mechanika jazyka UML...11 // 1.8.1 Specifikace...12 // 1.8.2 Ozdoby (Adornments)...13 // 1.8.3 Podskupiny ...14 // 1.8.4 Mechanismy rozšiřitelnosti...15 // 1.9 Architektura ...18 // 1.10 Čemu jste se naučili?...19 // Kapitola 2 Co je to unified Process (UP)?...21 // 2.1 Kudy kam ...22 // 2.2 Co je to UP? ...22 // 2.3 Zrození metodiky UP...23 // 2.4 UP a RUP ...26 // 2.5 Konkrétní aplikace metodiky UP v novém projektu...27 // 2.6 Axiomy metodiky UP...28 // 2.7 Metodika UP je založena na iterativním // a přírůstkovém procesu...29 // 2.7.1 Pracovní postupy iterace ... 29 // 2.7.2 Základny iterací a přírůstky (inkrementy)...30 // 2.8 Struktura metodiky UP ...31 // 2.9 Fáze metodiky UP...32 // Obsah vii // část ii // Kapitola 3 // Kapitola 4 // 2.9.1 Souhrnné cíle fáze Začátek...32 // 2.9.2 Primární zaměření fáze Začátek...33 // 2.9.3 Milník: Předmět životního cyklu a rozsah systémuNáčrt ... .33 // 2.9.4 Cíle fáze Rozpracování...34 // 2.9.5 Primární zaměření fáze Rozpracování ...34
2.9.6 Milník: Architektura jako vodítko pro systém // v jeho budoucím životě ...34 // 2.9.7 Souhrnné cíle fáze Konstrukce...35 // 2.9.8 Primární zaměření fáze Konstrukce...35 // 2.9.9 Milník: Počáteční provozní způsobilost ...36 // 2.9.10 Cíle fáze Zavedení ...36 // 2.9.11 Primární zaměření fáze Zavedení...36 // 2.9.12 Milník: Nasazení produktu...37 // 2.10 Čemu jste se naučili?...37 // Požadavky 39 // Požadavky a jejich specifikace ...41 // 3.1 Kudy kam?...41 // 3.2 Pracovní postup...42 // 3.3 Softwarové požadavky - metamodel ...43 // 3.4 Detail pracovního postupu Požadavky...44 // 3.5 Význam požadavků ...46 // 3.6 Definice požadavků...47 // 3.6.1 Specifikace systémových požadavků...47 // 3.6.2 Správně formulované požadavky ...48 // 3.6.3 Funkční a nefunkční požadavky...48 // 3.6.4 Získávání požadavků: To, že máte mapu, // ještě neznamená, že jste dobyli i území!...49 // 3.7 Čemu jste se naučili?...50 // Modelování případů užití ...53 // 4.1 Kudy kam?...53 // 4.2 Modelování případů užití...55 // 4.3 Aktivita metodiky UP: najít účastníky a případy užití...55 // 4.3.1 Hranice systému...55 // 4.3.2 Co jsou to účastníci? ...56 // 4.3.3 Co jsou to případy užití? ...58 // 4.3.4 Slovníček pojmů...60 // 4.4 Aktivita metodiky UP: Detail případu užití ...61 // 4.4.1 Specifikace případu užití ...61 // 4.4.2 Rozvětvení uvnitř toku...64 // 4.4.3 Opakování uvnitř toku:
For...66 // 4.4.4 Opakování uvnitř toku: While ...67 // 4.4.5 Sledování požadavků ...68 // 4.5 Komplexní případy užití ...69 // 4.5.1 Scénáře ...69 // 4.5.2 Specifikujeme hlavní scénář...70 // 4.5.3 Specifikujeme vedlejší scénáře...71 // viii Obsah // 4.5.4 Jak najít vedlejší scénáře?...71 // 4.5.5 Takže - kolik scénářů?...71 // 4.6 Kdy modelovat případy užití...72 // 4.7 Čemu jste se naučili?...73 // Kapitola 5 Pokročilé modelování případů užití ...77 // 5.1 Kudy kam?...77 // 5.2 Zobecnění účastníka (actor generalization) ...78 // 5.3 Zobecnění případů užití ...80 // 5.4 Relace «include» ...83 // 5.5 Relace «extend»...85 // 5.5.1 Rozšíření případu užití...87 // 5.5.2 Více vkládaných segmentů...87 // 5.5.3 Podmíněná rozšíření ...89 // 5.6 Kdy použít pokročilé funkce...89 // 5.7 Čemu jste se naučili?...90 // Část lil Analýza 93 // Kapitola 6 Analýza...95 // 6.1 Kudy kam?...95 // 6.2 Analýza...96 // 6.2.1 Artefakty analýzy - metamodel ... 97 // 6.2.2 Detail pracovního postupu analýzy... 98 // 6.3 Analytický model - Osvědčené postupy...98 // 6.4 Čemu jste se naučili?...100 // Kapitola 7 Třídy a objekty...101 // 7.1 Kudy kam?...101 // 7.2 Co jsou to objekty? ...102 // 7.2.1 Zapouzdření...104 // 7.2.2 Předávání zpráv...106 // 7.3 Notace objektů v jazyce UML ...106 // 7.3.1 Hodnoty atributů...108 // 7.4 Co jsou to třídy? ...108 // 7.4.1 Třídy a objekty...110 // 7.4.2 Tvorba
instance...111 // 7.5 Notace třídy v jazyce UML...112 // 7.5.1 Oddíl názvu...113 // 7.5.2 Oddíl atributů ...113 // 7.5.3 Oddíl operací...117 // 7.5.4 Syntaxe stereotypu třídy...118 // 7.6 Rozsah platnosti ...118 // 7.6.1 Platnost instance a platnost třídy...119 // 7.6.2 Přístup je určen rozsahem platnosti...119 // 7.7 Tvorba a uvolnění objektů... 120 // 7.7.1 Konstruktory - ukázková třída BankovníUčet ...121 // 7.7.2 Destruktory - ukázková třída BankovníÚčet...122 // 7.8 Čemu jste se naučili?...122 // Obsah ix // Kapitola 8 Hledáme analytické třídy...127 // 8.1 Kudy kam?...127 // 8.2 Aktivita metodiky UP: analýza případu užití ...128 // 8.3 Co jsou to analytické třídy? ...128 // 8.3.1 Anatomie analytické třídy ...130 // 8.3.2 Jak se pozná dobrá analytická třída?... 131 // 8.3.3 Co říká praxe o analytických třídách ...132 // 8.4 Hledáme třídy...133 // 8.4.1 Hledáme třídy na základě analýzy // podstatných jmen a sloves ...134 // 8.4.2 Hledáme třídy pomocí metody štítků CRC ...135 // 8.4.3 Hledáme další zdroje tříd...137 // 8.5 Tvorba první verze analytického modelu...138 // 8.6 Čemu jste se naučili?...138 // Kapitola 9 Relace...141 // 9.1 Kudy kam?...141 // 9.2 Co je to relace? ...141 // 9.3 Co je to spojení? ...143 // 9.3.1 Objektové diagramy...143 // 9.3.2 Cesty ...145 // 9.4 Co je to asociace? ...145 // 9.4.1 Syntaxe asociace...146 // 9.4.2 Násobnost (multiplicity)...147 // 9.4.3 Řiditelnost
(navigability)...152 // 9.4.4 Asociace a atributy...153 // 9.4.5 Asociační třídy...155 // 9.4.6 Asociace s kvalifikátorem...156 // 9.5 Co je to závislost? ...158 // 9.5.1 Závislosti v užívání (usage dependencies)...159 // 9.5.2 Abstrakční závislosti...161 // 9.5.3 Závislosti na základě oprávnění ...162 // 9.6 Čemu jste se naučili?...163 // Kapitola 10 Dědičnost a polymorfismus...167 // 10.1 Kudy kam?...167 // 10.2 Zobecnění (generalizace)... 168 // 10.2.1 Zobecnění tříd...168 // 10.3 Dědičnost tříd ...169 // 10.3.1 Překrývání ...169 // 10.3.2 Abstraktní operace a třídy ...171 // 10.3.3 Stupně abstrakce ...172 // 10.4 Polymorfismus...173 // 10.4.1 Příklad polymorfismu...174 // 10.5 Čemu jste se naučili?...177 // Kapitola 11 Analytické balíčky...179 // 11.1 Kudy kam?...179 // 11.2 Co je to balíček? ...179 // x // Obsah // Kapitola 12 // Kapitola 13 // 11.3 Závislosti balíčku ... // 11.4 Přechodnost... // 11.5 Vnořené balíčky... // 11.6 Zobecňování balíčků ... // 11.7 Stereotypy balíčku... // 11.8 Architektonická analýza... // 11.8.1 Hledáme analytické balíčky // 11.8.2 Cyklické závislosti balíčků . // 11.9. Čemu jste se naučili?... // Realizace případů užití ... // 12.1 Kudy kam?... // 12.2 Aktivita metodiky UP: Analýza případu užití ... // 12.3 Co jsou to realizace případů užití?... // 12.4 Realizace případu užití - elementy... // 12.5 Diagramy interakce ... // 12.6 Spolupráce a
interakce... // 12.7 Diagramy spolupráce... // 12.7.1 Diagramy obecné spolupráce (descriptor form) // 12.7.2 Diagramy konkrétní spolupráce (instance form) // 12.7.3 Interakce objektů... // 12.7.4 Násobné objekty... // 12.7.5 Iterace ... // 12.7.6 Větvení a sebepověření... // 12.7.7 Souběžnost - aktivní objekty ... // 12.7.8 Stav objektu... // 12.8 Sekvenční diagramy (Sequence diagrams) ... // 12.8.1 Iterace ... // 12.8.2 Větvení a volání sebe sama... // 12.8.3 Souběžnost - aktivní objekty ... // 12.8.4 Stav objektu a jeho omezení... // 12.9 Čemu jste se naučili?... // Diagramy aktivit ... // 13.1 Kudy kam?... // 13.2 Co jsou to diagramy aktivit? // 13.3 Akce ... // 13.4 Dílčí aktivity... // 13.5 Přechody... // 13.6 Hodnocení přechodu... // 13.7 Rozvětvení a spojení ... // 13.8 Zóny (swimlanes)... // 13.9 Toky objektů... // 13.10 Signály... // 13.11 Čemu jste se naučili? . . . . // .181 // .183 // .184 // .186 // .187 // .187 // .188 // .190 // .191 // 195 // .195 // .196 // .197 // .198 // .199 // .199 // .200 // .201 // .202 // .203 // .207 // .208 // .209 // .211 // .216 // .217 // .220 // .221 // .222 // .223 // .224 // 229 // .229 // .230 // .230 // .231 // .232 // .232 // .233 // .235 // .236 // .237 // .239 // Obsah xi // část IV // Kapitola 14 // Kapitola 15 // Kapitola 16 // Návrh // 241 // Pracovní postup Návrh... // 14.1 Kudy kam?... // 14.2 Návrh - pracovní postup... // 14.3 Artefakty návrhu - metamodel ... // 14.3.1 Udržovat
jeden nebo dva modely?... // 14.4 Detail návrhu... // 14.5 Artefakty... // 14.5.1 Vztahy artefaktů relací typu «trace» . // 14.6 Čemu jste se naučili?... // Návrhové třídy... // 15.1 Kudy kam?... // 15.2 Co jsou to návrhové třídy?... // 15.3 Anatomie návrhové třídy... // 15.4 Správně formulované návrhové třídy... // 15.4.1 Úplnost a dostatečnost... // 15.4.2 Jednoduchost... // 15.4.3 Vysoká soudržnost... // 15.4.4 Minimalizace vazeb... // 15.5 Dědění... // 15.5.1 Agregace nebo dědění... // 15.5.2 Dědění od více předků (multiple inheritance) // 15.5.3 Dědění a realizace rozhraní ... // 15.6 Šablony ... // 15.7 Vnořené třídy ... // 15.8 Čemu jste se naučili?... // Upřesňování analytických relací... // 16.1 Kudy kam?... // 16.2 Návrhové relace... // 16.3 Agregace a kompozice... // 16.4 Sémantika agregace... // 16.5 Sémantika kompozice ... // 16.5.1 Kompozice a atributy... // 16.6 Jak upřesnit analytické relace... // 16.7 Asociace typu 1:1... // 16.8 Relace typu M:1... // 16.9 Asociace typu 1:N ... // 16.10 Kolekce ... // 16.10.1 Jednoduché kolekce OCL... // 16.10.2 Mapa ... // 16.11 Konkretizované relace... // 16.11.1 Asociace typu M:N... // 16.11.2 Obousměrné asociace... // 16.11.3 Třídy asociací... // 16.12 Čemu jste se naučili? ... // 243 // .243 // .244 // .245 // .246 // .247 // .248 // .249 // .249 // 251 // .251 // .252 // .253 // .254 // .254 // .255 // .256 // .257 // .257 // .258 // .259 // .260
.261 // .264 // .265 // 269 // .270 // .270 // .271 // .272 // .274 // .276 // .276 // .277 // .277 // .278 // .278 // .281 // .282 // .283 // xii Obsah // Kapitola 17 Rozhraní a podsystémy... // 17.1 Kudy kam?... // 17.2 Co je to rozhraní? ... // 17.3 Rozhraní a vývoj komponentového softwaru // 17.4 Hledáme rozhraní... // 17.5 Návrh pomocí rozhraní... // 17.6 Co jsou to podsystémy?... // 17.6.1 Podsystémy a rozhraní... // 17.6.2 Vzor fasáda ... // 17.6.3 Fyzická architektura a vzor rozvrstvení . // 17.7 Výhody a nevýhody rozhraní... // 17.8 Čemu jste se naučili?... // Kapitola 18 Realizace případů užití - návrh... // 18.1 Kudy kam?... // 18.2 Realizace případů užití - návrh ... // 18.3 Návrhové diagramy interakce ... // 18.4 Interakce podsystémů ... // 18.5 Čemu jste se naučili?... // 291 // .291 // .292 // .294 // .297 // .297 // .298 // .300 // .301 // .302 // .303 // .304 // 307 // .307 // .308 // .308 // .310 // .312 // Kapitola 19 Základní stavové diagramy...313 // 19.1 Kudy kam?... 313 // 19.2 Stavové diagramy... 314 // 19.3 Stavové automaty a třídy ...314 // 19.4 Základní syntaxe stavových diagramů...316 // 19.5 Stavy ... 316 // 19.5.1 Syntaxe stavu ...317 // 19.6 Přechod mezi stavy ...318 // 19.7 Události...319 // 19.7.1 Události volání...319 // 19.7.2 Signální události...320 // 19.7.3 Události změny...321 // 19.7.4 Časové události ...322 // 19.8 Čemu jste se naučili?...322 // Kapitola 20 Pokročilé stavové
diagramy...325 // 20.1 Kudy kam?...325 // 20.2 Složené stavy...326 // 20.3 Sekvenční složený stav...327 // 20.4 Souběžné složené stavy ...329 // 20.5 Komunikace mezi stavovými podautomaty ...332 // 20.5.1 Komunikace prostřednictvím atributů ...333 // 20.5.2 Komunikace prostřednictvím synchronizačních stavů . . . .333 // 20.6 Historie...334 // 20.6.1 Mělká historie ... 335 // 20.6.2 Hluboká historie ...336 // 20.7 Stav podautomatu ...336 // 20.8 Čemu jste se naučili?...338 // Obsah xiii // část v implementace // Kapitola 21 Pracovní postup - implementace . // 21.1 Kudy kam?... // 21.2 Pracovní postup - Implementace... // 21.3 Relace sledování modelu... // 21.4 Detail pracovního postupu Implementace // 21.5 Artefakty... // 21.6 Čemu jste se naučili?... // Kapitola 22 // Kapitola 23 // Komponenty... // 22.1 Kudy kam?... // 22.2 Co je to komponenta?... // 22.3 Jednoduchý příklad v jazyce lava // 22.4 Příklad EJB ... // 22.5 Čemu jste se naučili?... // Nasazení... // 23.1 Kudy kam?... // 23.2 Diagram nasazení... // 23.3 Syntaxe diagramů nasazení . // 23.4 Příklad Enterprise JavaBeans // 23.5 Čemu jste se naučili?... // Dodatek A Ukázkový model případu užití // Al.l Úvod... // AI.2 Model případu užití ... // A1.3 Ukázkové případy užití... // Dodatek ? Specifikace v XML... // B.l Jazyk XML a šablony případů užití // Bibliografiie... // Stručný slovníček pojmů... // Rejstřík ... // 341 // .343 // . .343 . .344
. .345 . .346 . .347 . .347 // .349 // . .349 . .350 . .351 . .354 . .357 // .359 // . .359 . .360 . .360 . .362 . .365 // .367 // . .367 . .367 . .368 // .373 // . .373 // .375 // .377 // .381

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC