Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2004
158 s. : il.

objednat
ISBN 80-251-0231-9 (brož.)
Další názvový údaj z obálky: názorný úvod do objektového modelování a jazyka UML, požadavky, procesy, případy užití, třídy objektů, diagramy, příklady modelů při využití CASE nástrojů
Obsahuje ilustrace, úvod, rejstřík, údaje o autorech a jejich fotografie
UML (jazyk) - příručky
000113216
Úvod // Proč tato kniha? Struktura knihy Typografické konvence // KAPITOLA 1 // CoieUML? 13 // Co jsou to CASE nástroje 14 // Výchozí metodologie 15 // KAPITOLA 2 // PíJiittaiiff 17 // Zdroje požadavků 17 // Neúspěch správy požadavků 18 // Nedostatečné zapojení uživatelů do tvorby požadavků 19 // Postup prací 19 // Případová studie 20 // Příklady a ukázky v textu , 20 // Problémová oblast < 21 // Představa řešení 21 // Požadavky zákazníka 21 // KAPITOLA 3 // Procesní modelování 27 // Diagram hierarchie procesů 28 // Diagram procesních vláken 28 // KAPITOLA 4 // Případy užití 33 // Aktéři 33 // Případy užití 35 // Co vlastně znamená případ užití? 35 // Popis případu užití 37 // Vstupní a výstupní podmínky 38 // UML srozumitelně // 6 // Obsah // Postup tvorby popisů případů užití 39 // Identifikace případů užití 39 // Diagramy případů užití 40 // Vztahy mezi případy užití a jejich praktické použití 41 // Doporučení pro tvorbu modelu případů užití 45 // Případy užití a testování 45 // Řízení projektu na základě případů užití 46 // KAPITOLA 5 // Modelování tříd obielil 49 // Objektový přístup 49 // Třídy a objekty 50 // Co je to objekt? 50 // Co je to třída? 51 // Vztahy mezi třídami i 53 // KAPITOLA 6 .i i // Model objektové spolupráce ’ ’ §3 // Sekvenční diagramy 64 // Diagramy objektové spolupráce 67 // Úroveň diagramů interakce 69 // Porovnání
sekvenčních diagramů a diagramů objektové spolupráce 70 Doporučení pro tvorbu diagramů interakce 71 // Přínosy CASE nástrojů pro tvorbu diagramů interakce 72 // KAPITOLA 7 // Seskupení tříd 75 // Seskupení tříd 75 // Kdy použít diagramy seskupení? 79 // KAPITOLA 8 // Stavové diagramy Si // Symboly stavových diagramů 81 // Stavy 82 // Přechody 86 // Události 86 // Příklad kompletního stavového diagramu 87 // Souběžné stavové diagramy 88 // Kdy použít stavové diagramy? 89 // Stavové diagramy - shrnutí: 90 // UML srozumitelně // Obsah // 7 // // KAPITOLA 9 // Diagramy aktivít 91 // Elementy diagramů aktivit 91 // Akce 91 // Přechody 92 // Hodnocení přechodů 92 // Rozvětvení 94 // Plavecké dráhy 96 // Rozšíření diagramů aktivit o toky objektů 97 // Dekompozice aktivit 97 // Použití diagramů aktivit 98 // KAPITOLA 10 // Datové modelování 101 // Základy tvorby datových modelů 101 // Logický model (diagram entit) 102 // Fyzický datový model 107 // Mapování diagramu tříd do // modelu objektů uložení 112 // Mapování tříd na tabulky 113 // Mapování asociací 113 // Mapování agregací 116 // Mapování dědičnosti 116 // KAPITOLA 11 // Praktický postup analytických prací pomocí // CASE nástroje Select Competent Architect 1 If // Technická specifikace CASE Select // Component Architect 120 // Tvorba nového modelu 120 // Práce s diagramy 121 // Diagram hierarchie procesů 121 // Diagram procesních
vláken 121 // Model případů užití 123 // Diagram objektových tříd 125 // Sekvenční diagram 127 // Diagram objektové spolupráce 129 // Stavový diagram 129 // Datové modelování 131 // Generování datového modelu z modelu tříd v SCA 132 // UML srozumitelně // 8 // Obsah // KAPITOLA 12 // Metodologie Select Perspective // Klíčové principy Select Perspective // Iterativní, přírůstkový vývoj založený na případech užití Paralelní vývoj // Orientace na komponentový vývoj // Základní modelovací techniky // Aktivní podpora rozdílných typů projektů // KAPITOLA 13 // Komponentový vývoj // Teorie úvodem // Co je to komponenta? // Komponenty a objekty - odlišné a přesto podobné // Závěrem // Co jste se naučili? // Jste vybaveni pro vlastní praxi s UML? // O autorech // Ing. Hana Kanisová Ing.Miroslav Müller // ? // 137 // 137 // 140 // 140 // 140 // 143 // 145 // 147 // 149 // 153 // 153 // 153 // 154 // 154 // 154 // UML srozumitelně

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC