Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 1998
531 s.

objednat
ISBN 80-7184-672-4 (brož.)
Obsahuje rejstříky.
Bibliografie: s. 491-502.
Sovětský svaz - dějiny - r. 1964-1991 - pojednání
000113273
OBSAH // ÚVOD: OD SOVETOLOGIE K HISTORII. NOVÉ PRAMENY // A LITERATURA... 7 // 1. kapitola: K „REÁLNÉMU SOCIALISMU“ (1964-1967)... 27 // 1. Říjnový kremelský puč 1964 27 2. Nástupnická otázka. // Kosygin, Šelepin a „čínská varianta“, 1964-1966 32 3. Brežněv // a politika konzervativní stability 36 4- Brežnévovská politika: motivy strachu a „vypočitatelnosti" 44 5. Rumunská „deklarace nezávislosti“: od Gheorghiu-Deje ? Ceau$eskovi 48 6. Bulharský „lstivý venkovan" Todor Živkov 53 7. Walter Ulbricht a Moskva: podivné přátelství 58 8. Madarský „kadárovský kompromis" 63 9. Wladyslaw Gomulka: od „národního komunismu" ke starokomunismu 67 // 2. kapitola: KREML A PRAŽSKÉ JARO... 73 // 1. „Problém Novotný" a Brežněvova prosincová mise 73 2. Leden 1968 a první obavy strážců impéria 76 3. Československo v kontextu nové sovětské vojenské doktríny 78 4. Polský horký březen 1968 81 5. „Dráždanský tribunál" 84 6. Od Akčního programu KSČ ke Kosyginově misi 87 7. Červencové neštěstí: varšavská schůzka 93 8. Západní „revoluce práv". Vietnamský syndrom 96 9. Od Čierne nad Tisou ? 20. srpnu 100 10. Vojenský vpád a moskevský protokol 106 11. Sebeklam „Západ by to nedovolil" 110 12. Ceau$escu: sázka, která vyšla 113 13. Sovětská normalizační strategie. Brežněvova doktrína US // 3. kapitola: LESK A BÍDA DÉTENTE (1969-1974) ... 121 // 1. Nixon, Kissinger a détente 121 2. Čínský
faktor v politice Kremlu. // „Boj o duši Leonida Brežněva" 126 3. Změna poměru sil: západní aliance a Ostpolitik 130 4. Zima polské nespokojenosti: Kreml a pád Gomufky 138 5. Moskva a pád Waltera Ulbrichta 147 // 6. Kremelská „malá krize" v květnu 1972 151 7. Upevnění Brežněvovy pozice: „případ Grečko" a vladivostocká dohoda 158 // 4. kapitola: „PAX SOVIETICA" - // KONEC NADĚJÍ (1974/1975-1980) ... 167 // 1. Helsinská konference a „Sonnenfeldtova doktrína" 167 // 2. Brežněvovská „stagnace" - politické aspekty 169 3. „Stagnace" // - ekonomické aspekty 174 4- Globální politika Kremlu - ofenzíva v Africe 179 5. „Fenomén Ustinova": Kreml a generální Štáb 184 6. Kreml versus Carter I88 7. Rakety SS-20 a „probuzení západní Evropy" 196 8. Cesta do afghánské pasti 201 // 207 // 5. kapitola: KOMU ZVONÍ HRANA: POLSKÁ KRIZE 1980-1981___ // 1. Od sebeklamu „polského zázraku" ? vystřízlivěn) 207 2. Soumrak Gierkova režimu 222 3. První fáze polské krize 1980-198I: vznik Solidarity 218 4. V zajetí cyklu „konfrontace - kompromis - provokace" 223 5. Dva faktory: Reagan a přízrak Pražského jara 230 // 6. Druhá polovina roku 198I: ztroskotání kurzu obnovy 239 // 7. Kremelská prosincová rezignace a Jaruzelského státní převrat 244 // 6. kapitola: SLEPÁ ULIČKA - ANDROPOV A ČERNĚNKO (1982-1985)... 249 // 1. Andropovovská legenda 249 2. Andropov u moci 254 // 3. Systémové krize 80. let: americký model 262
4- Systémová krize: sovětský model 268 5. Krize tiché společenské smlouvy: případ Maďarska 273 6. Krize tiché společenské smlouvy: případ Honecker 28l 7. Kremelské absurdní divadlo: Černěnkova epizoda 288 8. „Velká politika" Kremlu v roce 1984 292 // 7. kapitola: POSLEDNÍ HURÁ (1985-1987) ... 297 // 1. Gorbačov u moci 297 2. „Růžové období": první zklamání 300 3. Glasnosf a demokratizace 305 4- Zahraniční politika: ? opravdové détente 310 5. Gorbačov a imperiálni dědictví 3 26 6. Gorbačov a satelité: případ Honecker 329 7. Gorbačov a satelité: případ Husák 333 8. Gorbačov a satelité: případ Živkov 337 // 8. kapitola: VOLNÝ PÁD (1987-1989)... 343 // 1. „Malý přelom" 1987 343 2. Fundamentalisté na ústupu 347 // 3. Nová sovětská zahraničněpolitická a vojenská doktrína 352 // 4. Eroze sovětského systému 355 5. Počátek krize vnitřního impéria 360 6. Tichá revoluce v Pobaltí 366 7. Nová maďarská „Společenská smlouva" 372 8. Gorbačovova maďarská politika: ? nové variantě „eto vaše délo“ 377 9. Od triumfu Jaruzelského // ? návratu Solidarity 382 // 9. kapitola: ANNUS MIRABILIS 1989 ... 391 // 1. Předvečer konce 392 2. „Velký přelom" v Polsku a Maďarsku 394 3. „Partnerství" Bush-Gorbačov 399 4. Bankrot a „spiknutí": případ Honecker 406 5. Bankrot a „spiknutí": případ Živkov 417 6. Od „staročeské metody" ? „sametové revoluci" 420 7. Konec „orientální despocie"
Nicolae Ceau§eska 427 // 20. kapitola: VÝMĚNA PRAPORŮ I STRÁŽÍ (1989-1991)... 439 // 1. „Katastrojka" 439 2. Zahraniční politika: podivná partnerství 450 3. Kreml a znovusjednocení Německa 455 4. Gorbačovův „obrat doprava“ 46I 5. Lednová pobaltská krize a její důsledky 467 6. Bolševismus jako parodie: srpnový puč 1991 473 7. Opona jde dolů... 482 // ZÁVĚR... 487 // PRAMENY A LITERATURA... 491 // Jmenný rejstřík ... 503 // Věcný rejstřík... 521

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC