Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:19x 
BK
3., doplněné vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1982
238 s. ; 24 cm

objednat
Jazykové učebnice pro veřejnost
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Část. japonský text
000113369
O // // B // // S // // A // // H // 3 // // Úvod ii_lejcce Hiragana, řady A,KA,SA,TA. Partikule TO. // 2i_lekce // // 5 // // Hiragana, řady GA,ZA,DA. Partikule GA, KA. 3i_lekce Hiragana, řady NA ,HA,MA,JA. Partikule NO. // // 9 // // Spona DESU. Přídavná jména, příslovce. Přípona SA. 13 4i_lekce Hiragana, řady BA,PA,RA,WA, souhláska N. Partikule NI. Slovesa IRU, ORU, ARU. 5. lekce Hiragana, složené slabiky. Partikule WA. Sufixy množného čísla. Vazby SUKI DESU, KIRAI DESU. 6. lekce Katakana, řady A,KA,SA,TA. Partikule WO. Sloveso SURU. 7. lekce Katakana, řady NA,HA,MA,JA,RA,WA, souhláska N. Partikule E, MO. 8i_lekce Katakana, složené slabiky.. Partikule DE, DEMO. 9 _lekce Znaky. Slovesné základy. Přípona MASU. Slovesa IMASU, ORIMASU, ARIMASU. 30 // // 18 // // SB // // 26 // // 34 // // 38 // // - 235 - // // \f10. lekce Sufixy TAI, TAGARÜ, GARU, HOŠII, HAI. 11. lekce Zdvořilé částice 0, GO, SAN. Osobní zájmena. Kladná a záporná odpověá. 12i_lekce Přechodník. 13i_lekce Příslovečná určení. Zájmena. I4i_lekce Minulý čas důvěrný. Vztažné věty. 15i_lekce Větná funkce partikule KA. KOTO, MONO, NO. 161_lekce Časová partikule TO, TOKI. Partikule TAME NI, TOKORO, TABI NI. 75 69 63 56 4b // // 51 // // 81 // // Partikule KARA. 18. lekce Partikule MADE, JA, NAGARA, CUCU, MAMA, NONI, KUSENI. Přípustkový přechodník. Rozkazovací způsob NASAI. 19. lekce Slovesa IKÜ, KURU, SURU. Adversativní partixule GA, ŠHCASI, KEREDOMO.
20i_lekce Vazby MOCI, SMĚT, MUSET. // // 88 // // 92 // // 98 // // 104 // // - 236 - // // \f21. lekce Partikule JORI. Komparativ, superlativ. // 22 r_lekce // // 108 // // Pravděpodobnostní způsob sloves a přídavných jmen. 112 23. lekce Složená přídavná jména. Sufixy RAŠII, GAMAŠÍI, PPOI, MEITA. Složená slovesa. Sufixy BEKI, HAZU. . 117 241_lekce Podmiňovací zp&soo. Partixule HODO. 251_lekce Číslovky základní. 26L lekce Pomocná Síselná jména. 271_lekce Číslovky řadové. Měsíce, dny. 28 _lekce Hodiny. Partikule KURAI, KORO. 29._lekce Partikule DAKE, BAKARI, NOMI, KIRI, ŠIKA, HOKA. Partikule CUMORI, JOTEI, HICUJO. 301_lekce Pasivum. Potenciální slovesa. 3li_lekce Kaueativní slovesa. Pomocná slovesa OKU, ŠIMAU, MIRU, MORAU, ITADAKU. 321_lekce Uctivá a skromná slovesa. 161 156 144 139 133 128 123 // // 160 // // 165 // // 237 - // // \f33r_lekce Sufixy // S(5, // // GE, JÓ, MITAI. 34._iekce // // 173 // // Spojky. 35. lekce Partikule NI OITE, NI JOTTE, NI TAIŠITE a ]. 36. lekce Partikule KOSO, SAE, SURA, WAKE, NADO. 37._lekce Sufixy NARI, TARI, TOŠITE, ŠITE, GURUMI, GOTO, CUKI. 38. lekce Příslovce, onomatopoe. 391_lekce Citoslovce. 40i_lekce Postavení radikálů ve znacích. Čtení znaků. Příklady některých zkrácených částí znaků. Příklady některých zkrácených znaků. // j r // // 177 // // 181 // // 185 // // 190 // // 194 // // 199 // // 203 208 209 210 212 218 233 // // Postup psaní některých složitějších
znaků. Tabulky hiragany a katakany. Opakovací cvičení Index // // - 238 // // \f
(OCoLC)85278989
cnb000136696

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC