Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.6) Půjčeno:48x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2001
439 s. : il., plány ; 24 cm

objednat
ISBN 80-200-0926-4 (váz.)
Další názvový údaj z obálky: studie z teorie a dějin umění
Obsahuje bibliografii na s. 395-412, jmenný a místní rejstřík
Architektura česká - památky kulturní - ochrana - stati
Umění - dějiny - stati a ilustrace
Umění - teorie - stati
000113396
Obsah // Předmluva /Bohumil Samek/...5 // Úvod — // Filozofie - umění - filozofie umění...11 // Filozofie dějin umění // Prostor a čas v dějinách. /Sylabus ...17 // Novopozitivismus (Strukturalismus a sémantika)... ... 21 // Obrys filozofie historie umění /s poznámkami Jana Patočky/ ...29 // Problematika filozofie dějin umění u Václava Richtera /]an Pitočka/...70 // Dějiny - filozofie - umění // Problém prostoru v gotické architektuře...91 // Giorgia Vasariho pojetí světa, jeho metoda a místo v dějepisu umění ...97 // Realismus v umění...102 // Příspěvek ? teorii výtvarného umění...105 // Smysl umění v 20. století...108 // Velká Morava a příbuzná témata // Předkřesťanské svatyně na Moravě ... 113 // Správný předsudek (model) o začátrích moravské architektury...120 // Velkomoravské „baziliky"...124 // Umění ve Velkomoravské říši... 138 // / Moravské biskupství 10. století ...146 // Podivín, Zekirkostel a Slivnice...153 // Prehistorické a raně historické Mikulovsko ...176 // Smysl nejstarších kostelů na Pražském hradě ...193 // 438 // Moravská mesta ve středověku // Brno... // Olomouc... // Znojmo... // Vyšetření, jak vznikala nékterá moravská mesta... // Baroko // Poznámky ? baroknímu umění (Podstata a smysl baroka] // Zámecká kaple ve Smiřicích... // Santiniho plány pro kostel na Zelené Hoře u Žďáru - // Památka: předmět studia - ochrana // Návrh programu ? soupisům
památek... // Z příprav korpusu Románská architektura na Moravě (Kunäna, Radkov) Památková péče ... • • ... // (PRO EPILOGO]: VÁCLAV RICHTER - OSOBNOST A DÍLO IZdenČk KudélkaJ // SOUPIS PRACÍ VÁCLAVA RICHTERA /Zdeněk Kudělka/ ... // VĚDECKÁ POZŮSTALOST VÁCLAVA RICHTERA /Bohumil Samek/... // LITERATURA O VÁCLAVU RICHTEROVI /Bohumil Samek/... // SEZNAM ZKRATEK ČASOPISŮ, EDIC A INSTITUCÍ... // EDIČNÍ POZNÁMKA ... // SEZNAM VYOBRAZENÍ ... // JMENNÝ REJSTŘÍK... // MÍSTNÍ REJSTŘÍK ... // 213 // 231 // 271 // 287 // 303 // 317 // 333 // 349 // 352 // 356 // 385 // 395 // 406 // 411 // 413 // 414 // 415 419 430 // // 439
(OCoLC)50520462
cnb001067100

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC