Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Barrister & Principal, 2006
414 s. : il., mapy, grafy ; 24 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-7364-022-8 (váz.)
Studium
Obsahuje tabulky, úvod, volně přiložený CD-ROM s názvem "CD s právními dokumenty Evropské unie k Učebnici evropské integrace"
Bibliografie na s. 399-411, rejstřík
Evropská unie - učebnice vysokošk.
Integrace evropská - učebnice vysokošk.
000113403
Předmluva 8 // 1 Úvod (Petr König, Lubor Lacina, Jan Přenosil) 9 // 2 Historie a motivy evropské integrace (Petr König) 13 // 2.1 Motivy vedoucí k evropské integraci 20 // 2.2 Padesátá léta - 3 Společenství 24 // 2.2.1 Schumanova deklarace 25 // 2.2.2 Evropské společenství uhlí a oceli 28 // 2.2.3 Evropské hospodářské společenství 35 // 2.2.4 Evropské společenství pro atomovou energii 41 // 2.3 Šedesátá léta - první výsledky, první krize 44 // 2.3.1 Slučovací smlouva 45 // 2.3.2 Francouzská veta britské žádosti o vstup do EHS/ES 45 // 2.4 Sedmdesátá a osmdesátá léta - od eurosklerózy k jednotnému // vnitřnímu trhu 47 // 2.4.1 První rozšíření Evropského společenství 49 // 2.4.2 Druhé rozšíření Evropského společenství 52 // 2.4.3 Schengenská dohoda 52 // 2.4.4 Třetí rozšíření Evropského společenství 55 // 2.4.5 Jednotný evropský akt 56 // 2.5 Devadesátá léta - příprava na společnou měnu a největší rozšíření // v dějinách 59 // 2.5.1 Smlouva o Evropské unii 60 // 2.5.2 Čtvrté rozšíření Evropského společenství 68 // 2.5.3 Amsterodamská smlouva 69 // 2.6 Třetí tisíciletí - hledání budoucího směřování rozšířené Unie 72 // 2.6.1 Smlouva z Nice 73 // 2.6.2 Páté rozšíření Evropské unie 74 // 2.7 Shrnutí 75 // 3 Stadia ekonomické integrace (Lubor Lacina) 79 // 3.1 Vymezení stadií (stupňů) ekonomické integrace 87 // 3.2 Zóna volného obchodu 88 // 3.3 Celní unie 96 // 3.4 Společný trh 101 // 3.5 Hospodářská a měnová unie 105 // 3.6 Politická unie 109 // 3.7 Shrnutí 111 // 4 Vnitřní fungování a struktura Evropské unie - // role institucí a tvorba legislativy (Jan Přenosil) 113 // 4.1 Evropské společenství vs. Evropská unie 117 // 4.2 Instituce ES 122 // 4.2.1 Rada EU 125 // 4.2.2 Evropská komise 132 //
4.2.3 Evropský parlament 133 // 4.2.4 Ostatní instituce 134 // 4.3 Legislativa ES 139 // 4.3.1 Primární legislativa 139 // 4.3.2 Sekundární legislativa 147 // 4.4 Shrnutí 160 // 5. Jak se existence Evropské unie projevuje v praxi - // politiky Evropské unie (Petr König, Lubor Lacina, Jan Přenosil) 163 // 5.1 Společné politiky 165 // 5.1.1 Společná obchodní politika 165 // 5.1.2 Společná dopravní politika 173 // 5.1.3 Společná měnová politika zemí eurozóny 175 // 5.1.4 Společná zemědělská politika 191 // 5.1.5 Společná politika rybolovu 199 // 5.2 Sdílené politiky 203 // 5.2.1 Jednotný vnitřní trh 203 // 5.2.2 Ochrana životního prostředí 212 // 5.2.3 Hospodářská a sociální soudržnost 214 // 5.2.4 Ochrana hospodářské soutěže 227 // 5.2.5 Výzkum a technologický rozvoj 230 // 5.2.6 Sociální politika 237 // 5.2.7 Transevropské sítě 238 // 5.2.8 Ochrana spotřebitele 241 // 5.2.9 Daně 243 // 5.3 Doplňující politiky 255 // 5.3.1 Rozvojová spolupráce 255 // 5.3.2 Průmyslová politika 257 // 5.3.3 Veřejné zdraví 259 // 5.3.4 Všeobecné a odborné vzdělávání mládeže 262 // 5.3.5 Kultura 264 // 5.3.6 Zaměstnanost 264 // 5.4 Politiky druhého a třetího pilíře 268 // 5.4.1 Společná zahraniční a bezpečnostní politika 268 // 5.4.2 Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech 282 // 5.5 Shrnutí 289 // 6. Rozpočet Evropské unie (Petr König) 291 // 6.1 Charakteristika 291 // 6.2 Příjmy 294 // 6.2.1 Tradiční vlastní zdroje 297 // 6.2.2 Podíl DPH 297 // 6.2.3 Příspěvek z HND 299 // 6.2.4 Ostatní zdroje rozpočtu 300 // 6.3 Výdaje 301 // 6.3.1 Hlava 1: Zemědělství 303 // 6.3.2 Hlava 2: Strukturální operace 304 // 6.3.3 Hlava 3: Vnitřní politiky 306 // 6.3.4 Hlava 4: Vnější vztahy 308 // 6.3.5 Hlava 5: Administrativa 311 // 6.3.6 Hlava 6: Rezervy 312 //
6.3.4 Hlava 4: Vnější vztahy 308 // 6.3.5 Hlava 5: Administrativa 311 // 6.3.6 Hlava 6: Rezervy 312 // 6.3.7 Hlava 7: Předvstupní pomoc 313 // 6.4 Finanční perspektiva 315 // 6.5 Rozpočtové bilance 319 // 6.6 Shrnutí 322 // 7. Vztah České republiky a Evropské unie (Petr König) 325 // 7.1 Předvstupní období 325 // 7.2 Vyjednané podmínky členství 329 // 7.3 Dopady členství 336 // 7.3.1 Roční zúčtování - naplnění nadějí či obav ze vstupu // České republiky do Evropské unie 338 // 7.4 Shrnutí 350 // 8. Budoucnost evropské integrace (Petr König, Jan Přenosil) 353 // 8.1 Smlouva o Ústavě pro Evropu 353 // 8.1.1 Evropský konvent 355 // 8.1.2 Co přináší Smlouva o Ústavě pro Evropu? 358 // 8.2 Neschválení Ústavní smlouvy - kudy dál? 375 // 8.3 Vícerychlostní Evropa 378 // 8.4 Variabilní geometrie 379 // 8.5 Evropa na jídelníčku 380 // 8.6 Spojené státy evropské 381 // 8.7 Rozpad Evropské unie 381 // 8.8 Shrnutí 382 // 9. Závěr (Petr König, Lubor Lacina, Jan Přenosil) 383 // Seznam tabulek 389 // Seznam grafit 391 // Seznam boxů 392 // Seznam obrázků 395 // Literatura 399 // Rejstřík 412

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC