Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
3. vyd.
Praha : Supraphon, 1978
204 s. : noty

objednat
000113419
Rekat.
I. ČÁST INTONAČNÍ // Úvodni slovo ...7 // Průpravná intonační cvičení ...13 // A. Přirozená tónina dur ...13 // 1. Půltón a celý tón ...13 // 2. Durová stupnice ..., ...17 // 3. Tetrachordy v durové stupnici ...17 // 4. Stupňovité postupy v dur v rozsahu od I. do V. stupně ...19 // 5. Stupňovité postupy v dur v rozsahu od spodního VII. do horního VI. // stupně ...21 // 6. Stupňovité postupy v dur v celém rozsahu ...25 // 7. Obraty durové stupnice ...30 // 8. Tónický durový kvintakord a jeho šest melodických obměn ...30 // 9. Rozložený a rozšířený tónický durový trojzvuk ...32 // 10. Velká a malá sekunda a tercie, čistá kvarta, kvinta a oktáva ...36 // II. Stupňovité postupy kombinované s terciovými, kvartovými a kvintový- // mi postupy tónů rozloženého tónického kvintakordu v dur ...44 // 12. Terciové postupy mezi vedlejšími stupni v dur ...50 // 13. Kvartové postupy v dur ...53 // 14. Kvintové a oktávové postupy v dur ...56 // 15. Sextové postupy v dur ...60 // 16. Septimové postupy v dur ...63 // 17. Velká a malá sexta a septima 66 // 18. Sextakord a kvartsextakord dur ...69 // 19. Zmenšený kvintakord ...71 // 20. Dominantní septakord a jeho obraty ...73 // B. Intonace v basovém klíči ...75 // 21. Tonální durové melodie v basovém klíči ...75 // 22. Volné sledy základních intervalů v basovém klíči ...78 // C. Tónina moll ...80 // 23. Mollové stupnice ...80 // 24. Kvintakord moll. Rozložený a rozšířený tónický mollový trojzvuk . . 81 // 25. Intonace v melodické tónině moll ...84 // 26. Intonace v harmonické tónině moll ...87 // 27. Intonace v aiolské tónině moll ...92 // 28. Sextakord a kvartsextakord moll ...96 // 29. Zvětšený kvintakord a jeho obraty ...97 // 30. Obraty zmenšeného kvintakordu ...99 // D. Míšení tónin ...101 //
31. Harmonická stupnice dur. Intonace v harmonické tónině dur ...101 // 32. Melodická stupnice dur. Intonace v melodické tónině dur ...103 // E. Církevní tóniny ...106 // 33. Církevní stupnice ...106 // 34. Intonace v církevních tóninách ...108 // F. Doškálné čtyřzvuky a pétizvuky ...114 // 35. Doškálné septakordy ...114 // 36. Dominantní nónový akord a ostatní nónové akordy ...116 // G. Stupnice exotické ...118 // 37. Stupnice pentatonická, cikánská a celotónová ...118 // H. Diatonická modulace ...120 // 38. Intonace melodií modulujících diatonicky ...120 // i // I. Chromatika ...125 // 39. Chromatické stupnice ...125 // 40. Alterace ...126 // 41. Intonace melodií s alterovanými vedlejšími stupni, nastupujícími // stupňovitě ...127 // 42. Intonace melodii s alterovanými vedlejšími stupni, nastupujícími skočmo ...132 // 43. Intervaly zvětšené a zmenšené (zv. 2, 3, 4, 5, 6, zm. 3, 4, 5, 6, 7) . 137 // 44. Intonace melodií s alterovanými hlavními stupni, nastupujícími stupňovitě ...141 // 45. Intonace melodií s alterovanými hlavními stupni, nastupujícími skočmo ...145 // 46. Alterované akordy a jejich obraty ...149 // 47. Tóny pamětné a vztažné ...150 // 48. Intonace melodií se všemi druhy alterace ...152 // 49. Intonace melodií modulujících chromatický a enharmonicky ...159 // 50. Intonace novější a soudobé hudby ...163 // II. ČÁST RYTMICKÁ // Úvodní slovo ...171 // Způsob počítání ...172 // O přízvuku ...174 // Těžké a lehké taktové doby ...174 // Několik pravidel o zvláštních přízvucích ...175 // Průpravná rytmická cvičení ...176 // 1. Čtvrťové i delší noty a pomlky v taktech čtvrťových ...177 // 2. Osminové i delší noty a pomlky v taktech osminových ...178 // 3. Půlové i delší noty a popílky v taktech půlových ...178 //
4. Osminové noty a pomlky v taktech čtvrťových ...179 // 5. Šestnáctinové noty a pomlky v taktech osminových ...1806. Čtvrťové noty a pomlky v taktech půlových ...181 // 7. Tečky u čtvrťových not a pomlk a u delších not v taktech čtvrťových 181 // 8. Tečky u osminových not a pomlk a u delších not v taktech osminových 182 // 9. Tečky u půlových nòt v taktech půlových ...183 // 10. Synkopické útvary a ligatura v taktech čtvrťových ...184 // 11. Synkopické útvary a ligatura v taktech osminových a půlových . . 188 // 12. Trioly v rámci taktových dob ...188 // 13. Šestnáctinové noty a pomlky v taktech čtvrťových ...191 // 14. Dvaatřicetinové noty a pomlky v taktech osminových. Tečky u šestnáctinových not a pomlk ...192 // 15. Osminové noty a pomlky v taktech půlových ...193 // 16. Obtížnější příklady triol a jiných útvarů, vzniklých nepravidelným dělením. Dvě tečky u noty ...194 // 17. Dvaatřicetinové noty a pomlky v taktech čtvrťových ...197 // 18. Šestnáctinové noty a pomlky v taktech půlových ...198 // 19. Dvouhlasá rytmická cvičení ...199 // 20. Dvouhlasá rytmická cvičení se složitým rytmem a nepravidelným dělením ...202
cnb000129890

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC