Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Praha : Oikoymenh : Filosofia, 2004
451 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7298-114-5 (Oikoymenh)
ISBN 80-7007-199-0 (Filosofia)
Sebrané spisy Jana Patočky ; sv. 5
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Část. německý text
Filozofie umění - pojednání
Patočka, Jan, 1907-1977 - filozofie - studie
000113605
OBSAH // Druhý díl (Sebrané spisy sv. 5) // Část II: Nepublikované dokončené texty // Poznámky o antické humanitě. Boj a smír...H // Poznámky k polyperspektivitě u Picassa od W. Biemela...30 // K problémům filosofických překladů ...35 // t R. Ingarden ...45 // Platón o vědění a umění, nadšení a kráse...49 // Problematika filosofie dějin umění u Václava Richtera...72 // Faustovská legenda včera a dnes ...105 // Část III: Drobné publikované texty // Ree.: Jacques Maritain: Umění a scholastika...123 // Titanism ...125 // Mýtus, sen, filosofie...131 // Ree.: Leonardo da Vinci: Úvahy o malířství...134 // Ree.: Leonardo da Vinci: Tagebücher und Aufzeichnungen...136 // Ree.: Mirko Novák: Česká estetika od doby Palackého // ? po dobu současnou ...137 // Ree.: O. Hostinský: Umění a společnost...142 // Ree.: J. Patočka: Dvojí rozum a příroda // v německém osvícenství...144 // Ree.: G. W. F. Hegel: Filosofie, umění a náboženství // a jejich vztah ? mravnosti a státu...145 // Ree.: J. Chalupecký: Smysl moderního umění...158 // Karel Černý...159 // Osobnost a tvorba...161 // ? v G. W. F. Hegel: Dramatická poesie ...169 // 5. mezinárodní kongres Hegelovy společnosti v Salcburku...171 // Hegelova Estetika v českém překladu ...180 // Příloha I: Náčrty, poznámky, fragmenty // F. L. Čelakovský ...185 // Hegel a jeho estetika...192 // Teze ? přednášce na 5. kongresu Hegelovy společnosti...195 // Holan...201
// Březinova Mí vitéva ...203 // Čas a věčnost u ?. H. Máchy - náčrt...207 // Meteor...209 // Vaculík a Kundera...211 // Ad Umění a čas...214 // Památková péče...216 // Černý - teorie kritiky...228 // Co je kritika?...230 // O podstatě kritiky ...234 // Směšné...235 // Poezie a filosofie...237 // Metafyzická kvalita a její intencionalita...241 // Zrod evropského uvažování o kráse v antickém Řecku...243 // Beethoven a německá duchovost...254 // Winckelmannovo pojetí stylu...256 // Rieglovo pojetí antického umění...265 // Několik poznámek o poměru Hegel - Schnaase...282 // Poznámky ke studii o Faustovi ...287 // Příloha H: Německé originály textů z předchozích oddílů // Zu R. Ingardens Philosophie des malerischen Kunstwerks...291 // Zu R. Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks...304 // Die Faustlegende von gestern und von heute...314 // Der Sinn des Mythos vom Teufelspakt...330 // Vorwort zu Gottes Regenbogen von Jaroslav Durych...347 // Thesen zum Vortrag am 5. Hegel-Kongreß...358 // Poznámky...363 // Ediční komentář...367 // Seznam zkratek...429 // Jmenný rejstřík...433 // Errata ...451

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC