Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.8) Půjčeno:35x 
BK
10. upravené vyd. (v Editio Bärenreiter Praha vyd. 1.)
Praha : Editio Bärenreiter Praha, 2002
178 s. : il., noty ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86385-14-0 (brož.)
ISBN 978-80-86385-14-3 (dotisk ; brož.)
Obsahuje rejstřík
K učebnici vyšla samostatná příl.: pracovní sešit
Harmonie - teorie hudební - učebnice vysokošk.
000113635
OBSAH // Úvodní slovo... 3 // 1. Stupnice ... 5 // 2. Intervaly ... 17 // 3. Akordy ... 27 // 4. Harmonie a tóninan ... 34 // 5. Kvintakordy v tónine dur a moli... 34 // 6. Hlavní kvintakordy a jejich fimkce ... 35 // 7. Čtyřhlas ... 37 // 8. Čtyřhlasá úprava hlavních kvintakordů... 38 // 9. Melodické vedení hlasů... 39 // 10. Příbuznost kvintakordů... 42 // 11. Přísné spojení příbuzných kvintakordů... 43 // 12. Spojování nepříbuzných kvintakordů ... 44 // 13. Kadence... 44 // 14. Číslovaný bas ... 45 // 15. Volné spojení příbuzných kvintakordů ... 46 // 16. Harmonizace durové stupnice... 48 // 17. Harmonizace melodie hlavními kvintakordy. Tónina durová... 49 // 18. Vedlejší kvintakordy v dur... 50 // 19. Tónina mollová... 54 // 20. Míšení tónin...•... 57 // 21. Sekvence... 59 // 22. Obraty kvintakordů... 60 // 23. Sextakord ... 61 // 24. Kvartsextakord ... 65 // Kvartsextakord průtažný... 66 // Kvartsextakord střídavý... 66 // Kvartsextakord průchodný ... 67 // Kvartsextakord následný... 67 // 25. Závěry ... 69 // 26. Septakordy ... 71 // 27. Dominantní septakord ... 72 // 28. Septakord II. stupně... 77 // 29. Septakord VIL stupně... 82 // 30. Vedlejší septakordy... 84 // 176 // 31. Harmonizace protestantského chorálu bez modulace... 89 // 32. Tvoření doprovodu... 91 // 33. Dominantní nónový akord ... 93 // 34. Vedlejší nónové akordy... 97 // 35. Melodické tóny... 98 // Průtah... 98 // Průchod ... 104 // Střídavý tón... 105 // Následný akordický tón... 107 // Předjímka ... 108 // Prodleva ... 108 // Ostinátní figura... 109 // Figurace ... 109 // 36. Modulace, vybočení, tóninový skok ... 110 // 37. Modulace diatonická... 113 // Modulace z tóniny durové do tóniny durové vyšší ... 115 // Modulace z tóniny durové do tóniny durové nižší ... 117 // Modulace s vybočením do některé ze subdominantních tónin... 118 //
Modulace s použitím tóniny zprostředkující... 118 // Modulace do tóniny paralelní... 119 // Modulace do tóniny stejnojmenné ... 120 // Modulace z moll do moll ... 120 // Modulace z dur do moll a opačně... 121 // Rychlá diatonická modulace... 122 // 38. Harmonizace protestantského chorálu s modulací ... 123 // 39. Chromatika ... 124 // 40. Mimotonální dominanty ... 125 // 41. Akordy chromatické terciové příbuznosti... 130 // 42. Akordy se třemi citlivými tóny (Frygický a lydický kvintakord) . 131 // 43. Neapolský a lydický sextakord ... 132 // 44. Modulace neapolským sextakordem ... 135 // 45. Alterace ... 136 // 46. Alterované akordy ... 136 // Altero váné dominanty ... 138 // Alterované subdominanty ... 139 // Alterované akordy VIL stupně ... 140 // 47. Dvojitá alterace... 146 // 48. Modulace chromatická a enharmonická... 147 // 177 // 49. Modulace alterovanými akordy a stejně znějícími akordy doškálnými 149 // Modulace zvětšeným kvintakordem ... 150 // Modulace zmenšeným septakordem... 151 // Modulace tvrdě malým (dominantním) septakordem... 152 // Modulace zvětšeným terckvartakordem ... 154 // Modulace dominantním nónovým akordem (velkým i malým)... 155 // 50. Akordy undecimové a tercdecimové ... 157 // Dodatek: Některé jevy v novější hudbě... 157 // Tříhlasá úprava písní pro dětský sbor ... 158 // Různé způsoby vyjádření harmonie ... 163 // Harmonizace národních písní na klavíru ... 165 // Věcný rejstřík ... 172 // Pracovní sešit - samostatná příloha // » // 178
(OCoLC)53262427
cnb001196181

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC