Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002
130 s.

objednat
ISBN 80-248-0159-0 (brož.)
Bibliografie na s. 130
Obce - bonita - určování - příručky
000113672
Určování bonity obcí // OBSAH // Úvod... 7 // 1 Hospodaření obcí dle rozpočtu... 14 // 1.1 Struktura příjmů obcí... 14 // 1.1.1 Danové příjmy... 14 // 1.1.2 Nedaňové příj tm ... 17 // 1.1.3 Kapitálové příjmy... 18 // 1.1.4 Dotace... I8 // 1.2 Struktura výdajů obcí ... 19 // 1.2.1 Běžné a kapitálové výdaje obcí ... 19 // 1.2.2 Věcná struktura výdajů obcí ... 20 // 1.3 Vyrovnanost hospodaření a zadluženost obcí... 22 // 2 Majetek obce... 24 // 2.1 Historie obecního majetku... 23 // 2.1.1 Přechod majetku ČR do vlastnictv í obcí... 27 // 2.1.2 Rozdělení obecního majetku podle zákona č. 172/1991 Sb.. 28 // 2.1.3 Majetek podle zákona ě. 128/2000 Sb... 30 // 2.2 Struktura majetku dle rozvahy (v edení v účetních knihách) ... 31 // 2.3 Rozdělení majetku pro účely zdanění... 35 // 2.4 Rozdělení majetku pro ratingové hodnocení obce... 35 // 3 Oceňování majetku obcí... 36 // 3.1 Oceňování a prodej obecního majetku... 36 // 3.2 Základní způsoby oceňování majetku (principy)... 37 // 3.3 Oceňování nemovitostí... 37 // 3.4 Oceňování staveb... 38 // 3.4.1 Postup při oceňování budov... 39 // 3.4.2 Oceňování inženýrských a speciálních staveb... 41 // 3.4.3 Oceňování kulturních památek... 41 // 3.4.4 Oceňování bytu a nebytových prostor... 42 // 3.4.5 Oceňováni rodinných domu a rekreačních chalup 42 // 3.4.6 Oceňování rekreačních a zahradních chat... 43 // Určováni bonity obci
// 3.5 Oceňování pozemků... 44 // 3.5.1 Stavební pozemky... 44 // 3.5.2 Stavební pozemky к rekreačním účelům... 45 // 3.5.3 Zemědělské pozemky ... 45 // 3.5.4 Lesní pozemky... 47 // 3.6 Oceňování stavby rybníka... 47 // .3.7 Oceňování lesních porostu... 47 // 3.8 Oceňování ovocných sadu... 48 // 3.9 Prodej obecního majetku... 48 // 4 Hospodařeni s majetkem obcí... 50 // 4.1 Pravidla pro hospodařeni s majetkem... 50 // 4.2 Kapitalizace obecního majetku... 51 // 4.3 Podnikání s majetkem obcí... 52 // 5 Hodnocení bonity obcí ... 54 // 5.1 Finanční metoda hodnocení bonity obcí v ČR... 54 // 5.1.1 Cíl hodnocení bonity a využitelnost metody... 54 // 5.1.2 Metodické problémy hodnoceni bonity obcí... 56 // 5.1.3 Okruh "P" tj. hodnocení příjmu... 58 // 5.1.3.1 Da ňové příjmy... 58 // 5.1.3.2 Nedaňové příjmy... 59 // 5.1.3.3 Kapitálové příjmy... 61 // 5.1.3.4 Dotace... 63 // 5.1.4 Okruh "V" tj. hodnoceni výdaju... 64 // 5.1.4.1 Běžné výdaje... 64 // 5.1.4.2 Kapitálové výdaje... 65 // 5.1.4.3 Struktura výdajů... 66 // 5.1.5 Okruh "R" tj. hodnoceni kvality rozpočtového procesu a ostatní // charakteristiky ...70 // 5.1.5.1 Vyrovnanost rozpočtu... 70 // 5.1.5.2 Zadluženost...72 // 5.1.5.3 Plnění rozpočtu ...75 // Určováni bonity obcí // 5.1.6 Vyhodnocení agregátní bonity...77 // 5.1.6.1 Ocenění prvku bonity...78 // 5.1.6.2 Přehled prvků bonity a způsob jejich oceňováni 79 // 5.1.6.3 Zastoupeni prvků
v agregátní bonitě...82 // 5.2 Bilančně majetková metoda... 83 // 5.2.1 Ukazatelé rozpočtového hospodaření...83 // 5.2.1.1 Čistý provozní výsledek... 83 // 5.2.1.2 Ukazatel objemu majetku...85 // 5.2.1.3 Ukazatel hodnotící místní podmínky obce...86 // 5.2.2 Hodnota ratingu...88 // 5.3 Metoda US RESEARCH ... 90 // 5.3.1 Příjmy a ukazatelé přijmu...90 // 5.3.2 Výdaje a ukazatelé výdaju... 93 // 5.3.3 Ukazatelé čistých provozních výsledku...95 // 5.3.4 Ukazatele plnění rozpočtu...97 // 5.3.5 Ukazatelé relativního růstu... 98 // 5.3.6 Likvidita a ukazatele likvidity...99 // 5.3.7 Ukazatele nesplaceného dluhu a dluhové služby...100 // 6 Výsledky hodnocení bonity vybraných obcí... 103 // 6.1 Obce kategorie A... 103 // 6.2 Obce kategorie В ... 106 // 6.3 Obce kategorie С... 109 // 6.4 Obce kategorie D ... 112 // 6.5 Obce Kategorie E... 114 // 6.6 Shrnuti a srovnání...117 // 6.7 Komparace výsledku poměrových ukazatelů...121 // 6.7.1 Hodnocení poměrovými ukazateli příjmů...121 // 6.7.2 Hodnocení poměrovými ukazateli výdajů... 122 // 6.7.3 Hodnocení poměrovými ukazateli dluhové služby...123 // 7 Závěr...125 // 8 Seznam literatury

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC