Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(47) Půjčeno:94x 
BK
Vyd. 3., uprav. a rozšířené verze druhé
Praha : Ivo Železný, 1998
386 s.

objednat
ISBN 80-237-3539-X (váz.)
němčina
Obsahuje úvod, poznámky, rejstřík
Podle 1. vyd. (ČS, 1963) a německé verze Die literarische Übersetzung (1969) pro vydání z roku 1983 v nakladatelství Panorama připravil a úvodem opatřil prof. dr. Karel Hausenblas, DrSc.
000113705
Obsah // Úvodem к druhému vydání...7 // První část // [I] Stav teoretického myšlení o otázkách překladu // 1. Všeobecná situace...17 // 2. Obecná a speciální teorie...22 // 3. Lingvistické metody...25 // 4. Literárněvědné metody...31 // [II] Překladatelský proces // A/ Vznik literárního díla a překladu...44 // В/ Tři fáze překladatelovy práce...53 // 1. Pochopení předlohy...53 // 2. Interpretace předlohy...59 // 3. Přestylizování předlohy...68 // [III] Estetické problémy překladu // А/ Tvůrčí reprodukce...84 // 1. Překladatelství jako typ umění...84 // 2. Dvojí norma v překladu...88 // 3. Podvojnost přeloženého díla...95 // 4. Dvojznačný vztah k původní literatuře 98 // В/ Překladatel jako literární a jazykový tvůrce 102 // 1. „Klasický překlad“...102 // 2. Překladatelská tradice...104 // 3. Jazyková tvořivost...110 // С/ Reprodukční věrnost...112 // 1. Překladatelovy pracovní postupy...112 // 2. Národní a dobová specifičnost...119 // 3. Celek a část...128 // [IV] Dvě kapitoly z překladatelské poetiky // A/ Styl umělecký a styl „překladatelský“ 137 // 1. Výběr slov...138 // 2. Vztah myšlenky a výrazu...145 // В/ Překládání knižního názvu...153 // [V] Překládání divadelních her // 1. Mluvnost a srozumitelnost...161 // 2. Stylizace divadelní řeči...165 // 3. Významové kontexty...173 // 4. Slovní jednání...180 // 5. Dialog a postavy...186 // 6. Princip nerovnoměrné
stylizace...192 // [VI I Překlad jako problém literárněhistorický // 1. Stav práce v dějinách překladatelství 197 // 2. Analýza překladu...199 // 3. Překlad v národní kultuře a ve světové literatuře...214 // Druhá část // [I] Verš původní a verš přeložený // 1. Verš a próza...225 // 2. Rýmovaný a nerýmovaný verš...227 // 3. Významová hustota...232 // 4. Verš předlohy a verš překladatele...236 // 5. Rozměr originálu...239 // [II] Překládání z nepříbuzných veršových systémů // 1. Časoměrný verš...241 // 2. Sylabický verš...248 // 3. Tónický verš...254 // [III] Překládání z příbuzných veršových systémů // AJ Rytmus...257 // 1. Dvojí typ rytmu ...257 // 2. Uvolněný verš...262 // 3. Tempo daktylu...272 // 4. Sylabotónické versifikace...277 // В/ Rým...279 // 1. Rýmový slovník ...280 // 2. Jednoslabičný a dvojslabičný rým...286 // 3. Bohatý rým...292 // 4. Nedokonalý a dekanonizovaný rým 301 // a) Rýmové konvence a jazyk...301 // b) Konsonance a asonance...303 // c) Dekanonizovaný rým...310 // С/ Eufónie...324 // [IV] Kapitola ze srovnávací morfologie verše // 1. Blankvers...335 // 2. Alexandrin...351 // 3. Volný verš...362 // [V] Jednota stylu a myšlenky...377 // Poznámky...379 // Rejstřík...386
(OCoLC)42763448
cnb000353735

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC