Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2001
328 s. : il.

objednat
ISBN 80-200-0472-6 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické citace, předmluvu, česko-anglický a anglicko-český slovník, resumé anglicky, rejstřík
Inteligence umělá - učebnice vysokošk.
000113959
Předmluva // 1 Přirozené a umělé myšlení jako filozofický problém - I. M. Havel // 1.1 Úvod // 1.2 Proč a jak v umělé inteligenci // 1.2.1 Proč // 1.2.2 Jak // 1.2.3 Paradigmata v umělé inteligenci // 1.2.4 Futurologické vize // 1.3 Cesty poznání lidské mysli // 1.3.1 Jak vymezit předmět zkoumání? // 1.3.2 Cesta vnitřního prožívání // 1.3.3 Cesta přírodovědy // 1.3.4 Cesta umělého modelování // 1.4 Umělá inteligence jako motivační zdroj pro filozofii // 1.4.1 „Umělá“ logika a gôdelovský argument // 1.4.2 Co je přirozené a co umělé // 1.4.3 Počítačová metafora a „silná“ umělá inteligence // 1.4.4 Turingův test a čínská komora // 1.5 Konekcionistická alternativa // 1.5.1 Neuronové sítě a konekcionismus // 1.5.2 Od fyzikalismu ? cmergentismu // 1.5.3 Debata mezi tradičním a konekcionistickým paradigmatem // 1.5.4 Konekcionismus a hierarchie úrovní // 1.6 Nová kybernetika // 1.6.1 Víceúrovňové systémy a kauzální domény // 1.6.2 Zobecněný emergentismus // 1.6.3 Kolektivní systémy a jevy // 1.6.4 Zjcdnávací princip // 1.7 Filozofický problém mysli a těla // 1.7.1 Mentální stavy, akty a procesy // 1.7.2 Malá taxonomie názorů // 1.7.3 Poznámky o funkcionalismu a emergentismu // 1.8 Je možná věda o vědomí? // 1.8.1 Druhy vědomí // 1.8.2 Svět bez vědomí // 1.8.3 „Snadné“ a „těžké“ problémy // Literatura // 2 Umělý život...76 - J. Csontó // 2.1 Úvod // 2.1.1 Co je umělý život ? // 2.1.2 Základní teze umělého života // 2.1.3 Kinematický model // 2.2 Celulární automaty // 2.2.1 Co je to CA? // 2.2.2 Von Neumannův CA // 2.2.3 Hra života - LIFE // 2.2.4 Coddův automat // 2.2.5 Langtonovy Q-smyčky // 2.2.6 Reverzibilita CA a paralelní počítač CAM // 2.2.7 Wolframův jednorozměrný CA // 2.2.8 Kvantitativní hodnocení dynamiky CA //
2.2.9 Reynoldsův model shlukování ptáků // 2.2.10 Arbibův CA // 2.2.11 Dynamické CA // 2.3 Lindenmayerovy systémy // 2.3.1 Bezkontextové L-systémy // 2.3.2 Geometrická interpretace řetězců, generovaných L-systémy // 2.3.3 Vločka Kochové - příklad fraktálu // 2.3.4 Použití zásobníku při generování rostlin // 2.3.5 Stochastické L-systémy // 2.3.6 Kontextové L-systémy // 2.3.7 Parametrické L-systémy // 2.3.8 Vkládání objektů do obrazu rostliny // 2.3.9 3D želví grafika // 2.3.10 Mutace v L-systémech // 2.4 Umělý život a chaos // 2.4.1 Co je chaos? // 2.4.2 Logistická rovnice // 2.4.3 Hra chaosu a systémy iterovaných funkcí // 2.4.4 Chaos a biomorfy // 2.4.5 Fraktálová dynamika // 2.4.6 Biorytmy a chaos // 2.5 Evoluce „in silico“ v počítači // 2.5.1 Paraziti // 2.5.2 Evoluce s otevřeným koncem - Tierra // 2.5.3 Umělí mravenci // 2.5.4 LEE // 2.5.5 SWARM // 2.5.6 AL systém // 2.5.7 Počítačové viry // 2.6 Soužití přirozeného a umělého života // Literatura // 3 Evoluční výpočetní techniky - J. Lažanský // 3.1 Úvod // 3.2 Základní charakteristiky evolučních výpočetních technik // 3.3 Genetické algoritmy // 3.3.1 Standardní genetické algoritmy // 3.3.2 Modifikace standardních genetických algoritmů // 3.3.3 Genetické algoritmy v úlohách s omezeními // 3.3.4 Kombinatorické optimalizace // 3.3.5 Obtížné úlohy pro genetické algoritmy // 3.4 Evoluční programování a evoluční strategie // 3.5 Vybrané aplikace EVT // 3.5.1 Inženýrské aplikace // 3.5.2 Dvě „slavné“ aplikace EVT // 3.6 Závěrečné poznámky // Literatura // 4 Reaktivní agenti...161 - J. Kelemen // 4.1 Reprezentace a reaktivita - dvě ideologie v umělé inteligenci?...161 // 4.2 Problém řízení agentů...162 // 4.3 Tradiční představa o racionalitě agentů...163 //
4.4 Agenti s externím řízením...166 // 4.5 Funkční charakterizace reaktivních agentů...167 // 4.6 Charakteristika architektury reaktivních agentů...168 // 4.7 Nový pohled na jednoduchého agenta...170 // 4.8 Od reaktivity ? reprezentaci...172 // 4.9 Kognitivnost jako představovaná reaktivita...175 // 4.10 Komunita reaktivních agentů...177 // 4.11 Cesta k nové modularitě...184 // Literatura...186 // 5 Multiagentní systémy: Principy komunikace a základní formální architektury ...189 - V. Mařík, M. Pěchouček, O. Štěpánková // 5.1 Úvod // 5.2 Jazyky pro komunikaci mezi agenty // 5.2.1 KQML // 5.2.2 Příklady // 5.2.3 FIPA-ACL // 5.2.4 Protokoly spolupráce agentů // 5.3 Formální architektury multiagentních systémů // 5.3.1 Úvodní poznámky k modálni logice // 5.3.2 Racionální uvažování o čase - temporální logika // 5.3.3 Racionální uvažování o akci // 5.3.4 Architektura BDI (Belieť-Desire-Intention) // 5.3.5 Formální model sociální inteligence...215 // 5.4 Správa sociálních znalostí v multiagentním systému...224 // 5.4.1 Sociální modely...225 // 5.4.2 Struktura bází...226 // 5.4.3 Správa znalostí...227 // 5.4.4 Příkladová studie: Správa sociálních znalostí při plánování // výroby...229 // 5.4.5 Role meta-agenta...230 // 5.5 Závěr...232 // Literatura...233 // 6 Základní modely teorie rozhodování a teorie her...237 - M. Mareš // 6.1 Rozhodovací situace...237 // 6.1.1 Rozhodování s jedním kritériem...238 // 6.1.2 Rozhodování při více kritériích...239 // 6.2 Popisný model hry - hra v rozvinutém tvaru...240 // 6.3 Nekooperativní hry - hra v normálním tvaru...243 // 6.3.1 Obecný popis strategické hry...244 // 6.3.2Hry dvou hráčů v normálním tvaru...246 // 6.3.3 Maticové hry...248 // 6.3.4 Dva zajímavé příklady...251 // 6.4 Informace jako součást hry ...253 //
6.5 Jiný hráč nemusí být vždy protihráč...254 // 6.5.1 Sdílení společného užitku - hry s postranními výplatami..254 // 6.5.2 Koaliční hry bez postranních výplat...258 // Literatura...260 // 7 Teorie složitosti a úlohy umělé inteligence...262 - M. Denilová, O. Štěpánková // 7.1 Analýza algoritmů...262 // 7.1.1 Základní pojmy...262 // 7.1.2 Složitost algoritmů...263 // 7.1.3 Asymptotický růst funkcí...264 // 7.1.4 Horní a dolní časová složitost...265 // 7.1.5 Časová složitost rekurzivních algoritmů...266 // 7.1.6Trocha varování...268 // 7.2 Třídy algoritmicky řešitelných úloh podle složitosti...269 // 7.2.1 Řešitelnost úloh...269 // 7.2.2 P-úlohy a NP-ůlohy...272 // 7.2.3 Další třídy úloh podle složitosti...277 // 7.2.4Třída P SPACE...279 // 7.3 Algoritmicky neřešitelné úlohy...279 // 7.3.1 Úloha o zastavení...280 // 7.3.2 Postův korespondenční problém (PKP)...281 // 7.3.3 Další významné příklady nerozhodnutelných problému...282 // 7.3.4 Rekurzivní a rekurzivně spočetné jazyky...283 // 7.3.5 Složitost některých úloh týkajících se gramatik a jazyků...284 // 7.4 Analýza složitosti charakteristických úloh UI...287 // 7.5 Strojové učení a složitost...289 // 7.5.1 Základní pojmy...290 // 7.5.2 Existuje konzistentní hypotéza?...293 // 7.5.3 PAC-učení...298 // 7.6 Shrnutí a další odkazy...308 // Literatura...309 // Česko-anglický slovník...311 // Anglicko-český slovník...316 // Summary...321 // Rejstřík...323

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC