Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:2x 
BK
Ostrava : Anagram, 2003
564 s. : il. + 1 mapová příloha (10 map)

objednat
ISBN 80-7342-016-3 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, úvod, přílohy, zeměpisný rejstřík, resumé anglicky a německy, samostatnou přílohu - 10 složených map v samostatných pevných deskách
Bibliografie: s. 536-542
Doly uhelné - Ostravsko-karvinský revír - pojednání
Ostravsko-karvinský revír - doly uhelné - pojednání
000114001
Obsah // OBSAH // 1. Úvod / Viktor Koláček... 7 // 2. Vymezení pojmu ostravsko-karvinský revír a jeho význam pro historický, ekonomický, společenský a kulturní rozvoj // českých zemí / Radim Prokop... 8 // 3. Vývoj hornicko-geologického poznání OKR a geologická stavba české části hornoslezské pánve /■ Miloslav Dopita... 12 // 3.1 Vývoj hornicko-geologického poznání OKR... 12 // 3.2 Geologická stavba české části hornoslezské pánve... 16 // 4. Uhelný průmysl na Ostravsku od poloviny 18. století do konce první světové války / // JiříMalějček. Jaroslav Klát, AlešZářický... 32 // 4.1 Počátky dolování... 32 // 4.2 Revír v období průmyslové revoluce... 42 // 4.3 Masová industrializace v letech 1875 - 1914 ... 59 // 4.4 První světová válka ... 80 // 5. Ostravsko-karvinský revír v období první republiky a druhé světové války ... 86 // 5.1 OKR v období první republiky / Ja>i Steiner... 86 // 5.2 OKR v letech 1938 - 1945 / Nina Pavelčíková... 108 // 6. Ostravsko-karvinský revír v letech 1945 - 2000 / Arnošt Koček... 116 // 6.1 Etapa obnovy revíru (1945 - 1948) ... 116 // 6.2 Etapa kapacitního rozvoje revíru (1949 - I960)... 127 // 6.3 Etapa pozitivního rozvoje a degrese vyčerpaného revíru (1961 - 1989)... 145 // 6.4 Etapa transformace hospodářství na tržní podmínky (1989 - 2000) ... 177 // 7. Stručná charakteristika dolů a nedúlních organizací... 200 // 7.1 Zaniklé doly / Jaroslav Klát...
200 // 7.2 Činné doly / Ivo Černý, Miloslav Dopila... 227 // 7.3 Nedůlní organizace / Ivo Černý, Miloslav Dopita ... 279 // 7.4 Vývoj organizace OKR v letech 1946 - 2002 a lidé v jeho čele / Oldřich Klepek ... 296 // 8. Vývoj báňské techniky v OKR. zejména po roce 1945 ... 299 // 8.1 Dobývání / Arnošt Roček... 299 // 8.2 Ražení / Arnošt Roček ... 321 // 8.3 Hloubení jam a Šibíků / JaromírMartiník... 337 // 8.4 Vodorovná a svislá doprava / Kare! Cvik, Vlastimil Ondruš, Zdeněk Šebela... 348 // 8.5 Hlubinné vrtání / Zdeněk Vavrušák... 359 // 8.6 Důlní měřictví/ Ivo Černý... 365 // 8.7 Bezpečnost práce a báňské záchranářství / Petr Paster. I.ubomir Hájek... 372 // 8.8 Úpravnictví / Jiří Vidlář... 391 // 8.9 Koksárenství / Vladimír Šebetík, Václav Roubíček ... 400 // 9. Horní zákonodárství a báňská správa / Roman Makarius ... 413 // 9.1 Historický vývoj od počátku 19. století do přijetí Obecného horního zákona v roce 1854 ... 413 // 9.2 Historický vývoj od přijetí Obecného horního zákona v roce 1854 do vzniku Československé republiky... 414 // 9.3 Historický vývoj od vzniku Československé republiky clo konce druhé světové války... 415 // 9.4 Historický vývoj po druhé světové válce... 416 // 10. Báňské školství, věda a výzkum / Ivo Černý, Miloslav Dopila. Karel Jiřík. Bedřich Zapletal... 417 // 10.1 Učňovské školství ... 417 // 10.2 Střední odborné školství
... 421 // 10.3 Vysokoškolské vzdělávání... 423 // 10.4 Vědecká a výzkumná činnost... 426 // 11. Vliv těžby uhlí na životní prostředí / Miroslav Havrlanl, Petr Martinec... 428 // 12. Vliv hornictví OKR na populační a urbanizační vývoj / Radim Prokop ... 442 // 13- Péče o bydlení hornických pracovníků / Radim Prokop... 445 // 13.1 Vznik a vývoj hornických kolonií jako určující faktor bydlení ... 445 // 13-2 Stavební charakter hornických osad (typologie)... 452 // 13.3 Bytové poměry v OKR v období let 1945 - 2000 ... 453 // 7 // 14. Společenský život horníků na Ostravsku / Jan Maztirek, Jaromír Pavliček, Olga Skalníkova, Petr Šiřina ... 461 // 14.1 Hornické slavnosti... 461 // 14.2 Spolkový život... 463 // 14.3 Hudba ostravsko-karvinských horníků ... 466 // 14.4 Sportovní život... 468 // 15. Hornické Ostravsko a literatura / Jiří Svoboda ... 472 // 15.1 Zakladatelé... 472 // 15.2 Možnosti hornického tématu... 473 // 15.3 Tradice v meziválečném a válečném čase... 474 // 15.4 Tradice v poválečném čase a její proměny ... 475 // 15.5 Současnost... 476 // 16. Hornické Ostravsko a výtvarné umění / Petr Holý... 477 // 16.1 Velká proměna... 477 // 16.2 Změna kulturního klimatu... 477 // 16.3 Hornické Ostravsko v sociálně kritickém zobrazení... 478 // 16.4 Průmyslová krajina a veduta ... 481 // 16.5 Sochaři horníků ... 482 // 17. Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích a jeho předchůdci
/ Stanislav Vopasek... 485 // 17.1 Průmyslové muzejnictví v Ostravě... 485 // 17.2 Nové hornické muzeum ... 486 // 17.3 Nabídky Hornického muzea ... 491 // 18. Památky hornické činnosti / Miloš Matěj... 493 // 18.1 Ostravská část ... 493 // 18.2 Petřvaldská část... 500 // 18.3 Karvinská část ... 501 // 18.4 Podbeskydská oblast... 503 // 19- Přílohy... 504 // 19.1 Vývoj pojmenování dolů v ostravsko-karvinském revíru / Oldřich Klepek... 504 // 19-2 Seznam historických měn, měr a vah ... 508 // 19.3 Statistika / Oldřich Klepek... 508 // 19.4 Archivní a tištěné prameny k dějinám OKR / Oldřich Klepek, Kare/Jiřík... 523 // 19.5 Seznam základní literatury o OKR / Miloslav Dopita, Kare!Jiřík... 536 // 19.6 Illustrations... 542 // 19.7 Abbildungsverzeichnis... 551 // 19.8 Seznam zkratek ... 559 // 19.9 Zeměpisný rejstřík ... 560 // 19.10 Résumé... 563 // 19.11 Resümee... 563 // 19.12 Ediční poznámka... 564

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC