Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.1) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 1999
268 s.

objednat
ISBN 80-244-0018-9 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod
Ukrajinština - učebnice
000114103
Obsah // Úvodem... 7 // 1. lekce Ukrajinština a Ukrajinci. Ukrajinština a čeština. ... 9 // Ukrajinská abeceda // 2. lekce Text : ??? ???. Fonetika : Základní ... 12 // samohlásky a jejich výslovnost. Gramatika : Slovní druhy. Básnička : ?. ???. ??? // 3. lekce Text : ??? ??? ? míctí. Fonetika : Písmena . 20 // ?, ?, c, i* a jejich čtení. Gramatika : Infinitiv. // Přítomný a budoucí čas. Básnička : ?. ???. ??? ??, ???... // 4. lekce Text : ? racxpoHOMi. Fonetika : Ukrajinské ... 28 // souhlásky. Gramatika : Minulý a předminulý čas. Básnička : M. ???. ??? ???, ??? ??? // 5. lekce Text : ? ???. ??? ???... 36 // Fonetika : Tvrdé a měkké souhlásky. // Gramatika : Skloňování osobních zájmen // a zájmena zvratného. Písnička : ???, ??? u.i, kohí // 6. lekce Text : ? ??? Fonetika : Souhlásky [c] ... 48 // a [c ]. Gramatika : 1. deklinační typ podstatných jmen. Dokument : ???. // Písnička : ???, ???! // 7. lekce Text : ? ???. Fonetika : Souhlásky ... 59 // [b], [p],M, [f], [m], [h], [k], [ch], [ž], // [dž], [č], [š], [g], [dz], [dz’j. Gramatika : // 2. deklinační typ podstatných jmen. Dokument : // ???. Písnička : Hece ??? ??? // 8. lekce Text : ?? ???!. Fonetika : Souhlásky ... 71 // [r], [1]. Gramatika : Koncovky -?, -? /?, -? u maskulin v genitivu. Dokument : ???. Písnička : ??? ?? ?? ??? // 9. lekce Text: ?? ???. Fonetika : Znělé souhlásky ... 81 // a jejich výslovnost. Souhláska [v]. // Gramatika : 3. deklinační
typ podstatných jmen. Dokument : ???. Noviny : ??? // 10. lekce Text: Micapi ???. Fonetika : Změny ve ... 92 // skupinách hlásek následkem asimilace. Gramatika : // 4. deklinační typ podstatných jmen. Dokument : // ???. Písnička : ?? ??? ? Miň, ??? // 11. lekce Text : ???. Fonetika : Střídání ... 102 // samohlásek. Gramatika : Mužská a ženská příjmem a jména po otci. Dokument : ???. // Básnička : ?. ???. ??? ??? // 12. lekce Text : ??? ???. Fonetika : ... 114 // Ukrajinský přízvuk. Gramatika : Předložky. // Ortografie : Apostrof. Psaní ??, ??. Dokument : // ???. Básnička : ?. ???. ??? // 13. lekce Text : ??? ? ???. Fonetika : ... 126 // Samohlásky i, ? po souhláskách ?, ?, x. Gramatika: // Rozkazovací způsob. Ortografie : Psaní měkké znaku. Dokument : ??? ???. Básnička: // M. JlyKÍB. ?? ???, ?? ??? i ?? ??? ??? ... // 14. lekce Text : ??? ???. Gramatika : ... 141 // Přídavná jména. Stupňování přídavných jmen. // Ortografie : Změna souhlásek při tvoření přídavných jmen. Dokument : ???. Básnička : M. ???. // ? ?? ??? ??? ??? // 15. lekce Text : ??? ???. Gramatika : ... 152 // Skloňování přídavných jmen. Příčestí. Dokument : ??? ??? ???. Písnička : ?. ???. ??? ??? ??? // 16. lekce Text : ??? ? ???. Gramatika : Příslovce. ... 166 // Stupňování příslovcí. Přechodníky. // Dokument : ??? ??? ???. // Písnička : ?. ???. ??? ??? // 17. lekce Text : ??? ? ???. Gramatika : ... 178 // Podmiňovací způsob.
Zájmena. Vzory skloňování // zájmen. Básnička : ?. ???. ??, ??? — xi6a ?? ??? ... // 18. lekce Text : ??? ? ???. Gramatika : Číslovky... 188 // a jejich skloňování. Spojky. // Básníčka : ?. ???. ??? // 19. lekce Text : ??? - ??? ???... 198 // Gramatika : Částice. Citoslovce. Specifické rysy ukrajinské syntaxe. Básnička : ??? // ???. ?? ?? ??? ??? // ???’???! ??? ??? ??? i ??? ... 208 // Příloha 1. Přepis některých písmen české abecedy // do ukrajinštiny ... 249 // Příloha 2. Přepis některých písmen ukrajinské abecedy // do češtiny ... 250 // Příloha 3. Tabulky ukrajinského skloňování a stupňování... 251 // Příloha 4. Slovníček ukrajinských lingvistických termínů ... 263

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC