Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.1) Půjčeno:71x 
BK
2. vyd., přepracované a doplněné
Olomouc : Univerzita Palackého, 2002
212 s. : il.

objednat
ISBN 80-244-0431-1 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod, přílohy
Ukrajinština - učebnice
000114104
Úvodem ...11 1. lekce ... 13 : Ukrajinština a Ukrajinci. Ukrajinština a čeština. Ukrajinská abeceda // 2. lekce ... 17 : Text: Моя родина. Fonetika: Základní samohlásky a jejich výslovnost. Gramatika: Slovní druhy. Básnička: В. Сосюра. Васильки // 3. lekce ...23 : Text: Bíth живе y míctí. Fonetika: Písmena я, ю, e, i a jejich čtení. Gramatika: Infinitiv. Přítomný a budoucí čas. Básnička: В. Симоненко. Виростешти,сину... // 4. lekce ...29 Text: У racrpoHOMi. Fonetika: Ukrajinské souhlásky. Gramatika: Minulý a předminulý čas. Básnička: M. Рильський. Яблука достли,яблука червош // 5. lekce ...35 : Text: У ресторан!. У крашський борщ. Fonetika: Tvrdé a měkké souhlásky. Gramatika: Skloňování osobních zájmen a zájmena zvratného. Písnička: Розпрягайте, хлопщ,... // 6. lekce ...43 : Text: В уншермазь Fonetika: Souhlásky [с] а [с ]. Gramatika: 1. deklinační typ podstatných jmen. Dokument: Автобюграфш. Písnička: Пщманула,тдвела! // 7. lekce ...51 : Text: У перукарш. Fonetika: Souhlásky [b], [p],[v], [f], [m], [h], [k], [ch], [ž], [dž], [č], [š], [g], [dz], [dz’j. Gramatika: 2. deklinační typ podstatných jmen. Dokument: Заява. Písnička: Hece Галя воду // 8. lekce ...59 : Text: На поштамт!. Fonetika: Souhlásky [r], [1]. Gramatika: Koncovky -а, -я /у, -ю u maskulin v genitivu. Dokument: Характеристика. Písnička: Чом ти не прийшов? // 9. lekce ...67 : Text: Дш тижня. Fonetika: Znělé souhlásky a jejich výslovnost. Souhláska [v]. Gramatika: 3. deklinační typ podstatných jmen. Dokument: Доручення. Noviny: XpoHÍKa //
10. lekce ...75 : Text: Мюящ року. Fonetika: Změny ve skupinách hlásek následkem asimilace. Gramatika: 4. deklinační typ podstatných jmen. Dokument: Довщка. Písnička: Ой хмелю ж мш, хмелю // 11. lekce ...81 : Text: Квартира. Fonetika: Střídání samohlásek. Gramatika: Mužská a ženská příjmení a jména po otci. Dokument: Розписка. Básnička: Л. Литвинчук. Знайди мене // 12. lekce ...89 : Text: Розповщь студента. Fonetika: Ukrajinský přízvuk. Gramatika: Předložky. Ortografie: Apostrof. Psaní йо, ьо. Dokument: Запрошення. Básnička: П. Глазовий. Безробтшй // 13. lekce ...97 : Text: 3ycrpi4 з однокласником. Fonetika: Samohlásky i, и po souhláskách г, к, x. Gramatika: Rozkazovací způsob. Ortografie: Psaní měkkého znaku. Dokument: Установочнийдоговф. Básnička: M. Лукт. Не пиши, не жди i не зови мене... // 14. lekce ...107 : Text: Зовшштстьлюдини. Gramatika: Přídavnájména. Stupňování přídavných jmen. Ortografie: Změna souhlásek při tvoření přídavných jmen. Dokument: Угода. Básn ička : M. Шпак. Я до всього вас ревную // 15. lekce ...115 : Text: Характер людини. Gramatika: Skloňování přídavných jmen. Příčestí. Dokument: Свщоцтво про народження. Písnička: А. Малишко. ГПсня про рушник // 16. lekce ...125 : Text: ПоУздка в село. Gramatika: Příslovce. Stupňování příslovcí. Přechodníky. Dokument: Свщоцтво про одруження. Písnička: Д. Павличко. Два кольори //
17. lekce ...133 : Text: Привггання в аеропорту. Gramatika: Podmiňovací způsob. Zájmena. Vzory skloňování zájmen. Básnička: В. Симоненко. Ну, скажи - xi6a не фантастично... // 18. lekce ...141 _ Text: Погода влп’ку. Gramatika: Číslovky a jejich skloňování. Spojky. Básnička: О. Олесь. Айстри // 19. lekce ...149 : Text: Кшв - столиця Украши. Gramatika: Částice. Citoslovce. Specifické rysy ukrajinské syntaxe. Básnička: Павло Чубинський. Ще не вмерла У кршна // Украшськi текста для читання i вправ ...157 Příloha 1. Přepis některých písmen české abecedy do ukrajinštiny... 191 // Příloha 2. Přepis některých písmen ukrajinské abecedy do češtiny ...192 // Příloha 3. Tabulky ukrajinského skloňování a stupňování ...193 // Příloha 4. Slovníček ukrajinských lingvistických termínů...203
cnb001183356

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC