Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.2) Půjčeno:116x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1998
117 s.

objednat
ISBN 80-7169-629-3 (brož.)
Bibliografie: s. 115-117.
Rodina - týrání - zneužívání sexuální - výklady populární
000114110
Obsah // Poděkování... 9 // Předmluva... 11 // Předmuva ? překladu knihy... 13 // Úvod... 15 // 1 Rodina jako instituce s přítomností násilí: sociologické hledisko... 19 // 1.1 Převládání násilí v rodině ... 19 // 1.2 Rodina jako instituce s přítomností násilí... 19 // 1.2.1 Čas jako rizikový faktor... 20 // 1.2.2 Pestrost činností a zájmů... 20 // 1.2.3 Intenzita prožívání... 20 // 1.2.4 Střetové situace... 21 // 1.2.5 Právo ovlivňovat ... 21 // 1.2.6 Rozdíly ve věku a pohlaví... 21 // 1.2.7 Přisuzované role ... 22 // 1.2.8 Soukromí ... 22 // 1.2.9 Nedobrovolné členství ... 23 // 1.2.10 Stres... 23 // 1.2.11 Důkladná znalost minulosti ... 24 // 2 Násilí v rodinách: explanatorní modely pro popis rodin, v nichž dochází // ? násilí a zneužívání...25 // 2.1 Cykličnost násilí... 25 // 2.2 Psychopatologická vysvětlení... 26 // 2.3 Sociálně - kulturní modely - tzv. ekologická vysvětlení... 26 // 2.4 Sociálně-interakční vysvětlení ... 27 // 3 Vývoj sociálně-interakčního systémového přístupu ? rodinnému násilí // 3.1 Pohled společnosti na rodinné násilí... // 3.2 Naplněná proroctví a rodinné násilí... // 3.3 Výsledek zjištěného týrání a zneužívání... // 3.4 Násilí mužů na ženách a žen na mužích ... // 31 // 33 // 34 34 // 4 Procesy rodinného násilí a jejich sociálně-interakční vysvětlení...37 // 4.1 Uspořádané systémy... 37 // 4.2 Důsledky traumatu ...
38 // 4.3 Důsledky dlouhotrvající viktimizace a traumatu... 38 // 4.3.1 Lorraine ... 40 // 4.3.2 Carmel ... 41 // 4.3.3 Carl J... 42 // 5 Přehled systémů vytvářejících trauma v různých formách rodinného násilí 45 // 5.1 Modely vazeb, fyzické a citové týrání a zanedbávání ...45 // 5.1.1 Normální typy vazeb ...45 // 5.1.2 Nepevné typy vazeb...46 // 5.1.3 Jak předejít týrání ze strany rodičů, kteří byli sami kdysi // zneužíváni...47 // 5.2 Fyzické týrání jako systém vytvářející trauma ...48 // 5.2.1 Klinický příklad fyzického a citového týrání - Jamie ... 48 // 5.2.2 Klinický příklad fyzického a citového týrání - Dennis ... 50 // 5.3 Sexuální zneužívání jako systém vytvářející trauma ... 51 // 5.3.1 Procesy sexuálního násilí ... 51 // 5.3.2 Reakce oběti na sexuální zneužívání... 53 // 5.3.3 Proces traumatizace a jeho důsledky ... 54 // 5.3.4 Sexuální zneužívání a vzájemně se doplňující role... 56 // 5.4 Systém vytvářející trauma při násilí mezi partnery - fyzické týrání // manželek... 57 // 5.4.1 Problémy spojené s pohlavím a systémy vytvářející trauma // při fyzickém týrání... 57 // 6 Systémy vytvářející trauma: prolomení procesu negace externalizací...61 // 6.1 Systémy vytvářející trauma a internalizující rozhovory ... 61 // 6.2 Externalizující rozhovory... 62 // 6.2.1 Pan A - velmi těžce zneužívající člověk... 62 // 6.2.2 Pohlavně
zneužívaná nevlastní dcera: Tracy ... 63 // 6.2.3 Traumatický systém: rodina T... 65 // 6.3 Konfrontace traumatických systémů ... 66 // 6.4 Používání panenek ? externalizací traumatických aktivit ... 67 // 6.5 Externalizace týrání a zneužívání ... 67 // 6.6 Externalizační procesy u fyzického týrání ... 68 // 7 Fokální model ? zahrnutí popisů traumatem definovaného rodinného // systému ... 71 // 7.1 První úroveň - pojmy interakce ... 72 // 7.2 Druhá úroveň - prvky interakce ... 74 // 7.3 Třetí úroveň - epizody interakce ... 79 // 7.4 Čtvrtá úroveň - významové konfigurace ... 80 // 7.5 Pátá úroveň - holistická formulace... 84 // 7.6 Šestá úroveň - formulace typu rodiny... 86 // 7.6.1 Kategorizace traumatických řešení po odhalení ... 88 // 7.7 Sedmá úroveň - cíle terapie...89 // 8 Terapie traumatického systému...91 // 8.1 Posouzení terapie ... 91 // 8.1.1 Odpovědnost za týrání a zneužívání...92 // 8.1.2 Schopnost dávat přednost potřebám oběti ...93 // 8.1.3 Náhled na potřebu pomoci při dlouhotrvajících // problémech ... 94 // 8.1.4 Pozorovaný potenciál ke změně... 95 // 8.1.5 Spolupráce s odborníky... 96 // 8.2 Hodnocení postoje rodiny ? násilí... 98 // 8.2.1 Nadějné situace ... 98 // 8.2.2 Problematické situace... 99 // 8.2.3 Beznadějné situace... 99 // 8.3 Proces hodnocení... 100 // 8.3.1 Vzorový příklad - rodina G... 101 // 9 Léčebný proces traumatických systémů...
105 // 9.1 Základní otázky ... 105 // 9.1.1 Práce s obětí... 105 // 9.1.2 Práce s viktimizérem (abusorem)... 105 // 9.2 Souvislosti terapeutické práce... 106 // 9.3 Otázka společenské kontroly ... 108 // 9.3.1 Ochrana jako hlavní princip ... 108 // 9.3.2 Spolupráce se systémy kontroly ve společnosti ... 109 // 9.3.3 Může být terapie v otevřeném systému účinná?... 110 // 9.3.4 Terapeutické sekvence - abusoři ... 110 // 9.3.5 Sekvence práce s obětí... 111 // 9.3.6 Práce s rodinou - sekvence... 112 // 9.3.7 Mohou rodinní terapeuti být nástrojem společenské kontroly // a terapie a naopak?... 112 // Literatura // 115

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC