Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.4) Půjčeno:184x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008
196 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-533-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 185-189, rejstřík
Anglické resumé
000114113
Obsah -- Úvod -- Komunikace a její modely -- Masová komunikace a její média -- Média masové komunikace -- Marketingová komunikace a marketingový komunikační mix -- Marketing -- Marketingový mix -- Marketingová komunikace (marketingový komunikační mix) -- Reklama (Advertisements) -- Podpora prodeje (Sales Promotion) -- Vztahy s veřejností (Public Relations, PR) -- Osobní prodej (Personal Selling) -- Přímý prodej (Direct Marketing) -- AIDA aneb Reklama a její cíle -- Ano, mohli jsme pro vás natočit normální vánoční reklamu, -- a krásnou aneb Druhy reklamy -- Na začátku bylo slovo aneb O struktuře reklamního textu -- Jako irský polibek aneb Styl reklamy -- Emotions in motion aneb Jazyk reklamy -- Volejte měsíc zdarma! aneb Gramatika reklamy -- Modus -- Imperativ -- Indikativ -- Kondicionál -- Tempus -- Prézens -- Préteritum -- Futurum -- Pronomina v české reklamě -- Intenzifikace -- Syntax -- Elipsa -- Větné ekvivalenty a fragmenty -- Parcelace textu -- Lexikum -- Míšení kódů (code-mixing) -- Neologizace -- Terminologizace -- Multiverbizace -- Vulgarizace -- Boschský svět pohody aneb Substandard jako prostředek atrakce -- Hra s grafickou podobou textu -- Hra s významem slov -- Využití nespisovných variet národního jazyka -- „Peníze! Kde jsou naše peníze?" Harpagon aneb Aluze a citáty -- Aluze -- Citáty -- Disko, to nikdy nejíš sám aneb Frazeológie a idiomatíka v reklamě -- Guaifenezin zvyšuje protibolestivé
účinky paracetamolu -- aneb Odborný styl a česká reklama -- Termíny -- Preference nezdomácnělých pojmenování cizího původu a code-mixing -- Enumerace -- Citace a aluze na odbornou literaturu, výzkumy, prohlášení expertů -- Objektivizace prostřednictvím číselných údajů -- Názorné předvedení produktu -- Specifické morfologické prostředky -- Žánr přednášky -- Vanish skvrn a špíny se zbavíš aneb Umělecký styl v reklamě -- Tropy -- Figury -- Figury slov — gramatické

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC