Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:12x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2000
152 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-9068-8 (brož.)
Poradce
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje tabulky, diagramy, předmluvu
Bibliografie: s. 147-152
Týmy pracovní - příručky
000114309
Obsah // Předmluva // 1 Týmy - data, fakta, pozadí týmové práce ...9 // 1.1 Vývoj směrem ? týmu - důsledek změny podmínek...9 // 1.2 Co je to tým? ...11 // 1.3 Formy týmu - znaky, úkoly, cíle ...13 // 1.3.1 Časově omezené týmy, // které jsou součástí formální organizace ...15 // 1.3.2 Časově omezené týmy, // které nejsou součástí formální organizace ...15 // 1.3.3 Týmy dlouhodobého charakteru // neidentické s organizací...16 // 1.3.4 Týmy dlouhodobého charakteru // identické s organizací...16 // 1.4 Vývojové fáze týmu ...19 // 1.4.1 Orientační fáze ...20 // 1.4.2 Fáze konfrontační a konfliktní...20 // 1.4.3 Fáze konsenzu, kooperace a kompromisu ...21 // 1.4.4 Fáze integrace a růstu...21 // 1.5 Faktory úspěšnosti týmové práce ...23 // 1.5.1 Organizační provázanost ...23 // 1.5.2 Správná logistika informací ... 23 // 1.5.3 Materiální a motivační podpora...24 // 2 Vedení týmu - myslet a jednat v nových měřítkách . // 2.1 Hierarchické a procesně orientované vedení... // * 2.2 Total Quality Management (komplexní řízení kvality) a vedení týmu ... // 2.2.1 TQM jako komplexní model řízení ... // 2.2.2 Vedení jako proces orientace na zákazníky ... // 2.2.3 Vedení jako permanentní proces tvorby hodnot // 2.3 Praktické příklady podniků zaměřujících se // na týmovou práci ... // 2.3.1 Týmová práce v jednom výrobním podniku .. // 2.3.2 Týmová práce v odbytové společnosti
... // 2.4 Vedoucí týmu - krotitel, režisér, žonglér nebo co? ... // 2.4.1 Integrace vedení a vlastního řízení týmu.. // 2.4.2 Které kompetence potřebuje vedoucí týmu? . . // 2.4.3 Vedoucí týmu jako moderátor ... // 2.4.4 Vedoucí týmu jako kouč... // 47 // 47 // 50 // 52 // 52 // 55 // 58 // 61 // 3 Rozvíjení kompetencí týmu ...65 // 3.1 Mnohostranná procesní způsobilost ...66 // 3.1.1 Matice procesní způsobilosti ...67 // 3.1.2 Rozvíjení kompetencí v praxi ...70 // 3.2 Získávání procesní způsobilosti prostřednictvím // permanentního týmového výcviku (PTV) ...72 // 3.2.1 Přínos a struktura programu PTV ...73 // 3.2.2 Příprava a realizace sekvence PTV ...74 // 3.2.3 Kontrola procesu PTV ...76 // 3.3 Kvalifikace vedoucího týmu ...78 // 4 Vytváření a řízení základních týmových procesů ...81 // 4.1 Proces stanovení cílů a proces controllingu ...81 // 4.1.1 Objasnit a dohodnout v týmu cíle ...82 // 4.1.2 Druhy cílů, kritéria cílů, plány dosažení cílů ...84 // 4.1.3 Vybudovat smysluplný systém controllingu cílů...89 // 4.2 Kontinuální proces zlepšování ...92 // 4.2.1 Uplatňovat kontinuální proces zlepšování // v týmové práci ...92 // 4.2.2 Analýza procesního řetězce ...95 // 4.3 Procesy zpětné vazby - učit se na vlastním modelu ...102 // 4.3.1 Zpětná vazba jako učební pomůcka ...102 // 4.3.2 Jak správně používat zpětnou vazbu ...103 // 4.3.3 Prakticky ověřené nástroje
zpětné vazby ...105 // 4.4 Rušivé momenty v procesu - jak konstruktivně // řešit problémy v týmu ...111 // 4.4.1 Konflikty - ohrožení, nebo šance? ...111 // 4.4.2 Věcná rovina a rovina vztahů v konfliktech ...113 // 4.4.3 Vnímání a strategie konfliktu...116 // 4.4.4 Analýza a zpracování konfliktu ...118 // 5 Týmová projektová práce - umění udržovat rovnováhu ...120 // 5.1 Projektová práce - přání a skutečnost...120 // 5.2 Start projektu - více než polovina úspěchu? ...123 // 5.3 Organizace projektu v podniku ...129 // 5.3.1 Organizační modely projektové práce ...129 // 5.3.2 Vnější a vnitřní organizace projektu ...131 // 5.4 Nejdůležitější nástroje projektového plánování ...136 // 5.4.1 Plán struktury projektu ...136 // 5.4.2 Plánování milníků ...138 // 5.5 Vedoucí projektu jako faktor úspěšnosti ...140 * // 5.5.1 Očekávání spojená s rolí vedoucího projektu...142 // 5.5.2 Představy o úloze vedoucího projektu ...144 // Literatura...147

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC