Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(32.5) Půjčeno:65x 
BK
Praha : Akademie veřejné správy, 2009
189 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87207-02-4 (brož.)
Obsahuje bibliografie
000114432
1. Sociologie jako věda a zdravý rozum („laická sociologie") -- Laická sociologie a „přirozený postoj ke světu" -- Zdravý rozum a předsudečné myšlení -- 2. 0 čem sociologie je a k čemu je na světě -- Základní sociologické problémy: prostý výčet -- Sociologie a jiné vědy -- K čemu je sociologie na světě -- 3. Sociologie a výzkum (nejen) veřejného mínění -- Sociologie v praktickém životě -- „Nerozhodní" a pravidlo tzv. sebesplňujícího se proroctví -- Odhad volebních preferencí a tzv. spirála mlčení -- Malé ohlédnutí do minulosti výzkumu: od kdy -- a co se vlastně zkoumalo? -- Úskalí výzkumu veřejného mínění -- 4. Jak se stáváme lidskými bytostmi: -- socializační proces a sociální interakce -- Co je „sociální kontext"? -- O tzv. sociálním inženýrství aneb lze „racionálně -- konstruovat lepší svět"? -- „Vrozená" nerovnost jako sociální problém -- Člověk jako biologická bytost: za co mohou (a nemohou) geny -- Nezamýšlené důsledky přílišné „víry v dědičnost": eugenika -- Sociální učení a socializace -- Socializace, personalizace, sociální role a identita -- Jazyk a sociální kapitál -- Společnost jako soubor „sociálních polí": kapitál jako zdroj -- sociálních konfliktů -- Kultura a sociální struktura: předběžné shrnutí dalšího výkladu -- 5. Kultura a společnosT -- Tři základní systémy, které tvoří rámec našich životů -- Pokus o výchozí
vymezení -- Skladba kultury -- „Anatomie" kultury -- Co máme společné a v čem se lišíme: kulturní relativismus -- Populární kultura: problém nebo pseudoproblém? -- 6. Sociální skupiny a davy v moderní společnosti -- Sociální skupiny nebo sociální sítě? -- Primární skupiny -- Rodina, z níž vycházíme: jak se proměnila v průběhu půlstoletí -- Charakteristiky skupiny ve vlastním slova smyslu -- Skupiny členské a referenční -- Davy jako zvláštní druh sociálních skupin -- 7. Sociální nerovnost: stavy, třídy, vrstvy -- Proč je sociální nerovnost klíčovým sociologickým problémem? -- Stavy, třídy a vrstvy: konzistence statusu -- Status a sociální stratifikace -- Rozvrstvení (stratifikace) a sociální pohyb (mobilita) -- Ideologie vysvětlující sociální rozvrstvení a nerovnost -- Co se společenskými třídami aneb je Marx úplně mrtev? -- 8. Sociální deviace a sociální kontrola -- Základní pohledy na deviantní chování -- Podoby deviace a toleranční mez -- Sociální kontrola -- 9. Čim sociologie byla dříve a čím chce být dnes -- Již staří Řekové -- Protosociologie a sociologie -- O původu sociologie (aneb o zrodu sociologie -- z „evropského zázrakucc) -- První pokus o ustavení sociologie jako vědy: Auguste Comte -- Karel Marx a teorie třídního konfliktu jako „lokomotivy dějin" O dějinách sociologie opravdu naposledy: -- společnost řádu a společnost konfliktu -- Několik slov
o moderní sociologii -- 10. Společnost na cestách vývoje -- Dva modely „české cesty" k současné společnosti -- Proměna tradiční společnosti v moderní -- (tržně ekonomickou, kapitalistickou) -- Negativní průvodní jevy procesu přeměny tradiční -- společnosti v moderní -- Cesta k postindustriální společnosti, informační společnosti -- a společnosti vědění -- Totalitarismus jako slepá cesta vývoje moderních společností -- Postindustriální společnost jako naše počínající současnost -- a (téměř jistá) budoucnost -- Nová společnost, nová pojmenování, nové problémy -- Shrnutí -- 1. Sociologie a společnost -- 2. Soudobá sociologie -- 3. Postmoderní sociologie

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC