Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998
137 s.,tab.

objednat
ISBN 80-7044-195-X (brož.)
Učební texty vysokých škol [Univerzita Jana Evangelisty Purkyně]
Geometrie - příklady - učebnice vysokošk.
000114564
Obsah: // LO. Vektorový prostor nad tělesem reálných čísel... 9 // LI. Afinní prostor bodů... 18 // 1.2. Aritmetický model afinního prostoru bodů... 22 // 1.3. Podprostory afinního prostoru bodů... 24 // v \\ ’ / .. // 1.4. Souřadnice a soustava souřadnic bodů... 26 // 1.5. Rovnoběžné podprostory... 30 // 1.6. Vzájemná poloha dvou přímek... 34 // 1.7. Vzájemná poloha přímky a roviny... 39 // 1.8. Vzájemná poloha dvou rovin... 42 // 1.9. Vzájemná poloha dvou podprostorů... 46 // 1.10. Neparametrické rovnice podprostorů... 49 // 1.11. Svazky rovin... 56 // 1.12. Části lineárních prostorů... 62 // 1.13. Euklidovský vektorový prostor... 67 // 1.14. Kolmost vektorů a vektorových prostorů... 70 // 1.15. Euklidovský prostor bodů a jeho kolmé podprostory... 73 // 1.16. Kartézské souřadnice vektorů a bodů... 77 // 1.17. Vzdálenost bodů a vzdálenost množin bodů... 83 // 1.18. TThel přímek... 92 // 1.19. Vektorový součin... 96 // 1.20. Úhel přímky a roviny, úhel dvou rovin... 99 // 1.21. Transformace souřadnic... 105 // 1.22. Komplexní rovina... 108 // 1.23. Kvadratické křivky a kuželosečky... 111 // 1.24. Kuželosečky definované pomocí vzdáleností... 121 // • i • ’ - ??? ??\\ ‘ ‘ ‘ . . .

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC