Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.6) Půjčeno:106x 
BK
Ostrava : Gruber - TDP, 1998
51 s.

objednat
ISBN 80-85624-20-6 (brož.)
Bibliografie: s. 50-51.
Učitelé - práce - spokojenost - učebnice vysokoškolské
000114574
Obsah // Základní zásada vztahu čtenáře a autora... // To nej důležitější na úvod ... // Forma této knihy - encyklopedické prvky ... // Struktura hesla ... // Obsah tém knihy - bezpečí komplexnosti... // Členení knihy - hlediska, kategorie, hesla, oddíly ... // Hledisko 1: Komunikace a vaše možnosti přinutit druhého: ... // Příklady na 1 a) ... // Příklady na 1b) ... // Shrnutí la) a 1b) ... // Hledisko 2: Komunikace co do shody nebo rozdílu v míněních, stanoviscích, názorech, přesvědčeních... // Konflikt rozumový a emoční ... // Hledisko 3: Komunikace dle míry použití lidské řeči ... // Hledisko 4: Psychický či fyzický prvek v komunikaci... // Hledisko 3 - psychovzorce... // Praktické příklady u jednotlivých hesel ... // A úvod knihy se uzavírá... // Hlavní hesla podle hledisek a kategorií ... // Hledisko 1 - partner musí/nemusí... // Kategorie la) - ten druhý musí ... // la) Asertivita... // Oddíl 1 ... // Definice, přebytek a nedostatek... // Oddíl 2 ... // Deset práv asertivního člověka... // Asertivní dovednosti... // Oddíl 3 ... // Příliš mnoho asertivity ... // Příliš málo asertivity ... // Móda a širší souvislosti... // Příklad podivného uplatňování asertivních práv ... // Kde být ústupný a kde neústupný ... // Příklad - reklamace vadných bot ... // Konkretizujte si příběh zákaznice a prodavače na své poměry ... // Kde ještě asertivita jako by selhávala... // Asertivita
vůči šéfovi, klientovi, kolegovi, dodavateli, podřízenému ... // Kategorie 1b) - ten druhý nemusí... // lb) Motivování... // Oddíl 1 ... // Charakteristika... // Oddíl 2 ... // Praktické motivační techniky ... // .5 // 16 // 20 // 20 // 21 // 22 // 23 // 23 // 23 // 26 // 27 // 28 // 28 // 29 // 30 // 30 // 32 // 32 // 35 // 35 // 35 // 35 // 35 // 35 // 35 // 35 // 37 // 37 // 38 // 38 // 39 // 40 // 41 // 43 // 44 // 44 // 46 // 46 // 46 // 46 // 46 // 46 // 7 // Oddíl 3 ...47 // Základ profesionálního motivování - psychovzorec seberealizace a vazby ...47 // Seberealizace ...47 // Vazba ...49 // Seberealizace a vazba - propojení ...50 // Základní věta motivování...51 // Motivace kontra manipulace ...51 // Hledisko 2 - míra konfliktnosti ...53 // Co ještě není a co už je konflikt? ...53 // Kategorie 2a) - není konflikt ...53 // 2a) Zásady správné diskuse...53 // Oddíl 1 ...53 // Oddíl 2 ...54 // Základní zásady...54 // Vyšší zásady...54 // Oddíl 3 ...54 // Základní zásady - rozvinutí...54 // Vyšší zásady - rozvinutí...56 // 1. Tvůj oponent není nepřítelem, ale partnerem při hledání pravdy ...56 // 2. Snaž se porozumět druhému ...56 // 3. Tvrzení bez věcných důkazů nevydávej za argument...57 // 4. Neutíkej od tématu ...57 // 5. Nesnaž se mít za každou cenu poslední slovo...57 // 6. Nesnižuj osobní důstojnost oponenta...57 // 7. Nezapomeň, že dialog vyžaduje kázeň a nezaměňuj jej s monologem
...57 // 2a) Brainstormingové metody...58 // Oddíl 1 ...58 // Oddíl 2...58 // Brainstorming...58 // Brainwriting...60 // Banka nápadů ...60 // Počítačové a internetové vymoženosti...60 // Další poznámky ke komunikační efektivitě brainstormingových metod ...60 // Oddíl 3 ...61 // 2a) Přesvědčivý projev...61 // Oddíl 1 ...61 // Oddíl 2...62 // Formální stránka projevu ...62 // Image řečníka...62 // Parametry hlasu...62 // Potlačování řečnických zlozvyků...63 // Zvládání trémy...63 // Parametry místa a času projevu ...63 // Místo ...63 // Čas...64 // 8 // Problematičtí posluchači ...64 // Obsahová stránka projevu ...65 // Úvod, prolomení ledu...65 // Vlastní argumenty, jejich řazení... 66 // Protiargumenty neboli protiklad ...66 // Přirovnání a příklady...66 // Závěr a výzva...66 // Oddíl 3 ...67 // Jak přesvědčit druhé v projevu...67 // Cíle projevu ... 67 // Forma správného projevu...67 // Image řečníka...67 // Váš hlas ...68 // Výška hlasu ... 69 // Síla hlasu, zvučnost ...69 // Barva hlasu, odstín...70 // Tempo řeči...70 // Modulace hlasu...70 // Řečnické zlozvyky ...71 // Jak se zlozvyků zbavovat...72 // Jak proti trémě ...73 // Parametry místa a času projevu ...74 // Kdy? ...74 // Kde?...75 // Komu, o čem? ...77 // Problematičtí posluchači ... 78 // Dělejte to, co druzí neumějí - a máte otevřené dveře ke komukoliv ...79 // Obsah přesvědčivého projevu ...80 // Kdo se neumí
prodat, ten jako by nebyl ...80 // Chrie a podobná správná obsahová členění projevu...80 // 1) Prvním bodem... 80 // Jak při projevu vypnout mozek i velmi chytrým lidem ...81 // Co z toho ještě plyne pro vysvětlování tématu?...82 // 2) Druhý bod přesvědčivého projevu...82 // Jak řadit argumenty...82 // Ohromná zbraň ...82 // 3) Třetí část přesvědčivého projevu ...83 // Jak se cvičit v umění analogie ...83 // 4) Svědectví a závěr ...84 // Citace Matky Přírody...84 // 2a) Řečnický takt...85 // Oddíl 1 ...85 // Oddíl2 ...85 // Praktické zásady taktní kritiky...85 // Oddíl 3 ...86 // 9 // Taktní kritika - podrobnosti ...86 // Citlivě s podvedomím partnera ...86 // Čtěte s nadhledem bestsellery o manažerské rétorice...86 // Motivující kritika...87 // 2a) Small Talk...;...87 // Oddíl 1 ...87 // Oddíl2...88 // Oddíl 3 ... 88 // Small Talk - podrobnosti ...88 // Jak se to dělat nemá...88 // Jak se to dělat má ...89 // Je Small Talk pokrytecký nebo správný? ...89 // 2a) Prezentační dovednosti...90 // Oddíl 1 ...90 // Vymezení prezentace ...90 // Oddíl 2...91 // Přesvědčivá prezentace - kuchařka...91 // Oddíl 3 ...91 // Přesvědčivý projev typu prezentace - jeho specifika ...91 // Osm fází prezentace ...92 // Podrobněji ? jednotlivým fázím ...92 // První dojem, navození atmosféry...92 // Přitažení pozornosti posluchačů ...92 // Výchozí situace a problém či potřeba...93 // Naléhavost potřeby,
zdůvodnění...93 // Možnosti řešení...93 // Váš návrh a jeho zdůvodnění (přirovnání, příklady) ...93 // Úskalí, protiklad ...94 // Akce...94 // Typické prezentační struktury ...94 // Sekvenční argumentování...94 // Hierarchická dekompozice ...94 // Metoda otázek a odpovědí...93 // Pyramida...93 // Masitý sendvič ...95 // Závěr o strukturách...95 // Vizuální pomůcky...96 // 2a) Prodejní dovednosti...97 // Oddíl 1 ...97 // Oddíl2...98 // Praktické rady, konkrétní úvahy ...98 // Závěr v kostce - sedmero ...99 // Zvládání nej typičtějších námitek...100 // A) Námitka obecně ...100 // B) Námitka „Mrtvý brouk“...101 // 10 // C) Námitka „Tohle zboží je příliš drahé!“ ...102 // Cenové námitky a zastydlý socialismus... 104 // D) Námitka „To už nám prodává někdo jiný“ ...104 // Korupce ...105 // Kde končí pozornost a kde začíná úplatek...107 // Oddíl3 ...108 // O prodeji sofistikovaněji ...108 // Stálý zákazník - dobrá péče o něj je individualizovaná...108 // Hanit konkurenci? ...109 // Obecný princip všech prodejních dovedností ...110 // 2a) Komunikace ? zkoušek a konkurzů...111 // Oddíl 1 ...111 // Zkouška...111 // Konkurz...111 // Oddíl 2...112 // Konkrétní rady pro zkoušky a konkurzy...112 // Zkouška...112 // Prvý dojem...112 // Proč si na někoho učitel zasedne a na jiného ne... 113 // Buďte zdvořilí i tehdy, když zkoušející není ...113 // Jak ještě využít
kolísání pozornosti zkoušejícího ...114 // Konkurz - mezi podáním přihlášky a vstupem do dveří ... 114 // Konkurz - bezprostředně po vstupu do dveří ...115 // Na co se asi budou ptát? Co tím budou sledovat? ...116 // Oddíl 3 ...117 // Konkurzní pohovor z širšího komunikačního hlediska ...117 // Další otázky u konkurzu ...118 // Loajalita nebo čestnost?...118 // Kdo první otevře okno?...118 // Zkoušková taktika kompenzačních bonusů...119 // Souhrnný a poučný konkurzní příběh paní Marie ...119 // Nezdá se vám ten příběh? ... 121 // České versus euroatlantické zvyklosti...121 // Jak napsat životopis a průvodní dopis...122 // Komentář ? jednotlivým bodům životopisu ...123 // Přiložit něco ? životopisu? ...125 // Průvodní dopis...126 // Doporučení...126 // Jak napsat CV nebo resumé pro světovou firmu ...126 // Podrobněji ? oblečení u konkurzu...128 // Co když to jednou nebo vícekrát u konkurzu nevyjde?...129 // 2a) Týmová spolupráce...129 // Oddíl 1 ...129 // Oddíl 2 ...131 // Aby tým dobře fungoval...131 // Ä lá 1 o ii ??’ ?? i ? ilka « ; ¦ 11 // Tým a porady (platí i pro porady obecně)...132 // Facilitace a mediace v týmu (i mimo tým) ...133 // Oddíl 3 ...133 // Kategorie 2b) - je konflikt...134 // 2b) Konflikt...134 // Oddíl 1 ...134 // Konflikt - definice, vymezení...134 // Konflikt typu nedorozumění...134 // Konflikt, který není nedorozuměním ...136 // Antagonistický konflikt...137
// Oddíl2...138 // Praktická řešení konfliktu...138 // Řešení?...140 // Shrnutí - zlaté pravidlo konfliktu...141 // Oddíl 3 ...142 // O konfliktech a širších souvislostech podrobněji ...142 // Chovat se v konfliktech konfrontačně nebo kooperativně? ...142 // Příklad - nezaplacená faktura...143 // Pár postřehů z dlouhodobějších vývojů konfliktů ...143 // Konfliktnost mužů a konfliktnost žen - malá sonda ...146 // 2b) Řečnické triky a protitriky...147 // Oddíl 1 ...147 // Definice, vymezení ...147 // Oddíl 2 ...149 // Konkrétní řečnické triky a protitriky...149 // 1. Mlžit...130 // 2. Tvrdit...151 // 3. Odběhnout od tématu ...153 // 4. Vychytralý přípustek ...153 // 5. Porušení míry věcí, míry okolností...154 // 6. Logická chyba = generalizace = “všichni do jednoho pytle”... 155 // 7. Rafinované tvrzení ...136 // 8. Úmyslně nesjednotit definice slov neboli podsunout ... 156 // 9. Větší dobro, větší zlo ...158 // 10. Nelze rozhodnout, tedy nerozhodnu ... 158 // 11. Nehorázná lež ...158 // 12. Ano, ale...159 // 13. Co je poslední, to se počítá ...159 // 14. Užití špatné statistiky...160 // 15. Vazba ...160 // 16. Záměna existenční situace za většinovou ...160 // 17. Kladení otázek ...161 // 18. Zneužití paralingvistiky...162 // 19. Záměna příčiny a následku...162 // 20. Nerovné dovolávání se vzájemnosti ...163 // 12 // 21. Antagonistický rozpor pokynů ... 163 // Oddíl 3 ...164
// Shrnující všeobecný princip protitriků ... 164 // Další poznámky ? protitrikům ... 164 // Závěrem ? trikům ... 165 // 2b) Emotion management...166 // Oddíl 1 ... 166 // Definice a vymezení ... 166 // Oddíl 2 ...168 // Strachy... 168 // Management strachů... 169 // Příklad: Napoleonova metoda zvládání strachu ... 170 // Využití opozice podvědomí ... 171 // Smutky ... 171 // Management smutků ... 172 // Antidepresiva mužská a antidepresiva ženská ... 173 // Vzteky...173 // Lék na vzteky vlastní ... 175 // Rozčilováním se mstíte na sobě samých za chyby druhých - nedělejte to, použijte zlostník ... 176 // První pomoc v prvních sekundách vlastního vzteku ... 176 // Lék na vzteky cizí ... 177 // Co dělat při značně rozdílných názorech, když atmosféra houstne ... 178 // Jak zkritizovat člověka, aby nezuřil ... 179 // Jak se bránit proti závistivcům... 180 // Jak se tedy závistivcům bránit? ... 182 // Vnitřní obrana ... 182 // Dialogy na polštáři a škaredé sny... 183 // Vnější obrana pasivní ... 184 // Vnější obrana aktivní ... 185 // Čapkovy pozdravy... 186 // Pozitivní emoce jak mít v životě více radosti... 186 // Umělci života ... 187 // Další tipy na různé stavy špatné mysli ... 190 // Oddíl 3 ...190 // Že a proč... 190 // Čtyři hlavní směry pohybu - klíč ? řešení ... 191 // Vyznejte se v emocích čistých i kombinovaných ... 193 // Hledání stavu dobré mysli... 193
Hůře je zkrátka hůře a lépe je lépe... 194 // Pachtíte se desítky let za vnějšími okolnostmi... 194 // Pár řádků pro beznadějné pesimisty... 195 // Rozumní sýčkové ... 196 // Teorie hormonů ...I...196 // Náš mozek - jediná jistota v proměnlivém světě... 197 // Analogie pomůže ? nutnému pochopení složitého ... 197 // ľí . 4 , * - lak 13

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC