Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, c1996
xx,950 s. + 1 disketa

objednat
ISBN 80-85896-76-1 (váz.)
Obsahuje rejstřík.
MS Word for Windows 95 (software) - příručky
000114586
Obsah // ČÁST 1 // Učme se WordBasic 1 // KAPITOLA 1 // f // Úvod 3 // Základní rysy WordBasicu 3 // Jak se naučit WordBasic 4 // Vzorové soubory 5 // Ostatní zdroje 6 // KAPITOLA 2 // Začínáme s makry 9 // Záznam makra 9 // Spuštění makra 13 // Editování makra 15 // Makra a šablony 22 // Uložení makra 24 // Udržování maker 25 // Modifikace příkazů Wordu 26 // Auto makra 29 // KAPITOLA 3 // Základy WordBasicu 33 // Jednoduché makro 33 // Příkazy a funkce 35 // Čísla a řetězce 37 // Proměnné 38 // Výrazy 41 // Podmínky a cykly 41 // Zobrazování zpráv a dotazy na informace 49 // Běžné techniky ve WordBasicu 53 // Několik vzorových maker 57 // KAPITOLA 4 // WordBasic pro pokročilé 61 // Další podmíněné příkazy a cykly 61 // Proměnné typu pole 66 // Podprogramy a uživatelem definované funkce 70 // Práce s dialogovými záznamy 79 // KAPITOLA 5 // Práce s uživatelskými dialogovými boxy 85 // Ovládací prvky dialogových boxů 85 // Vytvoření dialogového boxu pomocí Editoru dialogů 87 // Práce s uživatelskými dialogovými boxy 97 // Práce s dynamickými dialogovými boxy 106 // KAPITOLA 6 // Ladění 125 // Běžné chyby ve WordBasicu 125 // Jak předcházet chybám ve WordBasicu 128 // Nástroje pro ladění 129 // Příklad: ladění makra VložitTab 134 // KAPITOLA 7 // Dobře vychované makro 137 // Ošetření chyb 137 // Robustnost 141 // Úklid 143 // KAPITOLA 8 // Komunikace s ostatními aplikacemi 145
// Práce s dynamickou výměnou dat 145 // Práce s mechanismem OLE ve Wordu 159 // Práce s MAPI a AOCE 163 // KAPITOLA 9 // Další techniky pro WordBasic 171 // Uložení hodnot při ukončení makra 172 // Sekvenční přístup ? souborům 180 // Automatizace formulářů 187 // Vytváření průvodců 192 // Volání rutin v knihovnách DLL a WLL 201 // Vývoj maker pro více než jednu platformu 207 // Distribuce maker 209 // ČÁST 2 // Word Basic Reference 217 // Jazykové rozdíly mezi verzemi Wordu 219 // Přehled jazyka 225 // Adresář 225 // Automatické opravy 225 // Autotext 225 // Čísla a řetězce 226 // Datum a čas 226 // Definice a deklarace 226 // Definice a ovládání dialogových boxů 227 // Dokumenty, šablony a doplňky 227 // Dynamická výměna dat (DDE) 228 // Elektronická pošta a směrování 229 // Formátování dokumentu a oddílů 229 // Formátování odstavce 229 // Formátování stylů 230 // Formátování znaků 230 // Formuláře 231 // Hledání a zaměňování 231 // Hromadná korespondence 232 // Kontrola pravopisu 233 // Kreslení 233 // Makra 234 // Nápověda 234 // Nástroje 235 // Odrážky a číslování 235 // Ohraničení a stínování 236 // Pole 236 // Poznámky pod čarou, vysvětlivky a poznámky Poznámky pod čarou, vysvětlivky a poznámky Práce s osnovou a hlavním dokumentem Prostředí // Přesun kurzoru a výběr textu Přístup ? disku a jeho správa Přizpůsobení Řízení aplikace // Spojování a vkládání
objektů (OLE) // Tabulky // Úpravy // Větvení a řídící struktury Vlastnosti dokumentu Windows // Základní příkazy vstupu a výstupu do souboru // Záložky // Zobrazení // Příkazy a funkce // Operátory a předdefinované záložky // Operátory // Předdefinované záložky // Chybové zprávy // Chybové zprávy WordBasicu Chybové zprávy Wordu // 236 // 237 237 237 237 240 // 240 // 241 // 241 // 242 // 242 // 243 // 243 // 244 // 244 // 245 245 // 247 // 787 // 787 // 792 // 795 // 795 // 800 // ČÁST 3 // Přílohy 823 // PŘÍLOHA A // Rozšíření Microsoft Wordu pro pracovní skupiny 825 // Zavedení rozšíření pro pracovní skupiny 826 // Co jsou rozšíření pro pracovní skupiny 826 // Co jsou poštovní seance 826 // Co jsou to zprávy 827 // Práce s datovými typy MAPI 828 // Funkce WordBasic MAPI 829 // PŘÍLOHA ? // Rozšíření ODBC pro Microsoft Word 867 // Co je to rozšíření ODBC 868 // Než začnete 871 // Práce s rozšířeními ODBC 873 // Funkce ODBC WordBasicu 879 // PŘÍLOHA C // Aplikační programové rozhraní Microsoft Wordu 899 // Proč používat Word API? 899 // Co musíte vědět 900 // Přehled doplňků a knihoven WLL 901 // Vyvolání Wordu z WLL 903 // Funkce wdCommandDispatch 903 // Operátor Wordu (WDOPR) 906 // Techniky pro úspěšné volání 910 // Funkce CAPILIB 912 // Vyvolání Wordu z jiné aplikace 920 // Funkce Word API 921 // Chyby Word API 923 // PŘÍLOHA D // Operační limity Microsoft Wordu 925
// Limity WordBasicu 925 // Limity Wordu 925 // Rejstřík // 927

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC