Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vysoká škola ekonomická, 1994
204 s. : il.

objednat
ISBN 80-7079-400-3 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod, přílohu (účtová osnova pro podnikatele)
Bibliografie: s. 197
Účetnictví podvojné - učebnice vysokošk.
000114635
OBSAH // Strana // 0. Slovo úvodem ... 5 // 1. Úvod do podnikového účetnictví ... 7 // 1.1 Charakteristika podnikového účetnictví // 1.2 Účtová osnova pro podnikatele // 2. Zobrazení investičního majetku v účetnictví ... 11 // 2.1 Charakteristika a klasifikace investičního majetku // 2.2 Ocenění investičního majetku // 2.3 Odepisování investičního majetku // 2.4 Účtování o investičním majetku // 2.4.1 Účtování pořízení investičního majetku // 2.4.2 Účtování odpisů nehmotného a hmotného majetku // 2.4.3 Účtování vyřazení investičního majetku // 2.4.4 Účtování o pronájmu investičního majetku // 2.4.5 Technické zhodnocení pronajatého majetku // 2.4.6 Opravné položky ? investičnímu majetku // 3. Zobrazení zásob v účetnictví ... 55 // 3.1 Charakteristika a klasifikace zásob // 3.2 Oceňování zásob // 3.3 Účtování o zásobách // 4. Zobrazení krátkodobého finančního majetku a krátkodobých // finančních zdrojů v účetnictví ... 73 // 4.1 Charakteristika a klasifikace // 4.2 Oceňování krátkodobého finančního majetku a krátkodobých finančních závazků // 4.3 Účtování o krátkodobém finančním majetku a krátkodobých finančních zdrojích // 5. Zobrazení zúčtovacích vztahů v účetnictví ... 91 // 5.1 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů // 5.2 Oceňování zúčtovacích vztahů // 5.3 Účtování o zúčtovacích vztazích // 5.3.1 Zúčtovací vztahy
z obchodního styku // 5.3.2 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi zdravotního a // sociálního pojištění // 5.3.3 Zúčtování daní a dotací // 5.3.4 Pohledávky a závazky ke společníkům a sdružení // 5.3.5 Jiné pohledávky a závazky // 5.3.6 Přechodné účty aktiv a pasív // 5.3.7 Opravná položka ? zúčtovacím vztahům a vnitřní // zúčtování // 6. Kapitál a dlouhodobé zdroje ... 135 // 6.1 Charakteristika a klasifikace kapitálu a dlouhodobých závazků // 6.2 Oceňování kapitálu // 6.3 Účtování o kapitálu a dlouhodobých závazcích // 6.3.1 Vlastní jméní // 6.3.2 Účtování o vlastním jméní // 6.3.3 Cizí dlouhodobé zdroje (cizí kapitál) // é // 3 // 7. Zobrazení nákladů, výnosů a hospodářského výsledku // v účetnictví ... 159 // 7.1 Charakteristika a klasifikace ... // 7.2 Položky upravující účetní hospodářský výsledek ... // 7.3 Rozdíly mezi účetním hospodářským výsledkem a daňovým // hospodářským výsledkem ... // 7.4 Účtování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku // 7.4.1 Účtování nákladů ... // 7.4.2 Účtování výnosů ... // 8. Účetní uzávěrka a závěrka ... 173 // 8.1 Charakteristika účetní uzávěrky a závěrky ... // 8.2 Účtování při účetní uzávěrce ... // 8.3 Účetní závěrka ... // Doporučená literatura ... 197 // Příloha - Účtová osnova pro podnikatele ... 199 // - 4 -

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC