Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
1. vyd.
Praha : Mladá fronta, 2001
359 s. : il. ; 18 cm

objednat
ISBN 80-204-0918-1 (brož.)
Myšlenky ; sv. 3
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, předmluvu (Ivan O. Štampach), úvod, poznámky, údaje o autorovi
Filozofie ekologická - studie
Teorie poznání - studie
000114763
Předmluva 13 // Úvod 16 // 1. kapitola: Nárys účastné mysli 24 // 1. Mysl a život 24 // 2. Od mysli améby k mysli Einsteina 28 // 3. Vnímavost - vědomí - mysl 31 // 4. Nové pojetí člověka 38 // 5. Model mysli jako reality: Noetický monismus 45 // 2. kapitola: Mysl v dějinách 55 // 1. Empiristé a racionalisté - jejich názory na mysl 55 // 2. Holubí metodologie versus spolutvůrčí mysl 60 // 3. Karl Popper - částečné osvobození od pozitivismu 67 // 4. Tři západní projekty 74 // 3. kapitola: Spirála pochopení 86 // 1. Ontologie a epistemologie v kruhovém vztahu 86 // 2. Stěny kosmu a spirála mysli 89 // 3. Jak stabilní je náš obraz vesmíru? 92 // 4. Zvláštnost procesu chápání 95 // 4. kapitola: Teilhardův příběh o složitosti: // jeho krása a zásadní nedostatek 100 // 1. Teilhardův odkaz 100 // 2. Je gradualismus ideologií nebo vědeckou teorií? 103 // 3. Teze o jednoduchosti/chápání 109 // 5. kapitola: Čtyři velké cykly západního myšlení // 116 // 1. Rekapitulace našeho stanoviska 116 // 2. Od bouřlivých temnot homérských hrdinů // ? průzračnosti Platóna 123 // 3. Od pádu římské říše // po vybudování katedrály v Chartres 128 // 4. Renesance: neúspěšná civilizace 132 // 5. Motory mechanos a počátek nové civilizace 136 // 6. Evoluční telos jako nový logos 141 // 6. kapitola: Metodologie účasti a její důsledky 148 // 1. Objektivní mysl a její problémy 148 // 2. Metodologie účasti jako náhrada za metodologii objektivity 151 // 3. Účastné výzkumné programy 158 // 4. Účastné strategie 162 // 5. Účastné myšlení 167 // 6. Vnímavost hmoty 173 // 7. kapitola: Struktury, symboly a evoluce 180 // 1. Struktury a vzestup evoluce 180 // 2. Původ struktur 184 // 3. Symboly a jejich role při vzestupu člověka 188 // 4. Dominantní symboly v buddhismu, hinduismu a křesťanství 192 //
5. Vědecké poznání a jeho enigmatické symboly 200 // 6. Mysl jako tvůrce symbolů 206 // 8. kapitola: Individuální spirála pochopení 212 // 1. Naše individualita a naše univerzalita 212 // 2. Bolest z uskutečňování 213 // 3. Osobní pravda . 216 // 4. Význam transformace 224 // 5. Spirála pochopení a meditace 229 // 6. Fabule o dvou mozkových hemisférách 232 // 7. Model integrovaného já 235 // 8. Účastná mysl a prostor milosti // 240 // 9. kapitola: Univerzální spirála pochopem // 1. Různé kultury - různé spirály // - různé perspektivy // 2. Mozek, mysl a počítače // 3. Interakcionismus a účastná mysl // - historický záznam // 4. Někteří předchůdci účastné mysli // 5. O nebezpečí subjektivismu // 10. kapitola: Účastná pravda // 1. Korespondenční teorie // 2. Koherenční teorie pravdy // 3. Účastná pravda // 4. Účastná pravda jako hledání úplnosti vesmíru // 5. Pravda je důsledek účastného kontextu // 11. kapitola: Velká teorie v účastném duchu // 1. Návrat velké teorie 2. Významné zážitky // 3. Zkušenost a poznání // 4. Od nového osvícení ? novým realitám // 5. Osa reality a osa meditace // 6. Poznání jako moc a poznání jako osvobození // 12. kapitola: Slib účastné filosofie // 1. Filosofie jako provozování životního stylu milosti // 2. Od věčné filosofie k filosofii vědecké // 3. Filosofie jako odvaha // 4. Účastná filosofie // 5. Účastná etika // Poznámky
(OCoLC)50342657
cnb001029098

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC