Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:21x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Management Press, 2001
246 s. : il.

objednat
ISBN 80-7261-018-X (brož.)
Obsahuje grafy, tabulky, diagramy, úvod, slovník základních pojmů, věcný rejstřík, autorovu biografii
Sektor veřejný - příručky
000114971
Obsah // Úvod 7 // I. část: Veřejný sektor, verejné statky a problém efektivní alokace // 1. Vymezení pojmu „veřejný sektor“ a příčiny jeho existence 11 // 2. Rovnováha ve veřejném sektoru 23 // 3. Efektivní zabezpečování veřejných statků 28 // 4. Rozpočtové omezení a strategie spotřebitele 42 // II. část: Role vlády ve veřejném sektoru a její nástroje při // ovlivňování alokace zdrojů // 5. Jaká má být role vlády ve veřejném sektoru? 51 // 6. Dotace a efektivnost 58 // 7. Věcné programy nebo peněžní dotace? 71 // 8. Vládní dotace na zemědělském trhu a vliv cenových // intervenčních programů na efektivnost 78 // 9. Poplatky, pokuty a státní subvence jako eliminační a regulační // nástroje negativních extemalit 84 // 10. Regulace negativních extemalit zdaňováním a problém efektivnosti 92 // 11. Možnosti regulace negativních extemalit formou vyjednávání 98 // III. část: Veřejná volba, nástroje veřejné volby a efektivnost // rozhodování // 12. Východiska rozhodování a základní rozhodovací otázky // ve veřejném sektoru 111 // 13. Veřejná volba, nástroje veřejné volby a jejich vliv // na efektivnost výběm 117 // 14. Základní většinová pravidla a alternativní volební systémy 129 // IV. část: Politický trh a ekonomická racionalita // 15. Volič jako racionální subjekt na poptávkové straně politického trhu 151 // 16. Politické strany a racionalita jejich rozhodování
na politickém trhu 156 // 17. Kooperace a nekooperace v politice 166 // V. část: Efektivní výběr investičních akcí ve veřejném sektoru // 18. Použití nákladově výstupových metod pro výběr investičních akcí // ve veřejném sektom 185 // 19. Faktor času při ohodnocování investic ve veřejném sektoru, // použití metody výnosnosti investic a metody rentability investic // při výběm alternativ 192 // 20. Možnosti použití metody lineárního programování a metody // simulace při výběm investičních akcí ve veřejném sektom 195 // 5VEŘEJNÝ SEKTOR A EFEKTIVNÍ ROZHODOVÁNÍ // VI. část: Východiska transformace veřejného sektoru a reformy // veřejné správy a hledisko efektivnosti // 21. Veřejný sektor, veřejný zájem a problém reformy veřejné správy 203 // 22. Vliv centralizace a decentralizace na efektivní rozhodování // ve veřejném sektoru a na reformu veřejné správy 212 // Slovník základních pojmů 223 // Seznam použitých anglických zkratek 239 // Literatura 241 // Věcný rejstřík 245 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC