Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Brno : Paido, 2001
164 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 80-85931-99-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 159-164
000115019
1. Výklad obecných pojmů 9 // 1.1. Kreativita 9 // 1.2. Etapy tvůrčí činnosti 11 // 1.3. Typy poznání H // 1.3.1. Smyslové a rozumové poznání 11 // 1.3.2. Intuice 12 // 1.4. Fantazie 14 // 1.5. Obrazotvornost 14 // 1.6. Rozvoj osobnosti 15 // 2. Výklad pojmu tvůrčí psaní 18 // 2.1. Co je tvůrčí psaní z hlediska formativního 18 // 2.2. Co je tvůrčí psaní z hlediska obsahu obom 19 // 2.2.1. Psychoanalýza, psychoterapie 20 // 2.2.2. Mimoškolní výchova, etopedic 20 // 2.2.3. Vyučování 21 // 2.2.4. Kursy tvůrčího psaní 21 // 2.2.5. Překladatelští 22 // 2.2.6. Manažerství, poradenství 22 // 3. Současný stav obom tvůrčí psaní 23 // 3.1. Historie obom v Americe 23 // 3.2. Rozvoj obom v Německu 25 // 3.3. Tvůrčí psaní u nás 29 // 4. Vymezení oboru tvůrčí psaní ve srovnání s didaktikou slohu 31 // 4.1.1. Co je základem didaktiky slohu 31 // 4.1.2. Co je základem tvůrčího psaní 32 // 4.2. Tvůrčí psaní ve vzdělávání dospělých 33 // 4.2.1. Kursy literárního psaní 34 // 4.2.2. Psaní pro žurnalisty 35 // 4.2.3. Psaní ve vědě 35 // 4.2.4. Tvůrčí psaní používané didaktiky 36 // 4.2.5. Tvůrčí psaní pro cizince a v přckladatelství 37 // 4.2.6. Psychoterapie, etopedie a tvůrčí psaní 39 // 4.2.7. Tvůrčí psaní v manažerství a v reklamě 39 // 5. Techniky tvůrčího psaní // 5.1. Hledání a zadávání témat 40 // 5.1.1. Techniky hledání témat 42 // 5.2. Stimulace k psaní 46 // 5.2.1. Techniky stimulace k psaní 47 // 5.3. Blokády při psaní // 5.3.1. Typy a příčiny blokád 50 // 5.3.2. Techniky překonávání a odstraňování blokád 52 // 5.3.3. Problémy začátečníků 54 // 5.4. Techniky psaní 55 // 5.4.1. Techniky literárního psaní 55 // 5.4.2. Techniky žurnalistického psaní 60 // 5.4.3. Techniky používané v odborném psaní 61 //
5.4.4. Techniky psaní používané didaktiky 63 // 5.4.5. Techniky používané manažery 65 // 6. Cvičení a projekty 70 // 6.1. Cvičení a hry 70 // 6.1.1. Abecedář 70 // 6.1.2. Příběh vlastního jména 70 // 6.1.3. Rodokmen 71 // 6.1.4. Determinanty 71 // 6.1.5. Text podle koláže 71 // 6.1.6. Příbéhy k obrázkům 72 // 6.1.7. Videoportrét 72 // 6.1.8. Rozbíjení jazyka 72 // 6.1.9. Slova sjediným vokálem 76 // 6.1.10. Slova najeden konsonant 76 // 6.1.11. Jednoslabičná slova 76 // 6.1.12. Sněhová koule 77 // 6.1.13. Rozvinutá deklinace 77 // 6.1.14. Raci 78 // 6.1.15. Ráčci 78 // 6.1.16. Čínsky text 78 // 6.1.17. Chyby 79 // 6.1.18. Obrazná pojmenování, rčení 79 // 6.1.19. Obměny obrazných pojmenování 79 // 6.1.20. Asociace k obraznému pojmenování 80 // 6.1.21. Frazeologismy ve větě 80 // 6.1.22. Psaní v páni 80 // 6 // 6.2. Cvičení k psaní literárního textu 82 // 6.2.1. Akrosüch 82 // 6.2.2. Záznamy vjemu 83 // 6.2.3. Oživené obrazy 86 // 6.2.4. Sestup do vzpomínky 89 // 6.2.5. Zastavený čas 90 // 6.2.6. Přcdmčty a prostory 91 // 6.2.7. Brainstorming 96 // 6.2.8. Synektika 98 // 6.2.9. Technika náhodně vybraných slov 99 // 6.2.10. Kolektivní báseň 100 // 6.2.11. Inspirace výtvarnými činnostmi, // texty k vlastním výtvarným dílům 101 // 6.2.12. Inspirace jinými texty 103 // 6.2.13. Žánrové variace 104 // 6.2.14. Clustering 105 // 6.2.15. Žánrový obrázek či reportáž 108 // 6.3. Projekty pro literární výchovu 110 // 6.3.1. Lyrizacc epiky aneb Poetizace prózy 110 // 6.3.2. Reflexe vlastního textu jako prostředek antiiluzívnosti 117 // 6.3.3. Symbolika jmen 121 // 6.3.4. Hra jako prostředek a téma 123 // 6.3.5. Deníky 125 // 6.3.6. Digrese v textu 127 // 6.3.7. Anotace knihy 130 // 6.4. Cvičení pro cizince . 132 // 6.4.1. Asociace ke slovu v mateřském jazyce 132 //
6.4.2. Asociace ke slovu v Českém jazyce 133 // 6.4.3. Síla slova 133 // 6.4.4. Metaforické významy 133 // 6.4.5. Věta za jménem 134 // 6.4.6. Mastnosti - cvičení na procvičování slovní zásoby 134 // 6.4.7. Negace 135 // 6.4.8. Štěstí 135 // 6.4.9. Popis místa 136 // 6.4.10. Koláž nebo kresba 136 // 6.4.11. Textová koláž 137 // 6.4.12. Dialogy 138 // 6.4.13. Scénky, hry s rolemi 140 // 6.4.14. Problémové situace 142 // 6.4.15. Hledání zaměstnání 143 // 6.4.16. Imitace slohových iítvani 144 // G.4.17. Inzerát 144 // 6.4.18. Frazeologismy v mateřštině a jejich překlady do češtiny 145 // 6.4.19. Lidové názvy 145 // 6.4.20. Rozšiřování textu 146 // 6.4.21. Zmčny času 146 // 6.4.22. Jedenácterák 147 // 6.4.23. Epická báseň 147 // 6.4.24. Akční básně 148 // 6.4.25. Deklinace 148 // 6.4.26. Národ, vlast, domov 149 // 6.4.27. Mentalita 153 // 6.4.28. Tabuová témata 153 // 6.4.29. Čas na práci - čas po práci 154 // 6.4.30. Kvízy, ankety 156 // 7. Literatura 159 // 7.1. Odborná literatura 159 // 7.2. Umělecká literatura 163
(OCoLC)53270645
cnb001124079

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC