Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1981
270 s. ; 24 cm

objednat
Studie a práce lingvistické ; sv. 16
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
000115134
Rekat.
Předmluva 5 // 1. Některé význačnější práce o sémantické a valenční struktuře věty 7 // 2. Principy analýzy a popisu větných struktur 41 // 2.1 Základní východiska 41 // 2.2 Celková charakteristika zvoleného přístupu 44 // 2.21 Pojetí jazykového významu v syntaxi 44 // 2.22 Predikát a predikátor. Valence a intence. Participanty a jejich role 47 // 2.23 Sémantické formule predikátů 52 // 2.24 Sémantické role participantů 57 // 2.25 Sémantický větný vzorec 58 // 2.26 Selekční sémantické tendence 59 // 2.27 Větné pozice obligatórni, potenciální a fakultativní 51 // 2.3 Sémantické třídy predikátů 59 // 2.31 Principy klasifikace 59 // 2.32 Systematika predikátů 75 // 3. Vzorce se slovesy pohybu 18 // 4. Vzorce se slovesy manipulování 110 // 4.1 Predikáty s výraznou složkou pohybovou 120 // 4.2 Predikáty změny při náležitosti a souvýskytu 127 // 4.3 Predikáty změny vlastnosti H5 // 5. Vzorce se slovesy mluvení, myšlení a vnímání 1*9 // 5.1 Participant informace 150 // 5.2 Predikáty odevzdávání informace 1(4 // 5.21 Verba dicendi 1(4 // 5.22 Jiné predikáty odevzdávání informace 195 // 5.3 Predikáty vlastnění informace 198 // 5.4 Predikáty získávání informace 2C4 // 5.5 Predikáty vlastnění, odevzdávání a přijímání schopnosti 205 // 5.6 Predikáty smyslového vnímání a reagování 203 // 5.7 Predikáty mentální činnosti 213 // 6. Vzorce se slovesy s obecným významem změny 224 // 7. Vzorce se slovesy obecně pojatých a elementárních dějů 235 // Bibliografie 251 // Věcný rejstřík - 261 // Index probíraných sloves 265
(OCoLC)10275290
cnb000159979

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC