Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Poezie
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Torst, 1996
362 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7215-010-3 (váz.)
ruština
Přeloženo z ruštiny
000115193
Rekat.
Žalm 137...7 // Martin C. Putna: Ruští svědkové evropské noci ...9 // CIZÍ ZEMĚ ...43 // VLADISLAV CHODASEVIČ (PB) ...45 // Večer ...47 // (Bylo na ulice polutemno) ...48 // (V ulici tmí se, šeré stromoví) ...49 // (Den k večeru se klonil Venku se již tmilo) (LK) ...50 // (Uliční šero houstlo první tmou) (JK) ...51 // (Pruhy jasu protrhaly mrak) ...52 // (Bože! Ne zaumně, s rozumem) ...53 // (Berlínskou oblohou) ...54 // (Vše kamenné. V kamenných prostorách) ...56 // Slepec ...57 // Sobě ...58 // An Mariechen ...59 // Pokladnice ...61 // (Rozmrholeným zimním dnem) ...62 // Okna do dvora ...63 // Balada ...65 // Hvězdy ...67 // (Přes pohrom zdivočelý čas) ...69 // (Už naposled Tě volám, přísahám) ...70 // Památce kocoura Moura ...71 // Pomník ...72 // GEORG1J ADAMOVIČ (LK, MCP)...75 // (Tam někde, někdy v budoucnu) (LK) ...77 // (S nikým se neluč. Vína nepopij) ...78 // (Mohou-li dny mé - z lásky Boží -) ...79 // 357 // („Pro nás je tento život málo,“ pravil jeden) ...80 // (Za všechno, za vše poděkovat je mi) ...81 // (Tristia - jak by mateřština naše) ...82 // (Noc. ? čemu o lásce hovor být může?) (MCP)...83 // (Naposledy... Ne, pochyb vskutku není) ...84 // (Smrt byla smrtí. Noc nad Golgatou) ...85 // (Ne, neříkej: Poezie je sen) ...86 // ANATOLIJ ŠTEJGER (LK) ...89 // Podzim ...91 // (My na odchodu velký oheň rozděláme) ...92 // (Křídla? Jen pahýly - vše, co z nich zbylo) ...93 // (Střídati místa, střídat lidi) ...94 // (Nač verše... Příliš mnoho zla je kolem nás) ...95 // VLADIMIR SMOLENSKIJ (LK) ...97 // (Že naživu jsi, nezajímá mne) ...99 // (Vše spálit - verše, lásku, naděje) ...101 // Sloky ...102 // IRINA ODOJEVCEVOVÁ (PB) ...105 // (Hluboká noc. Tak daleko je den) ...107 // (Navěky sbohem, říkal jsi mi) ...109 // (Odpustit nemohu si dosud) ...110 //
LYDIJA ČERVINSKÁ (LK) ...113 // (Jakoby ponejprv viděné) ...115 // (Jen slova - to pravé však ani jediné) ...116 // (Vracím se domů ? ránu, na úsvitě) ...117 // JURIJ MANDELSTAM (PB) ...119 // (Když noční stíny u cesty) ...121 // (Zpočátku jaro, trýznění) ...122 // (Láska a vznícení - to odlétlo) ...123 // Mistral ...125 // BORIS POPLAVSKIJ 0? ...127 // Arthuru Rimbaudovi ...129 // Černá Madona ...132 // Růže smrti ...134 // 35« // Rukopis nalezený v láhvi ...136 // Vlajky ...138 // Smrt dětí ...139 // Chlapec a anděl ...141 // Ostrov smni ...143 // (Svět byl chmurný, chladný, zprůsvitnělý) ...145 // GEORGIJ IVANOV (LK) ...147 // (Hledě do ohně či noci temné) ...149 // (Nežli umřeš, patří se) ...150 // (Slyším stále: lidstvo a dějiny) ...151 // (Choroso, čto net carja) ...152 // (Dobře, že není car) ...153 // (Dobře je, ze není Car) (PB) ...154 // (Dobře je, ze car už není) (MCP) ...155 // (Rusko je štěstí. Rusko je světlo denní) ...156 // (Vstávají z mrtvých nebožtíci) ...157 // Rayon de Rayonne ...158 // 1. (V tichu vzdychla žába) ...158 // 2. (Krejčí se trochu zapotí) ...158 // 3. (Stále častěji poslední věci) ...159 // 4. (Tam kdesi bílí medvědi) ...159 // 5. (Na ulici křížila se se stružkou stružka) ...160 // 6. (Zasněně zahleděl ses dneska) ...161 // 7. (Znovu moře, znovu palmy) ...161 // 8. (Dobrovolně, před krajní lhůtou) ...162 // 9. (V nádherném domě hrabětě Zubova) ...162 // 10. (Byli jste kdysi nároční a vybíraví) ...163 // 11. (Siná modř cizího moře) ...163 // 12. (Tak tedy více nebo méně) ...164 // 13. (Co se mi líbí - nemám a nikdy nebudu mít, vím) ... 164 // 14. (Na mýtině po ránu) ...164 // 15. (Malířů nevázané mazanice) ...’..165 // Posmrtný deník, XIV ...166 // Posmrtný deník, XXII ...167 //
JURIJ ODARČENKO (LK) ...169 // Plakát ...171 // Obruč ...172 // (Že jsem bez peněz? Nu co) ...173 // 359 // (Kouzlo, kouzlo s tajemstvím) ...174 // S ryzím srdcem ...175 // (Jak krásná jsou slova) ...176 // (Tesknota, pro niž jména není) ...177 // Čajová růže ...178 // (Dnes verše příliš krotké jsou) ...179 // (Zoufalství je mi jaksi cizí) ...180 // Georgi] Ivanov: Rozpad atomu (MZ) ...181 // ZTRACENÁ ZEMĚ ...185 // ZINAIDA GIPPIUSOVÁ (PB) ...187 // Je-li ...189 // Žluté okno ...190 // Noc ...191 // Šel I ...192 // Šel II ...193 // Zatím ...195 // A. Blokoví ...196 // Přijde ...197 // Nahoře ...198 // Ženství...199 // Té v horách I, II ...200 // Rada ...201 // Básnický večer v „Zelené lampě“ ...202 // Domů ...204 // Zima ...205 // (Bože můj, dej uvidět!) ...206 // Po schodišti... obrysy stupňů mizí...207 // Igor Severjanin: Gippiusová (JK) ...208 // IVAN BUNIN (LK) ...211 // Vyhnanství ...213 // (V půlnoční tichý čas vstanu a pohlédnu) ...214 // Kohout na kostelním kříži ...215 // (Co před námi je? Šťastná cesta daleká) ...217 // Igor Severjanin: Bunin (JK) ...218 // KONSTANTIN BALMONT (LK) ...221 // Zátřpyty...223 // Slovo o záhubě ...225 // Štěstí ...226 // TEFFI (MCP, PB) // Stesk (MCP) // Marina Cvetajevová: Stesk po vlasti (přeložila Jana Štroblová) // (Červánky, červánky - červení velbloudi) (PB) // Igor Severjanin: Teffi (JK) // 229 // 231 // 232 // 234 // 235 // IGOR SEVERJANIN (JK) ...237 // Zpustošení ...239 // Klasické růže ...240 // Igor Severjanin: Severjanin (JK) ...241 // VLADIMIR NABOKOV (JK) ...243 // Motýl (Vanessa Antiopa) ...245 // (Takových jako já je nemálo. Od jistého dne) ...246 // Vlasti ...247 // (Díky ti, vlasti, díky za ni) ...248 // Neuralgia Intercostalis. V nemoci ...249 // Ilja Surgučov: Řeky babylonské (MZ) ...250 //
JINÁ ZEMĚ // 253 // VJAČESLAV IVANOV (MCP, LK)...255 // Římské sonety (MCP) ...257 // I. (U oblouků, snů slávy v kameni) ...257 // /. (Co poutník za tvou dávnou slávou, jez zde dřtme) (LK) 257 // II. (Držíce pevně koně vzpínající) ...258 // III. (Pindaros, labuť, pěl: Nic nerovná se blahu) ...258 // IV. (Ustrnuvši nad kouzlem zurčení) ...259 // IV. (Skloněna na bok, bez pohybu leží) (LK) ...260 // V. (Delfínů klubko rozeklanou lilii) ...260 // VI. (Ohební hoši dovádějí v hrách) ...261 // VII. (Podzimní vodojem spí, pokropen) ...261 // VIII. (Vod mocných blízkost hluk jich prozradí) ...262 // IX. (Medové piji zvolna světlo sluneční) ...263 // 264 // 264 // Rimský deník roku 1944, X- Řijen (LK) // 1. (Z oblohy Štír svým trnem hrozí) . // 361 // 2. (Cekej jen, čekej na svítání) ...264 // 3. (Zpovědník noci, Ťutčev něžný) ...265 // 4. (Jak západ slunce býval krásný) ...265 // 5. (Vyprávění neuvěříš) ...266 // 6. (Septem dí: Čisté světlo plá) ...267 // Igor Severjanin: Vjačeslav Ivanov (JK) ...269 // DOVID KNUT (MCP) ...271 // (Já, Dovid-Ari ben Meir) ...273 // (Zde hynou velbloudi a lidé) ...275 // Vděčnost ...277 // (Já neumřu. Copak to může být) ...278 // (Dávno jsem nepsal verše) ...279 // Roš-Pina ...282 // ANTONIN LADINSKIJ (MCP) ...285 // Křižáci ...287 // Verše o Evropě ...290 // 1. (Nebe nižší a černější) ...290 // 2. (Na jasné tváři Evropa) ...290 // 3. (Zbudovalas vodovody) ...291 // 4. (Hněvný tamtam buší tady) ...292 // MATKA MARIE (MCP) ...297 // (Uveden v košili a bosý) ...299 // (Hledala jsem tajemné pokolení) ...301 // (Jsem mrtvá? Nebo přece ještě živá?) ...302 // Matka Marie: Ve znamení zániku ...303 // EPILOG ...307 // OLGA ANSTĚJOVÁ: U řek babylonských (JK) ...309 // Medailony autorů (MZ) ...311 // Galerie současníků ...
(OCoLC)39585328
cnb000296609

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC