Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
V nakladatelství Leda vyd. 1.
Voznice : Leda, 2006
lxxviii,759 s. : il.

objednat
ISBN 80-7335-072-6 (váz.)
Obsahuje tabulky, předmluvu, úvod do české gramatiky
Bibliografie na s. xxi
Slovníky česko-německé
000115438
v // OBSAH // Předmluva... VIII // Jak slovníku používat ...IX // I. Česká hesla ...IX // K. Organizace hesla...X // III. Oblasti užívání českého slova a stylistické roviny ekvivalentů... XII // 1. Popis českého hesla ... XII // 2. Tlumočení českého slova německými ekvivalenty ...XIII // IV. Gramatická charakteristika německých ekvivalentů ...XIV // 1. Gramatická charakteristika podstatných jmen...XIV // 2. Gramatická charakteristika sloves... XV // 3. Přízvuk... XVII // 4. Výslovnost ... XVII // 5. Pravopis ... XVIII // Seznam zkratek...XIX // Prameny...XXI // Einführung in die tschechische Grammatik... XXII // Die tschechischen Laute und ihre Schreibung ... XXII // I. Vokale ... XXII // 1. Aussprache... XXII // 2. Schreibung ... XXII // її. Konsonanten ... XXIII // 1. Aussprache... XXIII // 2. Schreibung ...XXIV // III. Das Alphabet... XXIV // IV. Groß- und Kleinschreibung ...XXIV // V. Lautveränderungen und Lautwechsel... XXV // 1. Stellungsbedingte Lautveränderungen... XXV // 2. Lautwechsel in der Flexion...XXVI // Die Substantive...XXIX // I. Belebte Maskulina ...XXXI // II. Unbelebte Maskulina... XXXIV // III. Feminina...XXXVI // IV. Neutra ...XXXIX // V. Besondere Gruppen ...XLII // 1. Fremd- und Lehnwörter...XLII // 2. Personennamen...XLII // Die Adjektive und Adverbien...XLIII // I. Deklination der Adjektive...XLIII // 1. Adjektive mit harter Endung... XLIV // 2. Adjektive mit weicher Endung ... XLV // 3. Possessivadjektive ...XLVI
// 4. Kurzformen... XLVII // 5. Undeklinierbare Adjektive... XLVII // II. Bildung der Adverbien... XLVIII // III. Steigerung der Adjektive und Adverbien... XLVIII // 1. Die Bildung des Komparativs...XLVIII // 2. Die Bildung des Superlativs ... LI // Die Pronoinen ... LI // I. Personalpronomen... LII // 1. Deklination...LII // 2. Gebrauch... LIII // II. Possessivpronomen... LIV // 1. Deklination... LIV // 2. Bedeutung und Gebrauch... LV // III. Demonstrativpronomen... LV // IV. Interrogativpronomen ... LVIII // V. Relativpronomen...LVIII // VI. Indefinitpronomen... LIX // VII. Negativpronomen... LIX // Die Numeralien...LX // I. Kardinalzahlen ...LX // II. Ordinalzahlen ...LXIII // III. Gattungszahlen... LXIV // IV. Vervielfaltigungs- und Wiederholungszahlen ... LXIV // V. Distributivzahlen... LXIV // VI. Zahlzeichen und Bruchzahlen... LXIV // VII. Unbestimmte Numeralien ... LXVI // Die Verben... LXVII // I. Die Aspekte des Verbs... LXVII // II. Die Formen des Verbs...LXVIII // 1. Finite Verbformen (Personalformen) ...LXVIII // 2. Infinite Verbformen (Nominalformen)...LXVIII // 3. Einfache und zusammengesetzte Verbformen ... LXIX // III. Übersicht über den Formenbestand ... LXIX // 1. Finite Verbformen ... LXIX // 2. Infinite Verbformen...LXX // VII // IV. Klassen und Konjugationsmuster ...LXX // 1. Die Stämme des Verbs...LXX // 2. Einzelne Formen... LXXI // a) Präsens ... LXXI // b) Imperativ... LXXII // c) Partizip Präteritum ... LXXII // d) Partizip Passiv... LXXII // e)
Substantivierte Verbform ...LXXIII // f) Infinitiv...LXXIII // V. Die Verneinung ...LXXIII // VI. Einzelne Konjugationsmuster...LXXIV // VII. Unregelmäßige Verben... LXXVII // VIII. Bildung der zusammengesetzten Formen...LXXVIII // Slovník K-Ž...3-1815

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC