Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2004
187 s.

objednat
ISBN 80-86429-26-1 (brož.)
Studie ; sv. 38
angličtina
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje předmluvu, rejstřík, údaje o autorce
Bibliografie: s. 176-185
Sociologie venkova - Česko - výzkumy - r.1990-1995 - studie
000115502
Obsah // Předmluva 9 // Poděkování 11 // Kapitola 1: Úvod 13 // Část 1: Definice problému 13 // Východiska, přístupy a klíčové problémy 13 // Antropologie střední a východní Evropy 18 // Část 2: Úvahy o metodách a použité nástroje 23 // Různá období práce v terénu, různá místa 23 // Cizinkou v terénu 29 // Kapitola 2: Některé místní představy o transformaci 33 // Úvod: bez oslav 33 // „Klausovská" transformační rétorika 34 // Komentář ? nové době: protiklad nového řádu? 37 // Komentář ? nové době: přijetí „klausovské" rétoriky? 48 // Závěr: odmítavý postoj a konvence 52 // Kapitola 3: Kontrastní verze minulosti 55 // Paměť, dějiny a současnost 55 // Osobní příběhy 56 // Psané místní dějiny 66 // Závěr: stát, moc a jednotlivec 81 // Kapitola 4: Jak chápat současnost: společenský život a politika na vesnici // Úvod // Místa: jak se vytvářejí a udržují vztahy v Lipině v letech 1990 až 1991 Účastníci // Toky osob, informací a důvěry // Závěr: vitální komunita tváří v tvář vzrůstající diverzifikaci // Kapitola 5: Jak chápat současnost: hospodaření ve velkém a v malém 111 // Úvod 111 // Část 1: Zemědělská velkovýroba 117 // Zemědělská politika po roce 1989: od „družstev" k soukromým společnostem? 117 Družstvo v Lipině 120 // Družstvo v Šitbořicích 124 // Šitbořice a Lipina: zhmotněné kontrastní obrazy 130 // Část 2: Záhumenkové hospodaření pro vlastní domácí spotřebu 133 // Zemědělská výroba a její organizace 134 // Hospodaření pro soukromou spotřebu a „identita vesnice" 139 // Závěr: půda, identita a důstojnost 143 //
Kapitola 6: Jak chápat současnost: sebereflexe, sebeúcta a strategie přežití 145 // Úvod 145 // Ti, kdo se snaží 149 // Vztah k půdě 156 // Chápání komunistické minulosti 163 // Závěr: vlastní identity a jejich vyjadřování 168 // Několik závěrečných myšlenek: udržování kontinuity v dobách změn 171 // Literatura 176 // Rejstřík 186

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC