Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005
260 s.,[8] s.obr.příl. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7185-656-8 (brož.)
Fénix ; sv. 11
Obsahuje mapy, ilustrace, fotografie, poznámky, chronologický přehled, jmenný rejstřík, místní rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 235-246
Germáni - nálezy archeologické - Česko - pojednání a ilustrace
Kmeny barbarské - nálezy archeologické - Česko - pojednání a ilustrace
000115525
Obsah // Úvodem (9) // Kapitola první // Soumrak římské moci ( 15) // Markomanské války (15) Barbarikum a krize římské říše (23) Germáni a agónie provincií (23) Křesťanství (39) • // Hunský vpád (45) // Kapitola druhá // Počátky nové epochy (49) // Stehování (49) // Chaos v Podunají (52) // Osady domorodců a cizinců (55) Útočiště (59) // Kostrové hroby (63) // Římské importy (66) // Předchůdci Bavorů? (70) // Kapitola třetí // Na pomezí hunského panství (76) // Archeologie a Attilova říše (76) // Po bitvě na řece Nedao (85) // Cizí hordy na Moravě (68) // Herulové (102) // Změny v Čechách ( 105) // Kapitola čtvrtá // Barbarská nobilita (117) // Tvůrci dějin (117) // Hroby knížat a králů (122) // Ženy vládců ( 135) // Kapitola pátá // V dosahu merovejské civilizace (144) // Zrod moci franských králů (144) // Západní vlivy u nás ( 153) // Kapitola šestá // Langobardské intermezzo (159) // Invaze „Dlouhobradých“ ( 159) // Bojovnické družiny (170) // Řadová pohřebiště Langobardů (174) Žárové hroby, pozůstatky starého ritu ( 188) Svědectví barbarských osad (191) // „Poslední Germáni“ (194) // Kapitola sedmá // Příchod Slovanů (201) // Ohlédnutí (212) // Poznámky (215) // Chronologický přehled (231) // Prameny a literatura (235) // Výběr z pramenů (235) // Výběr z literatury (236) // Prameny ilustrací (243) // Jmenný rejstřík (247) // Místní rejstřík (252)
(OCoLC)61183760
cnb001575921

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC