Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Vyd. 1.
Brno : Matice Moravská, 2005
367 s. : il., mapy

ISBN 80-86488-26-8 (brož.)
Knižnice Matice moravské ; [vol.] 17
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, plánky, mapky, poznámky pod čarou, anglické a německé resumé
Bibliografie na s. 342-362
Opava-oblast (Česko) - dějiny - stol. 14.-15. - studie
Přemysl, opavský a krnovský vévoda, ca 1365-1433 - biografie - studie
Slezsko opavské (Česko) - dějiny - stol. 14.-15. - studie
000115722
Obsah // 7 // Poděkování ...5 // Několik slov úvodem...9 // Přemek Opavský očima kronikářů a historiků...15 // Opavští Přemyslovci za hradbou nezájmu nejstaršího // dějepisectví moravsko-slezského pomezí...17 // Opavští Přemyslovci pohledem kritické historiografie ...29 // Léta Přemkova dětství a dospívání...45 // Dědictví vévody Mikuláše II...47 // Ve stínu starších bratrů ...54 // Hledání spojenectví...66 // Opavský vévoda...87 // Zeměpán ...89 // Sakrální legitimizace zeměpanské moci...92 // Zeměpanské vazby k městským komunitám ...1x4 // Proměny dvorské elity jako odraz poklesu prestiže opavských Přemyslovců...131 // Do služeb Zikmunda Lucemburského...157 // Mír je velkým dobrodiním...159 // V kruhu slezských knížat...173 // Rytíř a dvořan...184 // Pod zástavou římského krále ...201 // Na okraji husitského světa...213 // Na vrcholu životní dráhy ...215 // Víry středoevropské politiky...231 // V bojích o Moravu...245 // Na pokraji sil...258 // Příliš vratká příměří...280 // Zeměpán a země v časech kalicha...301 // Závěr ...K18 // Itinerář opavského vévody Přemka (1366-1433) ...322 // Seznam použitých zkratek...341

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC