Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Ikar, 1997
288 s. : obr., mp.

objednat
ISBN 80-7202-102-8 (brož.)
Společník cestovatele
Rejstřík ulic, obecný rejstřík.
Vídeň - průvodce
000115725
figi Obsah // Ä Dorling Kindersley Book // Redaktor projektu Carolyn Pyrah Výtvarný redaktor Sally Ann Hibbard Redaktoři Marcus Hardy. Kim Inglis Výtvarnici Vanessa Hamilton, Andy Wilkinson Asistent výtvarníka Elly King Zpracováni map Simon Farbrother. David Pugh Konzultant Robert Avery Jazykový poradce Barbara Eichberger VedoucI redaktor Carolyn Ryden Vedouc! výtvarný redaktor Steve Knowlden Hlavní redaktor Georgina Malthews HlavnI výtvarník Vanessa Courtier Výtvarný konzultant edice Peter Luff Redakční ředitel David Lamb Výtvarný Ředitel Anne-Marie Bulat Vedoucí výroby Hilary Stephens Výběr obrázků Ellen Root Redaktor DTP Adam Moore // Jak používat // PRŮVODCE 6% // Karel V.. Svatý císař římský v letech 1519-1556 (sir. 24) // Spolupracovníci // Gretel Beer, Caroline Bugler, Dcirdre Coffey, Fred Mawer Mapy // Peter Winfield, James Mills-Hicks (Dorling Kindersley Cartography) // Fotografie Peter Wilson Ilustrace // Richard Draper, Stephen Gyapay, Chris Orr, // Robbie Policy, Ann Winterbotham // • // Tato kniha vznikla za asistence Webster International Publishers. // Copyright © 1994,1996 by Dorling Kindersley Limited, London Translation © 1997 by Lenka Svobodová, Josef Koval Czech edition © 1997 by Ikar // VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA, ŽÁDNÁ ČÁST TÉTO KNIHY NESMI BÝT BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ VLASTNÍKA AUTORSKÝCH PRÁV ROZMNOŽOVÁNA, ULOŽENA VE VYHLEDÁVACÍM SYSTÉMU ANI PŘENÁŠENA V JAKÉKOLI FORMÉ NEBO JAKÝMIKOL1 ELEKTRONICKÝMI,
MECHANICKÝMI. FOTOGRAFICKÝMI Čí ZÁZNAMOVÝMI PROSTŘEDKY, // Orig. ISBN 0-7513-0104-3 ISBN 80-7202-102-8 // • // Nakladatel se snažil, aby všechny informace obsažené v této knize byly v dobé jejího tisku aktuální. Nčkteré údaje, například telefonní čísla, otevírací doby, ceny, plány výstav v galeriích a informace o dopraví, však podléhají zmčnám. Nakladatel není odpovčdnv za žádné důsledky, které vznikly používáním této knihy. // Z anglického originálu Vienna (Dorling Kindersley Limited. London 1996) přeložili Lenka Svobodová a Josef Koval // v roce 1997 // jako svou 280. publikaci Vydání první // Sazbu zhotovilo Sdružení MAC, spol. s r.o„ Praha Vytiskl G. Canale

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC